Ultima verificare: 27/03/2019

Plăți întârziate

Decizia Regatului Unit de a invoca articolul 50 din TUE: Mai multe informatii

Începând cu data de 30 martie 2019, legislația UE va înceta să se aplice Regatului Unit, cu excepția cazului în care un acord de retragere ratificat stabilește o altă dată sau Consiliul European și Regatul Unit decid în mod unanim să prelungească perioada de negociere de doi ani. Informații suplimentare despre consecințele juridice pentru întreprinderi:

Dacă întreprinderea dumneavoastră i-a furnizat bunuri sau servicii unui client (în conformitate cu termenii contractului comercial), dar plata nu s-a efectuat până la termenul-limită convenit, aveți dreptul de a primi dobândă și despăgubiri asociate plății care vi se datorează.

Această prevedere se aplică în cazul tuturor tranzacțiilor comerciale pe care le-ați încheiat cu alte întreprinderi (inclusiv cu persoane fizice autorizate, dacă acestea au acționat în cadrul activităților lor economice sau profesionale independente) și cu autoritățile publice.

Aceste norme și cele menționate mai jos nu se aplică:

 • în cazul procedurilor de insolvență (inclusiv procedurile de reeșalonare a datoriei)
 • în cazul despăgubirilor pentru daune (de exemplu, de către companiile de asigurări)

 

Îmi datorează bani

 

Îmi datorează bani o altă întreprindere

 

Îmi datorează bani o autoritate publică

 

Îmi datorează bani un consumator

Nu puteți solicita penalități de întârziere în tranzacțiile cu consumatorii. Dacă aveți probleme cu un consumator, normele de mai sus nu se aplică. Pentru informații privind problemele cu consumatorii, a se vedea:

 

Întreprinderea mea are sediul într-o țară din UE și îmi datorează bani o întreprindere care își desfășoară activitatea în aceeași țară ca și mine

Vă cunoașteți drepturile?

Dacă v-ați îndeplinit obligațiile contractuale și juridice, iar clientul este vinovat de întârzierea plăților (din motive care nu sunt independente de voința lui) aveți dreptul de a solicita dobânzi pentru întârzierea plății și despăgubiri pentru costurile de recuperare.

Când se percep dobânzi?

Dobânda se percepe din prima zi care urmează după data scadentă prevăzută de contract.

Dacă nu ați fixat în contract o perioadă pentru efectuarea plății, dobânda se percepe automat după 30 de zile calendaristice de la data la care clientul a primit factura sau cererea de plată.

Dacă nu știți când s-a primit factura, puteți solicita penalități după 30 de zile calendaristice de la data la care ați furnizat serviciile și/sau produsele.

Dacă îi trimiteți clientului factura înainte de a furniza serviciul și/sau produsul, numărătoarea inversă începe numai după livrare.

Cât de mare ar trebui să fie dobânda?

Puteți aplica rata dobânzii prevăzută de contract. Dacă nu s-a convenit nimic în acest sens, se aplică ratele legale.

Rata dobânzii legale pentru fiecare țară

Țara UE 1 ianuarie 2019 - 30 iunie 2019
Austria 8,58
Belgia 8,00
Bulgaria 10,00
Croația 9,09
Cipru 8,00
Cehia 9,75
Danemarca 8,05
Estonia 8,00
Finlanda 8,00
Franța 10,00
Germania 8,12
Grecia 8,00
Ungaria 8,90
Irlanda 8,00
Italia 8,00
Letonia 8,00
Lituania 8,00
Luxemburg 8,00
Malta 8,00
Țările de Jos 8,00
Polonia 9,50
Portugalia 8,00
România 9,75
Slovacia 8,00
Slovenia 8,00
Spania 8,00
Suedia 7,50
Regatul Unit 8,75

Utilizați calculatorul nostru pentru a afla ce dobândă puteți percepe.

 

Despăgubiri pentru costurile de recuperare

Pe lângă dobânda care vi se datorează, aveți dreptul de a solicita și o sumă forfetară de 40 EUR (sau echivalentul în altă monedă) pentru fiecare factură achitată cu întârziere (în unele țări din UE această sumă poate fi mai ridicată, fiind calculată în funcție de valoarea facturii).

În cazul în care costurile pe care le-ați suportat pentru a vă recupera creanțele depășesc această sumă, puteți solicita despăgubiri adiționale rezonabile (costuri administrative, comisioane pentru recuperarea creanțelor, costuri cu avocații etc.).

TVA

Veți percepe dobândă pe suma brută a datoriei (inclusiv TVA), dar nu veți plăti TVA pe dobândă.

Cum vă puteți recupera creanțele

 1. Trimiteți o factură clientului dumneavoastră, care să conțină atât dobânda, cât și despăgubirile.
 2. Contactați un organism național care să fie abilitat să vă ajute în recuperarea creanțelor.
 3. Angajați o agenție de colectare.
 4. Obțineți un titlu executoriu de la o instanță națională.

 

Întreprinderea mea are sediul într-o țară din UE și îmi datorează bani o întreprindere care își desfășoară activitatea într-o țară din UE diferită de a mea.

Contractele sunt reglementate de legislația aleasă de către părți. Verificați, așadar, ce legislație se aplică în cazul contractului dumneavoastră.

Dacă nu s-a făcut o alegere în acest sens în momentul semnării contractului, normele privind întârzierea efectuării plăților sunt reglementate de legislația țării în care își are reședința obișnuită creditorul.

Aceste norme vizează atât vânzarea de bunuri, cât și furnizarea de servicii.

În cazul în care contractul este reglementat de legislațiile unor țări din afara UE, următoarele norme s-ar putea să nu se aplice.

Vă cunoașteți drepturile?

Dacă v-ați îndeplinit obligațiile contractuale și juridice, iar clientul este vinovat de întârzierea plăților (din motive care nu sunt independente de voința lui) aveți dreptul de a solicita dobânzi pentru întârzierea plății și despăgubiri pentru costurile de recuperare.

Când se percep dobânzi?

Dobânda se percepe din prima zi care urmează după data scadentă prevăzută de contract.

Dacă nu ați fixat în contract o perioadă pentru efectuarea plății, dobânda se percepe automat după 30 de zile calendaristice de la data la care clientul a primit factura sau cererea de plată.

Dacă nu știți când s-a primit factura, puteți solicita penalități după 30 de zile calendaristice de la data la care ați furnizat serviciile și/sau produsele.

Dacă îi trimiteți clientului factura înainte de a furniza serviciul și/sau produsul, numărătoarea inversă începe numai după livrare.

Cât de mare ar trebui să fie dobânda?

Puteți aplica rata dobânzii prevăzută de contract. Dacă nu s-a convenit nimic în acest sens, se aplică ratele legale.

Rata dobânzii legale pentru fiecare țară

Țara UE 1 ianuarie 2019 - 30 iunie 2019
Austria 8,58
Belgia 8,00
Bulgaria 10,00
Croația 9,09
Cipru 8,00
Cehia 9,75
Danemarca 8,05
Estonia 8,00
Finlanda 8,00
Franța 10,00
Germania 8,12
Grecia 8,00
Ungaria 8,90
Irlanda 8,00
Italia 8,00
Letonia 8,00
Lituania 8,00
Luxemburg 8,00
Malta 8,00
Țările de Jos 8,00
Polonia 9,50
Portugalia 8,00
România 9,75
Slovacia 8,00
Slovenia 8,00
Spania 8,00
Suedia 7,50
Regatul Unit 8,75

Utilizați calculatorul nostru pentru a afla ce dobândă puteți percepe.

 

Despăgubiri pentru costurile de recuperare

Pe lângă dobânda care vi se datorează, aveți dreptul de a solicita și o sumă forfetară de 40 EUR (sau echivalentul în altă monedă) pentru fiecare factură achitată cu întârziere (în unele țări din UE această sumă poate fi mai ridicată, fiind calculată în funcție de valoarea facturii).

În cazul în care costurile pe care le-ați suportat pentru a vă recupera creanțele depășesc această sumă, puteți solicita despăgubiri adiționale rezonabile (costuri administrative, comisioane pentru recuperarea creanțelor, costuri cu avocații etc.).

Cum vă puteți recupera creanțele

 1. Trimiteți o factură clientului dumneavoastră, care să conțină atât dobânda, cât și despăgubirile.
 2. Contactați un partener local al Rețelei întreprinderilor europene.
 3. Consultați Ghidul privind gestionarea creditelor și a creanțelor transfrontaliere.
 4. Verificați dacă vreunul dintre regulamentele UE privind recuperarea creanțelor transfrontaliere se poate aplica în cazul dumneavoastră.
 5. Angajați o agenție de colectare.

 

Întreprinderea mea are sediul într-o țară din UE și îmi datorează bani o autoritate publică din aceeași țară.

Vă cunoașteți drepturile?

Dacă v-ați îndeplinit obligațiile contractuale și juridice, iar clientul este vinovat de întârzierea plăților (din motive care nu sunt independente de voința lui) aveți dreptul de a solicita dobânzi pentru întârzierea plății și despăgubiri pentru costurile de recuperare.

Când se percep dobânzi?

Dobânda se percepe din prima zi care urmează după data scadentă prevăzută de contract.

Dacă nu ați fixat în contract o perioadă pentru efectuarea plății, dobânda se percepe automat după 30 de zile calendaristice de la data la care clientul a primit factura sau cererea de plată.

Dacă nu știți când s-a primit factura, puteți solicita penalități după 30 de zile calendaristice de la data la care ați furnizat serviciile și/sau produsele.

Dacă îi trimiteți clientului factura înainte de a furniza serviciul și/sau produsul, numărătoarea inversă începe numai după livrare.

Cât de mare ar trebui să fie dobânda?

Puteți aplica rata dobânzii legale.

Rata dobânzii legale pentru fiecare țară

Țara UE 1 ianuarie 2019 - 30 iunie 2019
Austria 8,58
Belgia 8,00
Bulgaria 10,00
Croația 9,09
Cipru 8,00
Cehia 9,75
Danemarca 8,05
Estonia 8,00
Finlanda 8,00
Franța 10,00
Germania 8,12
Grecia 8,00
Ungaria 8,90
Irlanda 8,00
Italia 8,00
Letonia 8,00
Lituania 8,00
Luxemburg 8,00
Malta 8,00
Țările de Jos 8,00
Polonia 9,50
Portugalia 8,00
România 9,75
Slovacia 8,00
Slovenia 8,00
Spania 8,00
Suedia 7,50
Regatul Unit 8,75

Utilizați calculatorul nostru pentru a afla ce dobândă puteți percepe.

 

Despăgubiri pentru costurile de recuperare

Pe lângă dobânda care vi se datorează, aveți dreptul de a solicita și o sumă forfetară de 40 EUR (sau echivalentul în altă monedă) pentru fiecare factură achitată cu întârziere (în unele țări din UE această sumă poate fi mai ridicată, fiind calculată în funcție de valoarea facturii).

În cazul în care costurile pe care le-ați suportat pentru a vă recupera creanțele depășesc această sumă, puteți solicita despăgubiri adiționale rezonabile (costuri administrative, comisioane pentru recuperarea creanțelor, costuri cu avocații etc.)

Cum vă puteți recupera creanțele

 1. Trimiteți o factură clientului dumneavoastră, care să conțină atât dobânda, cât și despăgubirile.
 2. Contactați un mediator național sau un judecător național.

N.B. Dacă o autoritate națională se face sistematic vinovată de întârzierea plăților, puteți trimite o plângere la Comisia Europeană.

 

Întreprinderea mea are sediul într-o țară din UE și îmi datorează bani o autoritate publică dintr-o țară UE diferită de a mea.

Contractele sunt reglementate de legislația aleasă de către părți. Verificați, așadar, ce legislație se aplică în cazul contractului dumneavoastră.

Vă cunoașteți drepturile?

Dacă v-ați îndeplinit obligațiile contractuale și juridice, iar clientul este vinovat de întârzierea plăților (din motive care nu sunt independente de voința lui) aveți dreptul de a solicita dobânzi pentru întârzierea plății și despăgubiri pentru costurile de recuperare.

Când se percep dobânzi?

Dobânda se percepe din prima zi care urmează după data scadentă prevăzută de contract.

Dacă nu ați fixat în contract o perioadă pentru efectuarea plății, dobânda se percepe automat după 30 de zile calendaristice de la data la care clientul a primit factura sau cererea de plată.

Dacă nu știți când s-a primit factura, puteți solicita penalități după 30 de zile calendaristice de la data la care ați furnizat serviciile și/sau produsele.

Dacă îi trimiteți clientului factura înainte de a furniza serviciul și/sau produsul, numărătoarea inversă începe numai după livrare.

Cât de mare ar trebui să fie dobânda?

Puteți aplica rata dobânzii legale.

Rata dobânzii legale pentru fiecare țară

Țara UE 1 ianuarie 2019 - 30 iunie 2019
Austria 8,58
Belgia 8,00
Bulgaria 10,00
Croația 9,09
Cipru 8,00
Cehia 9,75
Danemarca 8,05
Estonia 8,00
Finlanda 8,00
Franța 10,00
Germania 8,12
Grecia 8,00
Ungaria 8,90
Irlanda 8,00
Italia 8,00
Letonia 8,00
Lituania 8,00
Luxemburg 8,00
Malta 8,00
Țările de Jos 8,00
Polonia 9,50
Portugalia 8,00
România 9,75
Slovacia 8,00
Slovenia 8,00
Spania 8,00
Suedia 7,50
Regatul Unit 8,75

Utilizați calculatorul nostru pentru a afla ce dobândă puteți percepe.

 

Despăgubiri pentru costurile de recuperare

Pe lângă dobânda care vi se datorează, aveți dreptul de a solicita și o sumă forfetară de 40 EUR (sau echivalentul în altă monedă) pentru fiecare factură achitată cu întârziere (în unele țări din UE această sumă poate fi mai ridicată, fiind calculată în funcție de valoarea facturii).

În cazul în care costurile pe care le-ați suportat pentru a vă recupera creanțele depășesc această sumă, puteți solicita despăgubiri adiționale rezonabile (costuri administrative, comisioane pentru recuperarea creanțelor, costuri cu avocații etc.).

Cum vă puteți recupera creanțele

 1. Trimiteți o factură clientului dumneavoastră, care să conțină atât dobânda, cât și despăgubirile.
 2. Contactați Solvit.

N.B. Dacă o autoritate națională se face sistematic vinovată de întârzierea plăților, puteți trimite o plângere la Comisia Europeană.

 

Teme conexe

Legislaţia UE

Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?

Contactați serviciile specializate de asistență

Asistență locală pentru întreprinderi - Aveți întrebări despre desfășurarea unei activități economice la nivel transfrontalier, de exemplu exportul sau extinderea în altă țară din UE? Dacă da, Rețeaua întreprinderilor europene (Enterprise Europe Network) vă poate oferi consiliere gratuită.

Partajați această pagină: