Accesul la finanțare

Accesul la finanțare

Acest site vă ajută să solicitați împrumuturi și să accesați programe de capital de risc sprijinite de Uniunea Europeană.

Selectați țara în care doriți să căutați oportunități de finanțare.

Cum funcționează

Cine este eligibil pentru finanțare din partea UE?

Finanțarea UE este disponibilă pentru toate tipurile de companii, indiferent de mărime și de sectorul în care activează, inclusiv antreprenori, întreprinderi nou înființate, microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii și întreprinderi mai mari. Este disponibilă o gamă largă de soluții de finanțare: împrumuturi pentru întreprinderi, microfinanțare, garanții și capital de risc. În fiecare an, UE sprijină peste 200 000 de întreprinderi.

Cum funcționează

Decizia de acordare a finanțării din partea UE va fi luată de instituții financiare locale – bănci, investitori de capital de risc sau investitori providențiali. Mulțumită sprijinului UE, instituțiile financiare locale pot oferi finanțare suplimentară pentru întreprinderi.

Condițiile exacte ale finanțării – suma, durata, dobânzile și taxele – sunt stabilite de aceste instituții financiare. Pentru informații suplimentare, contactați una din cele peste 1 000 de instituții financiare participante.

Dreptul la răspuns privind creditul

Aveți dreptul de a primi un răspuns de la instituțiile de creditare referitor la decizia lor privind creditul. Acest lucru vă poate ajuta să înțelegeți mai bine situația dumneavoastră financiară și să vă îmbunătățiți șansele de a obține finanțare în viitor. Exercitați-vă dreptul și faceți referire la articolul 431 din Regulamentul UE privind cerințele de capital.

Image

Fonduri UE

Programul COSME

  • Garanții în favoarea întreprinderilor mici și mijlocii pentru împrumuturi limitate, în general, la 150 000 EUR
  • Capitaluri proprii (în faza de creștere și de extindere)

Programul InnovFin (Orizont 2020)

  • Împrumuturi și garanții pentru întreprinderile inovatoare
  • Finanțarea proiectelor de cercetare și dezvoltare
  • Capitaluri proprii (faza timpurie și de lansare)

Acceleratorul Consiliului european pentru inovare (CEI) (instrumentul pentru IMM-uri) oferă sprijin sub formă de finanțare și de îndrumare pentru IMM-urile inovatoare (faza 1: concepere și fezabilitate, faza 2: demonstrație, primă aplicare pe piață, cercetare și dezvoltare, faza 3: comercializare)

Europa creativă

  • Împrumuturi pentru întreprinderile mici și mijlocii din sectorul culturii și creației

Programul pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI)

  • Microcredite de până la 25 000 EUR pentru microîntreprinderi și pentru persoanele vulnerabile care doresc să înființeze sau să dezvolte o microîntreprindere
  • Investiții de până la 500 000 EUR pentru întreprinderile sociale

Fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI)

  • Împrumuturi, garanții, finanțări cu capitaluri proprii sau subvenții pentru întreprinderi

Sprijinul este oferit din programe multianuale cofinanțate de UE.

Banca Europeană de Investiții și Fondul European de Investiții

  • Împrumuturi pentru întreprinderi, microfinanțare, garanții și capital de risc

Fondul de garantare european (EGF)

EGF este un fond de garantare creat de statele membre ale UE ca răspuns la impactul economic al pandemiei de COVID-19, prin asigurarea faptului că IMM-urile, întreprinderile cu capitalizare medie și întreprinderile din statele membre participante dispun de suficiente lichidități pentru a face față crizei în rapidă desfășurare.

Finanțarea transformării digitale

Mecanismul de garantare a împrumuturilor din cadrul programului COSME sprijină finanțarea proiectelor de transformare digitală a IMM-urilor din toate sectoarele economiei, indiferent de nivelul lor de digitalizare.

Dacă dețineți o întreprindere și căutați oportunități de finanțare, accesați baza noastră de date pentru a afla ce opțiuni aveți la dispoziție.

Dacă sunteți intermediar financiar și participați la proiectul-pilot COSME de digitalizare, vă rugăm să completați chestionarul COSME privind digitalizarea. Consultați portalul Fondului european de investiții (FEI) pentru informații.

Declarație de confidențialitate – Intermediari financiari

Aveți nevoie de ajutor sau de sfaturi?

Contactați serviciile specializate de asistență

Aveți întrebări despre desfășurarea unei activități economice la nivel transfrontalier, de exemplu exportul sau extinderea în altă țară din UE? Dacă da, Enterprise Europe Network (Enterprise Europe Network) vă poate oferi consiliere gratuită.

Puteți utiliza instrument de găsire servicii de asistență pentru a găsi ajutorul potrivit pentru dumneavoastră.