Ultima verificare: 17/02/2023

Plăți întârziate

Dacă întreprinderea dumneavoastră i-a furnizat bunuri sau servicii unui client (în conformitate cu termenii contractului comercial), dar plata nu s-a efectuat până la termenul-limită convenit, aveți dreptul de a primi dobândă și despăgubiri asociate plății care vi se datorează.

Această prevedere se aplică în cazul tuturor tranzacțiilor comerciale pe care le-ați încheiat cu alte întreprinderi (inclusiv cu persoane fizice autorizate, dacă acestea au acționat în cadrul activităților lor economice sau profesionale independente) și cu autoritățile publice.

Avertisment

Aceste norme și cele menționate mai jos nu se aplică:

  • în cazul procedurilor de insolvență (inclusiv procedurile de reeșalonare a datoriei)
  • în cazul despăgubirilor pentru daune (de exemplu, de către companiile de asigurări)

Deschideți calculatorul de dobânzi pentru a vedea ce sumă vi se datorează sau alegeți una din situațiile de mai jos.

Îmi datorează bani

Îmi datorează bani o altă întreprindere

Îmi datorează bani o autoritate publică

Îmi datorează bani un consumator

Nu puteți solicita penalități de întârziere în tranzacțiile cu consumatorii. Dacă aveți probleme cu un consumator, normele de mai sus nu se aplică. Pentru informații privind problemele cu consumatorii, a se vedea:

Întreprinderea mea are sediul într-o țară din UE (În acest caz, cele 27 de state membre ale UE) și îmi datorează bani o întreprindere care își desfășoară activitatea în aceeași țară ca și mine.

Calculează dobânda datorată

Dacă v-ați îndeplinit obligațiile contractuale și juridice, iar clientul este vinovat de întârzierea plăților (din motive care nu sunt independente de voința lui) aveți dreptul de a solicita dobânzi pentru întârzierea plății și despăgubiri pentru costurile de recuperare.

Când se percep dobânzi?

Dobânda se percepe din prima zi care urmează după data scadentă prevăzută de contract.

Dacă nu ați fixat în contract o perioadă pentru efectuarea plății, dobânda se percepe automat după 30 de zile calendaristice de la data la care clientul a primit factura sau cererea de plată.

Dacă nu știți când s-a primit factura, puteți solicita penalități după 30 de zile calendaristice de la data la care ați furnizat serviciile și/sau produsele.

Dacă îi trimiteți clientului factura înainte de a furniza serviciul și/sau produsul, numărătoarea inversă începe numai după livrare.

Cât de mare ar trebui să fie dobânda?

Puteți aplica rata dobânzii prevăzută de contract. Dacă nu s-a convenit nimic în acest sens, se aplică ratele legale.

Rata dobânzii legale pentru fiecare țară

Țara UE 1 ianuarie 2023 - 30 iunie 2023
Austria 11,08
Belgia 10,50
Bulgaria 10,00
Croația 10,50
Cipru 10,50
Cehia 15,00
Danemarca 9,90
Estonia 10,50
Finlanda 10,50
Franța 12,50
Germania 10,62
Grecia 10,50
Ungaria 21,00
Irlanda 10,50
Italia 10,50
Letonia 10,50
Lituania 10,50
Luxemburg 10,50
Malta 10,50
Țările de Jos 12,00
Polonia (sectorul sănătăţii) 14,75
Polonia (alte sectoare) 16,75
Portugalia 10,50
România 15,00
Slovacia 10,50
Slovenia 10,50
Spania 10,50
Suedia 11,00

Utilizați calculatorul nostru pentru a afla ce dobândă puteți percepe.

Despăgubiri pentru costurile de recuperare

Pe lângă dobânda care vi se datorează, aveți dreptul de a solicita și o sumă forfetară de 40 EUR (sau echivalentul în altă monedă) pentru fiecare factură achitată cu întârziere (în unele țări din UE această sumă poate fi mai ridicată, fiind calculată în funcție de valoarea facturii).

În cazul în care costurile pe care le-ați suportat pentru a vă recupera creanțele depășesc această sumă, puteți solicita despăgubiri adiționale rezonabile (costuri administrative, comisioane pentru recuperarea creanțelor, costuri cu avocații etc.).

TVA

Veți percepe dobândă pe suma brută a datoriei (inclusiv TVA), dar nu veți plăti TVA pe dobândă.

Cum vă puteți recupera creanțele

Întreprinderea mea are sediul într-o țară din UE (În acest caz, cele 27 de state membre ale UE) și îmi datorează bani o întreprindere care își desfășoară activitatea într-o țară din UE (În acest caz, cele 28 de state membre ale UE + Elveția, Islanda, Liechtenstein și Norvegia) diferită de a mea.

Contractele sunt reglementate de legislația aleasă de către părți. Verificați, așadar, ce legislație se aplică în cazul contractului dumneavoastră.

Dacă nu s-a făcut o alegere în acest sens în momentul semnării contractului, normele privind întârzierea efectuării plăților sunt reglementate de legislația țării în care își are reședința obișnuită creditorul.

Aceste norme vizează atât vânzarea de bunuri, cât și furnizarea de servicii.

Avertisment

Dacă respectivul contract este reglementat de legislația unor țări din afara UE, este posibil ca următoarele reguli să nu se aplice .

Calculează dobânda datorată

Dacă v-ați îndeplinit obligațiile contractuale și juridice, iar clientul este vinovat de întârzierea plăților (din motive care nu sunt independente de voința lui) aveți dreptul de a solicita dobânzi pentru întârzierea plății și despăgubiri pentru costurile de recuperare.

Când se percep dobânzi?

Dobânda se percepe din prima zi care urmează după data scadentă prevăzută de contract.

Dacă nu ați fixat în contract o perioadă pentru efectuarea plății, dobânda se percepe automat după 30 de zile calendaristice de la data la care clientul a primit factura sau cererea de plată.

Dacă nu știți când s-a primit factura, puteți solicita penalități după 30 de zile calendaristice de la data la care ați furnizat serviciile și/sau produsele.

Dacă îi trimiteți clientului factura înainte de a furniza serviciul și/sau produsul, numărătoarea inversă începe numai după livrare.

Cât de mare ar trebui să fie dobânda?

Puteți aplica rata dobânzii prevăzută de contract. Dacă nu s-a convenit nimic în acest sens, se aplică ratele legale.

Rata dobânzii legale pentru fiecare țară

Țara UE 1 ianuarie 2023 - 30 iunie 2023
Austria 11,08
Belgia 10,50
Bulgaria 10,00
Croația 10,50
Cipru 10,50
Cehia 15,00
Danemarca 9,90
Estonia 10,50
Finlanda 10,50
Franța 12,50
Germania 10,62
Grecia 10,50
Ungaria 21,00
Irlanda 10,50
Italia 10,50
Letonia 10,50
Lituania 10,50
Luxemburg 10,50
Malta 10,50
Țările de Jos 12,00
Polonia (sectorul sănătăţii) 14,75
Polonia (alte sectoare) 16,75
Portugalia 10,50
România 15,00
Slovacia 10,50
Slovenia 10,50
Spania 10,50
Suedia 11,00

Utilizați calculatorul nostru pentru a afla ce dobândă puteți percepe.

Despăgubiri pentru costurile de recuperare

Pe lângă dobânda care vi se datorează, aveți dreptul de a solicita și o sumă forfetară de 40 EUR (sau echivalentul în altă monedă) pentru fiecare factură achitată cu întârziere (în unele țări din UE această sumă poate fi mai ridicată, fiind calculată în funcție de valoarea facturii).

În cazul în care costurile pe care le-ați suportat pentru a vă recupera creanțele depășesc această sumă, puteți solicita despăgubiri adiționale rezonabile (costuri administrative, comisioane pentru recuperarea creanțelor, costuri cu avocații etc.).

Cum vă puteți recupera creanțele

Întreprinderea mea are sediul într-o țară din UE (În acest caz, cele 27 de state membre ale UE) și îmi datorează bani o autoritate publică din aceeași țară.

Calculează dobânda datorată

Dacă v-ați îndeplinit obligațiile contractuale și juridice, iar clientul este vinovat de întârzierea plăților (din motive care nu sunt independente de voința lui) aveți dreptul de a solicita dobânzi pentru întârzierea plății și despăgubiri pentru costurile de recuperare.

Când se percep dobânzi?

Dobânda se percepe din prima zi care urmează după data scadentă prevăzută de contract.

Dacă nu ați fixat în contract o perioadă pentru efectuarea plății, dobânda se percepe automat după 30 de zile calendaristice de la data la care clientul a primit factura sau cererea de plată.

Dacă nu știți când s-a primit factura, puteți solicita penalități după 30 de zile calendaristice de la data la care ați furnizat serviciile și/sau produsele.

Dacă îi trimiteți clientului factura înainte de a furniza serviciul și/sau produsul, numărătoarea inversă începe numai după livrare.

Cât de mare ar trebui să fie dobânda?

Puteți aplica rata dobânzii legale.

Rata dobânzii legale pentru fiecare țară

Țara UE 1 ianuarie 2023 - 30 iunie 2023
Austria 11,08
Belgia 10,50
Bulgaria 10,00
Croația 10,50
Cipru 10,50
Cehia 15,00
Danemarca 9,90
Estonia 10,50
Finlanda 10,50
Franța 12,50
Germania 10,62
Grecia 10,50
Ungaria 21,00
Irlanda 10,50
Italia 10,50
Letonia 10,50
Lituania 10,50
Luxemburg 10,50
Malta 10,50
Țările de Jos 12,00
Polonia (sectorul sănătăţii) 14,75
Polonia (alte sectoare) 16,75
Portugalia 10,50
România 15,00
Slovacia 10,50
Slovenia 10,50
Spania 10,50
Suedia 11,00

Utilizați calculatorul nostru pentru a afla ce dobândă puteți percepe.

Despăgubiri pentru costurile de recuperare

Pe lângă dobânda care vi se datorează, aveți dreptul de a solicita și o sumă forfetară de 40 EUR (sau echivalentul în altă monedă) pentru fiecare factură achitată cu întârziere (în unele țări din UE această sumă poate fi mai ridicată, fiind calculată în funcție de valoarea facturii).

În cazul în care costurile pe care le-ați suportat pentru a vă recupera creanțele depășesc această sumă, puteți solicita despăgubiri adiționale rezonabile (costuri administrative, comisioane pentru recuperarea creanțelor, costuri cu avocații etc.).

Cum vă puteți recupera creanțele

N.B. Dacă o autoritate națională se face sistematic vinovată de întârzierea plăților, puteți, de asemenea, să trimiteți o plângere la Comisia Europeană.

Întreprinderea mea are sediul într-o țară din UE (În acest caz, cele 27 de state membre ale UE) și îmi datorează bani o autoritate publică dintr-o țară UE (În acest caz, cele 28 de state membre ale UE + Elveția, Islanda, Liechtenstein și Norvegia) diferită de a mea.

Contractele sunt reglementate de legislația aleasă de către părți. Verificați, așadar, ce legislație se aplică în cazul contractului dumneavoastră.

Calculează dobânda datorată

Dacă v-ați îndeplinit obligațiile contractuale și juridice, iar clientul este vinovat de întârzierea plăților (din motive care nu sunt independente de voința lui) aveți dreptul de a solicita dobânzi pentru întârzierea plății și despăgubiri pentru costurile de recuperare.

Când se percep dobânzi?

Dobânda se percepe din prima zi care urmează după data scadentă prevăzută de contract.

Dacă nu ați fixat în contract o perioadă pentru efectuarea plății, dobânda se percepe automat după 30 de zile calendaristice de la data la care clientul a primit factura sau cererea de plată.

Dacă nu știți când s-a primit factura, puteți solicita penalități după 30 de zile calendaristice de la data la care ați furnizat serviciile și/sau produsele.

Dacă îi trimiteți clientului factura înainte de a furniza serviciul și/sau produsul, numărătoarea inversă începe numai după livrare.

Cât de mare ar trebui să fie dobânda?

Puteți aplica rata dobânzii legale.

Rata dobânzii legale pentru fiecare țară

Țara UE 1 ianuarie 2023 - 30 iunie 2023
Austria 11,08
Belgia 10,50
Bulgaria 10,00
Croația 10,50
Cipru 10,50
Cehia 15,00
Danemarca 9,90
Estonia 10,50
Finlanda 10,50
Franța 12,50
Germania 10,62
Grecia 10,50
Ungaria 21,00
Irlanda 10,50
Italia 10,50
Letonia 10,50
Lituania 10,50
Luxemburg 10,50
Malta 10,50
Țările de Jos 12,00
Polonia (sectorul sănătăţii) 14,75
Polonia (alte sectoare) 16,75
Portugalia 10,50
România 15,00
Slovacia 10,50
Slovenia 10,50
Spania 10,50
Suedia 11,00

Utilizați calculatorul nostru pentru a afla ce dobândă puteți percepe.

Despăgubiri pentru costurile de recuperare

Pe lângă dobânda care vi se datorează, aveți dreptul de a solicita și o sumă forfetară de 40 EUR (sau echivalentul în altă monedă) pentru fiecare factură achitată cu întârziere (în unele țări din UE această sumă poate fi mai ridicată, fiind calculată în funcție de valoarea facturii).

În cazul în care costurile pe care le-ați suportat pentru a vă recupera creanțele depășesc această sumă, puteți solicita despăgubiri adiționale rezonabile (costuri administrative, comisioane pentru recuperarea creanțelor, costuri cu avocații etc.).

Cum vă puteți recupera creanțele

N.B. Dacă o autoritate națională se face sistematic vinovată de întârzierea plăților, puteți, de asemenea, să trimiteți o plângere la Comisia Europeană.

Calculator de dobânzi

Legislația UE

Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?

Contactați serviciile specializate de asistență

Aveți întrebări despre desfășurarea unei activități economice la nivel transfrontalier, de exemplu exportul sau extinderea în altă țară din UE? Dacă da, Enterprise Europe Network (Enterprise Europe Network) vă poate oferi consiliere gratuită.

Puteți utiliza instrument de găsire servicii de asistență pentru a găsi ajutorul potrivit pentru dumneavoastră.

Partajați această pagină: