Ultima verificare : 29/10/2018

Înființarea unei societăți europene (SE)

Decizia Regatului Unit de a invoca articolul 50 din TUE: Mai multe informatii

Începând cu data de 30 martie 2019, legislația UE va înceta să se aplice Regatului Unit, cu excepția cazului în care un acord de retragere ratificat stabilește o altă dată sau Consiliul European și Regatul Unit decid în mod unanim să prelungească perioada de negociere de doi ani. Informații suplimentare despre consecințele juridice pentru întreprinderi:

Dacă aveți o întreprindere și doriți să vă extindeți activitatea în altă țară din UE, puteți lua în considerare crearea unei societăți europene. Societatea europeană - SE - este un tip de societate pe acțiuni reglementată de legislația UE.

Înființarea unei societăți europene vă oferă multiple avantaje:

Cum puteți crea o societate europeană

În funcție de situația în care vă aflați, aveți 4 posibilități:

Cum Cine Cerințe
Fuziunea (pentru a forma o societate europeană) Societăți pe acțiuni Cel puțin 2 întreprinderi din țări diferite ale UE
Constituirea unei societăți europene de tip holding Societăți pe acțiuni sau societăți cu răspundere limitată Cel puțin 2 întreprinderi din țări diferite ale UE

sau

O societate care a avut, pe o perioadă de cel puțin 2 ani, o filială sau o sucursală în altă țară din UE
Înființarea unei filiale europene Societăți, firme sau alte persoane juridice Cel puțin 2 întreprinderi din țări diferite ale UE

sau

O entitate care a avut, pe o perioadă de cel puțin 2 ani, o filială sau o sucursală în altă țară din UE
Conversie O societate pe acțiuni O societate care a avut, pe o perioadă de cel puțin 2 ani, o filială sau o sucursală în altă țară din UE

Condiții pentru înființarea unei societăți europene

Societatea europeană are statutul juridic de societate pe acțiuni. Pentru a înființa o societate europeană, trebuie:

  1. să aveți sediul social și sediul central în aceeași țară din UE
  2. să fiți prezenți în alte țări din UE (prin filiale sau sucursale); în cazul în care nu îndepliniți această cerință, trebuie ca societatea dumneavoastră și celelalte întreprinderi implicate să fie reglementate de legislațiile a cel puțin 2 țări din UE
  3. să dețineți un capital subscris de minimum 120 000 EUR
  4. să fi încheiat un acord privind implicarea angajaților în structurile societății și modul în care aceștia vor fi consultați și informați.

Condițiile pot fi diferite de la o țară la alta. Cerințele în materie de capital pot fi mai mari în unele țări. Altele cer ca sediul central și cel social să se afle în același loc.

Societățile europene în fiecare țară

Unele norme ale UE privind statutul societății europene au fost transpuse în legislația națională. Prin urmare, aceasta înseamnă că o parte din norme pot fi aplicate în mod diferit de la o țară la alta. Este și cazul Directivei UE privind participarea angajaților.

Aflați ce norme naționale se aplică statutului societății europene în țara dumneavoastră:

Alegeţi ţara

* Autorităţile naţionale nu au furnizat încă aceste informaţii

Teme conexe

Legislaţia UE

Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?

Contactați serviciile specializate de asistență

Ghișee unice

Informații de la nivel național cu privire la extinderea activității în altă țară a UE.

Asistență locală pentru întreprinderi - Aveți întrebări despre desfășurarea unei activități economice la nivel transfrontalier, de exemplu exportul sau extinderea în altă țară din UE? Dacă da, Rețeaua întreprinderilor europene (Enterprise Europe Network) vă poate oferi consiliere gratuită.

Partajați această pagină: