Ultima verificare: 04/10/2022

Normele privind procedurile de achiziții publice

Contractele de achiziții publice sunt atribuite de utilizatori ai fondurilor publice și de entități care funcționează în condiții specifice neconcurențiale (de exemplu, sectoarele energiei, apei, transportului public, serviciilor poștale) pentru achiziționarea de servicii, bunuri sau lucrări de construcții civile.

În mod normal, contractele cu valoare medie și ridicată trebuie să fie atribuite prin proceduri competitive (de ofertare). Există însă și o serie de excluderi și excepții, precum:

Tipuri de proceduri de achiziții publice

Modalitatea standard de atribuire a contractelor este procedura de ofertare. Există mai multe tipuri de proceduri de ofertare.

Procedura deschisă

În procedura deschisă, oricine poate depune o ofertă completă. Aceasta este procedura cea mai frecventă.

Procedura restrânsă

Oricine poate solicita participarea la o procedură restrânsă, dar numai cei care sunt preselectați pot depune o ofertă.

Procedura negociată competitivă

Oricine poate solicita participarea la o procedură negociată competitivă, dar numai cei preselectați vor fi invitați să depună oferte inițiale și să negocieze.

Entitățile contractante pot utiliza această procedură numai când negocierile sunt necesare din cauza naturii specifice sau complicate a achiziției. Totuși, entitățile contractante din sectoarele apărării și securității, apei, energiei, transportului și serviciilor poștale o pot utiliza ca procedură standard.

Dialogul competitiv

Această procedură poate fi utilizată de o autoritate contractantă cu scopul de a propune o metodă de a acoperi o nevoie definită de autoritatea respectivă.

Parteneriatul pentru inovare

Această procedură poate fi utilizată când există o nevoie de a achiziționa un bun sau un serviciu care nu este disponibil pe piață. La acest proces pot lua parte mai multe companii.

Concursul de proiecte

Această procedură este utilizată pentru a identifica o idee pentru un proiect.

Alte tehnici de licitație

În funcție de circumstanțe și nevoi, o autoritate contractantă poate:

Când și cum se aplică normele UE?

Toate procedurile de achiziții publice din UE se desfășoară pe baza normelor naționale. Pentru contractele cu valoare ridicată, aceste norme se bazează pe normele UE în materie de achiziții publice.

Limitele de valoare ( pragurile) care determină când se aplică normele UE depind de obiectul achiziției și de entitatea care face achiziția. Aceste praguri sunt revizuite în mod periodic, iar sumele sunt ajustate ușor.

Limitele principale sunt:

Consultați pragurile detaliate în materie de achiziții publice en sau verificați limitele prevăzute de normele din țara dumneavoastră.

Pentru oferte cu valoare mai mică, se aplică doar normele naționale în materie de achiziții publice, dar trebuie respectat totuși principiul european al transparenței și egalității de tratament.

Participarea la procedurile de achiziții publice – drepturile dumneavoastră

Procedurile transfrontaliere

Dacă organizația, compania sau instituția dumneavoastră este stabilită în UE (În acest caz, cele 27 de state membre ale UE), puteți participa la proceduri de achiziții publice în orice țară din UE. Aveți următoarele drepturi:

Când puteți fi exclus

Nu aveți dreptul de a participa la o procedură dacă dumneavoastră sau compania pe care o dețineți nu prezentați încredere:

Găsiți o descriere detaliată a motivelor de excludere în directive, în secțiunea dedicată legislației UE (link în partea de jos a paginii), în legislația națională privind achizițiile publice și în documentele furnizate de achizitor.

Când se publică un anunț de participare pe TED

Ca regulă generală, anunțurile de participare pentru contractele care fac obiectul normelor UE trebuie să fie publicate în versiunea electronică a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene – portalul Tenders Electronic Daily (TED). Autoritățile pot publica anunțuri pe TED și în cazul contractelor cu valoare mai mică. Pe TED, informațiile de bază despre procedurile de ofertare sunt disponibile în toate limbile oficiale ale UE.

Anunțul de intenție pentru procedurile viitoare

O autoritate contractantă poate publica pe TED și un anunț de intenție. Scopul acestuia este să ofere detalii în avans despre o procedură viitoare.

În mod normal, anunțul de intenție este publicat cu cel puțin 35 de zile și cel mult 12 luni înainte de publicarea anunțului de participare.

Dacă o procedură de ofertare este publicată în urma unui anunț de intenție, termenul pentru depunerea ofertelor ar putea fi redus.

Evaluarea

Ofertele sunt evaluate prin acordarea de puncte pe baza unor criterii publicate anterior, fiecărei categorii revenindu-i o parte din aceste puncte; de exemplu, prețul poate reprezenta 40 %, caracteristicile tehnice 50 % și impactul asupra mediului 10 %.

Evaluarea ofertelor poate începe doar după expirarea termenului-limită pentru depunerea acestora.

Atribuirea contractului

Trebuie să fiți informat cât mai repede posibil dacă ați obținut sau nu contractul. Participanții ale căror oferte au fost respinse au dreptul la o explicație detaliată cu privire la motivele care au stat la baza acestei decizii.

Considerați că ați fost discriminat sau ați identificat nereguli la nivelul procedurii? Puteți să o contestați sau să trimiteți o plângere.

Facturarea electronică

Dacă vi s-a atribuit un contract de achiziții publice sau un contract de concesiune, aveți dreptul de a-i trimite autorității care a atribuit contractul facturi electronice care respectă standardul european pentru facturare electronică de en fr .

Toate administrațiile naționale centrale din UE sunt obligate să vă accepte facturile. În unele țări, și autoritățile publice de la nivel subcentral vor fi obligate să accepte facturile electronice începând din aprilie 2020. Aflați care este situația în țara dumneavoastră en .

Legislația UE

Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?

Contactați serviciile specializate de asistență

Aveți întrebări despre desfășurarea unei activități economice la nivel transfrontalier, de exemplu exportul sau extinderea în altă țară din UE? Dacă da, Enterprise Europe Network (Enterprise Europe Network) vă poate oferi consiliere gratuită.

Puteți utiliza instrument de găsire servicii de asistență pentru a găsi ajutorul potrivit pentru dumneavoastră.

Partajați această pagină: