Întreprinderi
Ultima verificare: 19/01/2023

Drepturile de securitate socială în alte țări

Stabilirea țării în care beneficiați de protecție socială depinde de 2 factori:

Nu puteți alege în ce țară veți beneficia de asigurare!

Când lucrați sau locuiți în străinătate, veți beneficia de securitate socială fie în țara de origine, fie în țara-gazdă. În ambele cazuri, va trebui să faceți demersurile necesare pentru a vă asigura că beneficiați de asigurare și după ce vă mutați în țara gazdă.

Pentru a evita problemele și neînțelegerile care ar putea avea consecințe grave, aflați din timp informații despre sistemul de securitate socială din țara-gazdă.

Ce trebuie să faceți dacă:

Locuiți și lucrați în străinătate

Ca lucrător migrant în UE – angajat sau lucrător independent – ar trebui să vă afiliați la sistemul de securitate socială din țara-gazdă.

Dumneavoastră și membrii de familie pe care îi aveți în întreținere veți beneficia de asigurare în cadrul sistemului de securitate socială al țării respective. Diversele prestații la care aveți dreptul (îngrijiri medicale, drepturi pentru familie, șomaj, pensii, drepturi în caz de accidente de muncă și boli profesionale, pensionare anticipată, ajutor de deces) vor fi stabilite în baza legislației locale.

Stagiile de cotizare

În numeroase țări din UE, drepturile de care beneficiați depind de stagiile de cotizare la sistemul de asigurări sociale.

Țara în care depuneți cererea de prestații sociale este obligată să ia în calcul toate perioadele în care ați lucrat sau plătit contribuții în alte țări din UE, ca și cum ați fi beneficiat tot timpul de asigurare în țara respectivă.

Dacă nu face acest lucru, solicitați sprijinul serviciilor noastre de asistență.

Exemplu

Fiecare perioadă de lucru în UE trebuie luată în calcul în momentul în care se determină dreptul la prestații.

Ania, cetățean polonez, a lucrat 6 ani în Polonia și 2 ani în Germania.

În urma unui accident rutier, a rămas imobilizată la pat. A depus o cerere de pensie de invaliditate atât în Polonia, cât și în Germania.

Însă autoritățile germane i-au respins cererea, pe motiv că nu lucrase pe teritoriul țării timp de 5 ani - perioada minimă după care se poate acorda o pensie de invaliditate în Germania.

Totuși, autoritățile ar fi trebuit să ia în calcul și anii în care Ania a lucrat în Polonia. Astfel, totalul de 8 ani ar fi depășit cu mult limita minimă.

Așadar, Ania are dreptul să primească pensie de invaliditate în ambele țări, în proporții stabilite în funcție de anii lucrați în fiecare țară.

Sunteți detașat în străinătate pe o perioadă scurtă

Dacă sunteți angajat sau lucrător independent, puteți lucra temporar în altă țară din UE, ca lucrător detașat, fără să renunțați la sistemul de securitate socială din țara dumneavoastră de origine.

Astfel, nu vă vor fi afectate drepturile de securitate socială ale dumneavoastră și ale familiei dumneavoastră: asigurarea de sănătate, alocațiile familiale, pensia de drept sau de invaliditate etc.

Accesul la serviciile de asistență medicală

Pentru a avea acces la servicii medicale de stat în țara în care sunteți detașat, solicitați cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS). Acesta poate fi eliberat de casa de asigurări de sănătate sau de autoritatea care răspunde de securitate socială din țara de origine.

Totuși, dacă vă stabiliți domiciliul în țara-gazdă, dumneavoastră sau angajatorul trebuie să contactați casa de asigurări de sănătate din țara de origine și să solicitați în schimb documentul portabil S1 en Document PDF (PD S1). La sosirea în țara-gazdă, trebuie să transmiteți formularul PD S1 autorităților competente.

Menținerea afilierii la sistemul de securitate socială din țara de origine

Formularul PD A1 dovedește că rămâneți afiliat la sistemul de securitate socială din țara de origine pe durata detașării în altă țară din UE. Formularul PD A1 se eliberează pe o perioadă maximă de 24 de luni. Dacă detașarea durează mai mult, dumneavoastră sau angajatorul puteți solicita prelungirea validității formularului PD A1. Acest lucru face obiectul acordului reciproc între autoritățile din țara de origine și cele din țara-gazdă.

Dacă sunteți angajat, asigurați-vă că angajatorul informează în avans instituția de securitate socială din țara-gazdă și că solicită formularul PD A1.

Dacă sunteți lucrător independent, dumneavoastră trebuie să informați în avans instituția de securitate socială din țara-gazdă și să solicitați formularul PD A1 de la instituția de securitate socială en din țara de origine. Pentru a putea obține formularul PD A1, trebuie să dovediți că activitățile pe care doriți să le desfășurați în străinătate sunt similare cu cele prestate în țara de origine. În acest sens, trebuie:

 • să fi fost lucrător independent în țara de origine. Perioada de timp necesară variază de la o țară la alta, dar poate fi și de numai două luni.
 • să îndepliniți condițiile pentru a vă desfășura în continuare activitatea ca lucrător independent la întoarcerea în țara de origine.

Pe durata detașării în străinătate, trebuie să fiți în măsură să prezentați formularul PD A1 autorităților în orice moment, de exemplu în cazul unui control la fața locului efectuat de către inspectoratul muncii. Atâta timp cât dețineți un formular A1 valid, autoritățile din țara-gazdă trebuie să îl recunoască.

Detașările cu durata mai mare de 24 de luni

Formularul PD A1 este valabil doar 24 de luni. Prin urmare, dacă detașarea în altă țară din UE durează mai mult, aveți două variante:

 • fie vă afiliați la sistemul de securitate socială din țara-gazdă și plătiți contribuții acolo
 • fie solicitați prelungirea perioadei de valabilitate a formularului de securitate socială pentru a rămâne asigurat în țara de origine.

Prelungirea poate fi acordată dacă țările implicate ajung la un acord, iar prelungirea este în interesul dumneavoastră. Pentru a o obține, dumneavoastră și angajatorul trebuie să vă adresați autorității care v-a eliberat formularul PD A1, înainte de expirarea acestuia.

În momentul în care vă întoarceți în țara în care lucrați în mod normal, veți beneficia de sistemul de securitate socială de acolo. Puteți fi detașat din nou în altă țară, dar numai după o anumită perioadă de timp de la întoarcerea în țara de origine (multe țări din UE consideră că perioada de două luni este suficientă).

Sunteți funcționar public detașat în străinătate

Dacă sunteți funcționar public detașat în altă țară din UE (de exemplu, pentru a lucra într-o ambasadă, un consulat sau altă instituție oficială din străinătate), beneficiați de asigurare în baza sistemului de securitate socială al țării de origine.

Aceasta înseamnă că prestațiile sociale (asigurări medicale, pensie, drepturile în caz de accidente de muncă și boli profesionale, pensionare anticipată, ajutor de deces) vor fi stabilite în baza legislației țării de origine.

Dacă deveniți șomer pe durata detașării se aplică norme diferite.

Lucrați într-o țară și locuiți în alta (sunteți lucrător transfrontalier)

Ca lucrător transfrontalier – angajat sau lucrător independent:

 • Cotizați la sistemul de asigurări sociale din țara UE în care lucrați, prin urmare beneficiați de asigurare în țara respectivă.
 • Totuși, puteți solicita îngrijiri medicale și în țara în care locuiți.
 • Dacă vă pierdeți locul de muncă, solicitați indemnizația de șomaj în țara în care locuiți.

Avertisment

Există norme speciale în materie de asistență medicală și șomaj. Verificați în ce măsură vă vor fi afectate drepturile de pensie și prestațiile familiale.

Exemplu

Contribuțiile la sistemul de securitate socială trebuie plătite doar în țara în care lucrați

Balázs locuia în Ungaria, lucra în Austria și cotiza la sistemul de securitate socială din Austria. Autoritățile maghiare pretind acum că el ar fi trebuit să cotizeze la sistemul de securitate socială din Ungaria.

Lucrătorii transfrontalieri din UE sunt asigurați în cadrul unui singur sistem de securitate socială, cel din țara în care lucrează. În acest caz, autoritățile maghiare nu au dreptate.

Lucrați în mai multe țări

Regula de bază prevede că, atunci când lucrați în cel puțin două țări din UE, dar vă desfășurați o parte substanțială din activitatea profesională în țara de reședință, beneficiați de asigurare în baza legislației țării de reședință.

Avertisment

Parte substanțială din activitatea profesională înseamnă cel puțin 25 % din timpul de lucru și/sau venit.  Dacă sunteți lucrător independent, cifra de afaceri și numărul de servicii furnizate pot fi, de asemenea, relevante atunci când se calculează acest procentaj.

Cazuri speciale

Dacă...

Beneficiați de asigurare în...

sunteți angajat, dar nu aveți activitate substanțială în țara de reședință

țara în care se află sediul social al angajatorului

lucrați pentru doi angajatori cu sedii în țări diferite, unul în țara dumneavoastră de reședință și altul în afara țării de reședință, dar nu desfășurați activitate substanțială în țara de reședință

țara în care se află sediul social al angajatorului, alta decât țara de reședință

lucrați pentru doi angajatori cu sedii în țări diferite, în afara țării dumneavoastră de reședință, dar nu desfășurați activitate substanțială în țara de reședință

țara de reședință

sunteți lucrător independent și nu desfășurați activitate substanțială în țara dumneavoastră de reședință

țara în care se află centrul de interes al activităților dumneavoastră

sunteți angajat într-o țară și desfășurați activități independente în alta

țara în care sunteți angajat

Sunteți în căutarea unui loc de muncă

Primiți indemnizație de șomaj?

Dacă primiți indemnizație de șomaj din țara UE în care ați devenit șomer, faptul că vă căutați un loc de muncă în străinătate nu vă afectează drepturile de securitate socială (asigurare de sănătate, prestații familiale, pensii de drept sau de invaliditate etc.). Acest lucru este valabil și pentru membrii familiei.

Nu uitați să luați cu dumneavoastră cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS). Acesta va fi dovada faptului că dumneavoastră și membrii de familie beneficiați de asigurare medicală pe durata șederii temporare în străinătate.

Din momentul în care vă angajați, vi se pot aplica diverse norme de securitate socială.

Consultați normele valabile în țara dumneavoastră

Nu primiți indemnizație de șomaj?

Dacă nu primiți indemnizație în țara din UE în care ați devenit șomer și mergeți în altă țară din Uniune pentru a vă căuta un loc de muncă, autoritățile care răspund de securitatea socială vor decide în ce sistem veți beneficia de asigurare (prestații familiale, asigurare de sănătate etc.).

Autoritățile competente stabilesc acest lucru în baza mai multor criterii, printre care:

 • durata șederii
 • starea civilă și legăturile de familie
 • situația locativă
 • locul de desfășurare a celei mai recente activități profesionale sau non-profit
 • natura activității profesionale
 • domiciliul fiscal.

În funcție de țara care răspunde de securitatea socială, dreptul dumneavoastră la prestații poate depinde de durata stagiului de cotizare. Totuși, țara responsabilă este obligată să ia în calcul toate perioadele în care ați lucrat sau ați plătit contribuții în alte țări din UE, ca și cum ați fi beneficiat tot timpul de asigurare în țara respectivă.

Dacă nu face acest lucru, solicitați sprijinul serviciilor noastre de asistență.

Ca persoană aflată de curând în căutarea unui loc de muncă aveți dreptul de a rămâne în țara respectivă până la 6 luni. Această perioadă poate fi prelungită, dacă puteți dovedi că vă aflați în continuare în căutarea unui loc de muncă și aveți șanse reale să obțineți unul.

Vă recomandăm să păstrați copii după:

 • dosarele de candidatură
 • invitațiile la interviuri de angajare
 • alte răspunsuri primite.

Avertisment

Normele europene nu obligă statele membre să le acorde sprijin financiar sau alt tip de asistență socială persoanelor care își caută pentru prima oară un loc de muncă pe teritoriul lor.

Caz real

Verificați dacă aveți dreptul la sprijin financiar pe perioada în care vă căutați un loc de muncă în noua țară

Björn, cetățean german, își primea în Belgia indemnizația de șomaj din Germania. La expirarea formularului U2 (fostul formular E 303), Björn a decis să rămână în Belgia, unde a solicitat sprijin pentru venit.

Cererea i-a fost însă respinsă. Conform legislației belgiene, Björn nu are dreptul la sprijin pentru venit în Belgia, întrucât nu a lucrat niciodată în această țară.

Legislația UE nu vă conferă în mod automat dreptul de a beneficia de sprijin financiar (sau de alt tip de asistență) dacă vă căutați pentru prima dată un loc de muncă în altă țară din UE. S-ar putea să beneficiați însă de acest drept în baza legislațiilor naționale - contactați autoritățile locale competente!

Accesați mai jos informațiile naționale

Alegeţi ţara

Întrebări şi răspunsuri

Legislaţia UE

Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?

Contactați serviciile specializate de asistență

Partajați această pagină: