Ultima verificare : 30/11/2018

Drepturile de securitate socială în alte țări

Decizia Regatului Unit de a invoca articolul 50 din TUE: Mai multe informatii

Pentru moment, Regatul Unit rămâne membru cu drepturi depline al UE, iar drepturile și obligațiile care decurg din calitatea de membru continuă să se aplice integral în și pentru Regatul Unit:

Stabilirea țării în care beneficiați de protecție socială depinde de 2 factori:

Nu puteți alege în ce țară veți beneficia de asigurare!

Când lucrați sau locuiți în străinătate, veți beneficia de securitate socială fie în țara de origine, fie în țara gazdă. În ambele cazuri, va trebui să faceți demersurile necesare pentru a vă asigura că beneficiați de asigurare și după ce vă mutați în țara gazdă.

Pentru a evita problemele și neînțelegerile care ar putea avea consecințe grave, aflați din timp informații despre sistemul de securitate socială din țara gazdă.

Ce trebuie să faceți dacă:

Locuiți și lucrați în străinătate

Ca lucrător migrant în UE – angajat sau lucrător independent – ar trebui să vă afiliați la sistemul de securitate socială din țara gazdă.

Dumneavoastră și membrii de familie pe care îi aveți în întreținere veți beneficia de asigurare în cadrul sistemului de securitate socială al țării respective. Diversele prestații la care aveți dreptul (îngrijiri medicale, drepturi pentru familie, șomaj, pensii, drepturi în caz de accidente de muncă și boli profesionale, pensionare anticipată, ajutor de deces) vor fi stabilite în baza legislației locale.

Stagiile de cotizare

În numeroase țări din UE, drepturile de care beneficiați depind de stagiile de cotizare la sistemul de asigurări sociale.

Țara în care depuneți cererea de prestații sociale este obligată să ia în calcul toate perioadele în care ați lucrat sau plătit contribuții în alte țări din UE, ca și cum ați fi beneficiat tot timpul de asigurare în țara respectivă.

Dacă nu face acest lucru, solicitați sprijinul serviciilor noastre de asistență.

Caz real

Fiecare perioadă de lucru în UE trebuie luată în calcul în momentul în care se determină dreptul la prestații.

Ania, cetățean polonez, a lucrat 6 ani în Polonia și 2 ani în Germania.

În urma unui accident rutier, a rămas imobilizată la pat. A depus o cerere de pensie de invaliditate atât în Polonia, cât și în Germania.

Însă autoritățile germane i-au respins cererea, pe motiv că nu lucrase pe teritoriul țării timp de 5 ani - perioada minimă după care se poate acorda o pensie de invaliditate în Germania.

Totuși, autoritățile ar fi trebuit să ia în calcul și anii în care Ania a lucrat în Polonia. Astfel, totalul de 8 ani ar fi depășit cu mult limita minimă.

Așadar, Ania are dreptul să primească pensie de invaliditate în ambele țări, în proporții stabilite în funcție de anii lucrați în fiecare țară.

Sunteți detașat în străinătate pe o perioadă scurtă (mai puțin de 2 ani)

Ca lucrător detașat sau independent, puteți lucra temporar în altă țară din UE, fără să renunțați la sistemul de securitate socială din țara dumneavoastră de origine, timp de maximum 2 ani.

Astfel, nu vă vor fi afectate drepturile de securitate socială ale dumneavoastră și ale familiei dumneavoastră: asigurarea de sănătate, alocațiile familiale, pensia de drept sau de invaliditate etc.

Pentru a avea acces la servicii de asistență medicală, solicitați un card CEASS

Solicitați cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS) pentru a vă asigura accesul la servicii medicale de stat în țara în care sunteți detașat. Cardul CEASS poate fi eliberat de casa de asigurări de sănătate sau de autoritatea care răspunde de securitate socială din țara de origine.

Dacă vă stabiliți domiciliul în țara gazdă, solicitați un formular S1 de la casa de asigurări de sănătate din țara dumneavoastră de origine. Odată ajuns la destinație, depuneți formularul S1 la sediul casei de asigurări de sănătate din țara gazdă.

Pentru a rămâne în sistemul de securitate socială din țara de origine, veți avea nevoie de formularul A1

Formularul A1 atestă faptul că rămâneți afiliat la sistemul din țara de origine pe durata șederii în străinătate (maximum 2 ani).

 • Dacă sunteți angajat, asigurați-vă că angajatorul vă eliberează formularul A1.
 • Dacă sunteți lucrător independent, puteți obține formularul A1 de la instituția de securitate socialăpdfen de care aparțineți în țara dumneavoastră de origine. Pentru a obține acest formular, trebuie să dovediți că activitățile pe care doriți să le desfășurați în străinătate sunt „similare" cu cele prestate în țara de origine.

Nu uitați că formularul A1 este indispensabil pe durata șederii în străinătate – autoritățile îl pot solicita în orice moment, iar dacă nu îl puteți prezenta, va trebui să plătiți cheltuielile de asigurări sociale în țara gazdă. În cazul unui control efectuat de inspectoratul de muncă, dacă prezentați formularul A1 valabil, țara gazdă este obligată să îl recunoască.

Caz real

Țara gazdă este obligată să recunoască formularele A1 valabile

Alan, din Cehia, este lucrător independent în sectorul construcțiilor și a plecat să lucreze în Irlanda. Inspectorii care au vizitat șantierul pe care lucra susțineau că formularul A1 prezentat nu este valabil și că Alan ar trebui să plătească contribuțiile sociale în Irlanda.

Însă autoritățile irlandeze nu sunt în măsură să stabilească validitatea documentelor legate de detașarea lui Alan. Formularul poate fi declarat nevalid doar de către autoritățile din țara sa de origine, în care Alan a lucrat înainte de detașare și în care se va întoarce ulterior.

Autoritățile irlandeze au recunoscut în cele din urmă că Alan nu este obligat să achite contribuții sociale în Irlanda.

Detașări pe perioade de peste 2 ani

În unele situații excepționale, angajatorul dumneavoastră poate solicita o prelungire a perioadei inițiale de detașare până la finalizarea lucrărilor planificate:

 • dacă devine evident faptul că lucrările nu pot fi terminate în termen de 24 de luni din cauza unor circumstanțe neprevăzute care provoacă întârzieri – un dezastru natural, livrări efectuate cu întârziere etc.
 • dacă sunteți grav bolnav timp de câteva luni.

În astfel de cazuri, aveți opțiunea de a solicita o derogare, astfel încât să rămâneți afiliat la sistemul de securitate socială din țara dumneavoastră de origine pe toată durata detașării. Pentru a obține o prelungire, trebuie să vă adresați instituției care v-a eliberat formularul A1, înainte de expirarea perioadei inițiale de detașare.

Derogările diferă de la caz la caz și necesită acordul autorităților din ambele țări (cea de origine și cea gazdă). Derogările sunt valabile doar pe o anumită perioadă de timp, iar cererea de derogare trebuie trimisă înainte de încheierea perioadei de detașare.

În alte cazuri, dacă rămâneți în străinătate peste 2 ani fără să obțineți o derogare, va trebui să treceți la sistemul local de securitate socială, plătind acolo contribuțiile sociale aferente.

Dacă nu doriți să schimbați sistemul, trebuie să faceți o pauză de lucru de cel puțin 2 luni, după ce se încheie perioada legală de 24 de luni.

Sunteți funcționar public detașat în străinătate

Dacă sunteți funcționar public detașat în altă țară din UE (de exemplu, pentru a lucra într-o ambasadă, un consulat sau într-o altă instituție oficială din străinătate), beneficiați de asigurare în baza sistemului de securitate socială al țării de origine.

Aceasta înseamnă că prestațiile sociale (asigurări medicale, pensie, drepturile în caz de accidente de muncă și boli profesionale, pensionare anticipată, ajutor de deces) vor fi stabilite în baza legislației țării de origine.

Dacă deveniți șomer pe durata detașării se aplică norme diferite.

Lucrați într-o țară și locuiți în alta (sunteți lucrător transfrontalier)

Ca lucrător transfrontalier - angajat sau lucrător independent:

 • cotizați la sistemul de asigurări sociale din țara UE în care lucrați, prin urmare beneficiați de asigurare în țara respectivă
 • puteți solicita îngrijiri medicale și în țara în care locuiți
 • dacă vă pierdeți locul de muncă, solicitați indemnizația de șomaj în țara în care locuiți.

Există norme speciale în materie de asistență medicală și șomaj. Verificați în ce măsură vă vor fi afectate drepturile de pensie și prestațiile familiale.

Caz real

Contribuțiile la sistemul de securitate socială trebuie plătite doar în țara în care lucrați

Balázs locuia în Ungaria, lucra în Austria și cotiza la sistemul de securitate socială din Austria. Autoritățile maghiare pretind acum că el ar fi trebuit să cotizeze la sistemul de securitate socială din Ungaria.

Lucrătorii transfrontalieri din UE sunt asigurați în cadrul unui singur sistem de securitate socială, cel din țara în care lucrează. În acest caz, autoritățile maghiare nu au dreptate.

Lucrați în mai multe țări

Regula de bază prevede că, atunci când lucrați în cel puțin două țări din UE, dar vă desfășurați o parte substanțială din activitatea profesională în țara de reședință, beneficiați de asigurare în baza legislației țării de reședință.

Parte substanțială din activitatea profesională înseamnă cel puțin 25 % din timpul de lucru și/sau venit.  Dacă sunteți lucrător independent, cifra de afaceri și numărul de servicii furnizate pot fi, de asemenea, relevante atunci când se calculează acest procentaj.

Cazuri speciale

Dacă...

Beneficiați de asigurare în...

sunteți angajat, dar nu aveți activitate substanțială în țara de reședință

țara în care se află sediul social al angajatorului

lucrați pentru doi angajatori cu sedii în țări diferite, unul în țara dumneavoastră de reședință și altul în afara țării de reședință, dar nu desfășurați activitate substanțială în țara de reședință

țara în care se află sediul social al angajatorului, alta decât țara de reședință

lucrați pentru doi angajatori cu sedii în țări diferite, în afara țării dumneavoastră de reședință, dar nu desfășurați activitate substanțială în țara de reședință

țara de reședință

sunteți lucrător independent și nu desfășurați activitate substanțială în țara dumneavoastră de reședință

țara în care se află centrul de interes al activităților dumneavoastră

sunteți angajat într-o țară și desfășurați activități independente în alta

țara în care sunteți angajat

Sunteți în căutarea unui loc de muncă

Primiți indemnizație de șomaj?

Dacă primiți indemnizație de șomaj din țara UE în care ați devenit șomer, faptul că vă căutați un loc de muncă în străinătate nu vă afectează drepturile de securitate socială (asigurare de sănătate, prestații familiale, pensii de drept sau de invaliditate etc.). Acest lucru este valabil și pentru membrii familiei.

Nu uitați să luați cu dumneavoastră cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS). Acesta va fi dovada faptului că dumneavoastră și membrii de familie beneficiați de asigurare medicală pe durata șederii temporare în străinătate.

Din momentul în care vă angajați, vi se pot aplica diverse norme de securitate socială.

Consultați normele valabile în țara dumneavoastră

Nu primiți indemnizație de șomaj?

Dacă nu primiți indemnizație în țara din UE în care ați devenit șomer și mergeți în altă țară din Uniune pentru a vă căuta un loc de muncă, autoritățile care răspund de securitatea socială vor decide în ce sistem veți beneficia de asigurare (prestații familiale, asigurare de sănătate etc.).

Autoritățile competente stabilesc acest lucru în baza mai multor criterii, printre care:

 • durata șederii
 • starea civilă și legăturile de familie
 • situația locativă
 • locul de desfășurare a celei mai recente activități profesionale sau non-profit
 • natura activității profesionale
 • domiciliul fiscal.

În funcție de țara care răspunde de securitatea socială, dreptul dumneavoastră la prestații poate depinde de durata stagiului de cotizare. Totuși, țara responsabilă este obligată să ia în calcul toate perioadele în care ați lucrat sau ați plătit contribuții în alte țări din UE, ca și cum ați fi beneficiat tot timpul de asigurare în țara respectivă.

Dacă nu face acest lucru, solicitați sprijinul serviciilor noastre de asistență.

Ca persoană aflată de curând în căutarea unui loc de muncă aveți dreptul de a rămâne în țara respectivă până la 6 luni. Această perioadă poate fi prelungită, dacă puteți dovedi că vă aflați în continuare în căutarea unui loc de muncă și aveți șanse reale să obțineți unul.

Vă recomandăm să păstrați copii după:

 • dosarele de candidatură
 • invitațiile la interviuri de angajare
 • alte răspunsuri primite.

Normele europene nu obligă statele membre să le acorde sprijin financiar sau alt tip de asistență socială persoanelor care își caută pentru prima oară un loc de muncă pe teritoriul lor.

Caz real

Verificați dacă aveți dreptul la sprijin financiar pe perioada în care vă căutați un loc de muncă în noua țară

Björn, cetățean german, își primea în Belgia indemnizația de șomaj din Germania. La expirarea formularului U2 (fostul formular E 303), Björn a decis să rămână în Belgia, unde a solicitat sprijin pentru venit.

Cererea i-a fost însă respinsă. Conform legislației belgiene, Björn nu are dreptul la sprijin pentru venit în Belgia, întrucât nu a lucrat niciodată în această țară.

Legislația UE nu vă conferă în mod automat dreptul de a beneficia de sprijin financiar (sau de alt tip de asistență) dacă vă căutați pentru prima dată un loc de muncă în altă țară din UE. S-ar putea să beneficiați însă de acest drept în baza legislațiilor naționale - contactați autoritățile locale competente!

Întrebări şi răspunsuri

Legislaţia UE

Căutați informații despre normele aplicabile într-o anumită țară?

Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?

Contactați serviciile specializate de asistență

Partajați această pagină: