Ultima verificare: 22/08/2022

Înființarea unei societăți europene (SE)

Dacă aveți o întreprindere și doriți să vă extindeți activitatea în altă țară europeană (În acest caz, cele 27 de state membre ale UE), puteți lua în considerare crearea unei societăți europene. Societatea europeană (SE) – Societas Europea în limba latină – este un tip de societate pe acțiuni care vă permite să vă desfășurați activitatea în diferite țări europene în baza aceluiași set de norme.

Înființarea unei societăți europene vă oferă multiple avantaje:

Condiții pentru înființarea unei societăți europene

Pentru a înființa o societate europeană trebuie să îndepliniți toate condițiile următoare:

  1. să aveți sediul social și sediul central în aceeași țară din UE
  2. să fiți prezenți în alte țări din UE (prin filiale sau sucursale); în cazul în care nu îndepliniți această cerință, trebuie ca societatea dumneavoastră și celelalte întreprinderi implicate să fie reglementate de legislațiile a cel puțin 2 țări din UE
  3. să dețineți un capital subscris (În acest caz, cele 27 de state membre ale UE) de minimum 120 000 EUR
  4. să fi încheiat un acord cu reprezentanții angajaților cu privire la participarea acestora în cadrul societății și la modul în care vor fi consultați și informați.

Avertisment

Condițiile pot fi diferite de la o țară la alta. Cerințele în materie de capital pot fi mai mari în unele țări. Altele cer ca sediul central și cel social să se afle la aceeași adresă. Verificați dacă țara dumneavoastră impune cerințe suplimentare.

Cum puteți crea o societate europeană

În funcție de situația dumneavoastră, aveți la dispoziție patru modalități de a înființa o societate europeană:

Modalitate Tip de societate Condiții
Fuziunea (pentru a forma o societate europeană) Societăți pe acțiuni Cel puțin 2 societăți din țări diferite ale UE
Constituirea unei societăți europene de tip holding Societăți pe acțiuni sau societăți cu răspundere limitată Cel puțin 2 societăți din țări diferite ale UE

sau

Societățile participante au avut o filială sau o sucursală în altă țară din UE timp de cel puțin 2 ani
Înființarea unei filiale europene Societăți, firme sau alte persoane juridice

Cel puțin 2 entități (În acest caz, cele 27 de state membre ale UE) din țări diferite ale UE

sau

Entitățile participante au avut o filială sau o sucursală în altă țară din UE timp de cel puțin 2 ani

Transformarea Societate pe acțiuni O societate care a avut o filială în altă țară din UE timp de cel puțin 2 ani

Avertisment

Documentele pe care trebuie să le furnizați depind de modul în care creați societatea europeană (a se vedea tabelul de mai sus). Pentru detalii puteți contacta autoritatea națională.

Autoritatea națională trebuie să informeze Oficiul pentru Publicații că ați solicitat înregistrarea în termen de o lună de la publicarea documentelor solicitate. Ea trebuie să comunice:

Datele dumneavoastră vor fi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Avertisment

Când înregistrați societatea europeană, nu uitați să adăugați abrevierea SE înainte sau după denumirea sa.

Transferul sediului social în altă țară din UE

Puteți transfera sediul social al societății europene în altă țară din UE, fără să trebuiască să o dizolvați, atâta timp cât societatea nu trece prin proceduri juridice precum dizolvarea, lichidarea sau insolvența. Trebuie să anunțați public, cu 2 luni înainte, că intenționați să transferați sediul social, iar acționarii trebuie să aprobe decizia de transfer. Înainte de a-și da acordul, autoritățile competente trebuie să fie convinse că s-au îndeplinit toate formalitățile, inclusiv în ceea ce privește protejarea intereselor creditorilor și ale deținătorilor altor drepturi.

Avertisment

În unele țări din UE, este posibil ca autoritățile naționale competente să se opună transferului în cursul perioadei de preaviz, pe motiv de interes public. Printre aceste țări se numără Belgia, Bulgaria, Cipru, Danemarca, Franța, Grecia, Letonia, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia și Țările de Jos.

Normele contabile

Va trebui să respectați normele contabile aplicabile societăților pe acțiuni din țara UE în care este înregistrată societatea dumneavoastră.

Dacă societatea dumneavoastră europeană este:

va trebui să respectați normele naționale aplicabile acestor tipuri de societăți.

Lichidarea, dizolvarea, insolvența și încetarea plăților

În ceea ce privește lichidarea, dizolvarea, insolvența și încetarea plăților, societatea dumneavoastră europeană trebuie să respecte normele aplicabile în țara europeană în care este înregistrată societatea.

Norme pentru societățile europene din fiecare țară

În toate țările din UE, societățile europene sunt, de regulă, supuse acelorași norme europene. Totuși, în funcție de țara în care este stabilită societatea dumneavoastră europeană, pot exista norme diferite cu privire la anumite aspecte – de exemplu, ce autorități trebuie să contactați și ce modalități de participare a angajaților trebuie să aplicați.

Aveți întrebări despre o anumită țară?

Întrebări şi răspunsuri

Mai multe informaţii

Legislația UE

Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?

Contactați serviciile specializate de asistență

Ghișee unice

Informații de la nivel național cu privire la extinderea activității în altă țară a UE.

Aveți întrebări despre desfășurarea unei activități economice la nivel transfrontalier, de exemplu exportul sau extinderea în altă țară din UE? Dacă da, Enterprise Europe Network (Enterprise Europe Network) vă poate oferi consiliere gratuită.

Puteți utiliza instrument de găsire servicii de asistență pentru a găsi ajutorul potrivit pentru dumneavoastră.

Partajați această pagină: