Instrumentele site-ului

Selector de limbi

Drapelul UE

Cale de navigare

Meniu

Ultima verificare : 29/01/2018

Părinți

Decizia Regatului Unit de a invoca articolul 50 din TUE: Mai multe informatii

Pentru moment, Regatul Unit rămâne membru cu drepturi depline al UE, iar drepturile și obligațiile care decurg din calitatea de membru continuă să se aplice integral în și pentru Regatul Unit:

  • Întrebări și răspunsuri bazate pe Raportul comun din 8 decembrie 2017 al Uniunii Europene și Regatului UnitEnglish
  • Publicații UE privind BrexitEnglish
  • Informații și orientări furnizate de guvernul britanic cu privire la BrexitEnglish

Dacă sunteți cetățean european și vă mutați în altă țară din UE pentru a locui, lucra sau studia acolo, normele UE vin în sprijinul membrilor de familie care doresc să vi se alăture. Pe această pagină puteți afla în ce condiții puteți fi însoțit de părinți.

Dacă sunteți cetățean european și nu ați locuit niciodată în altă țară din UE se vor aplica doar reglementările naționale.

Lucrați, sunteți pensionar sau aveți resurse proprii?

Dacă lucrați, sunteți pensionar sau dispuneți de resurse suficiente, părinții dumneavoastră vor fi tratați în același mod ca și soțul/soția sau copiii.

Verificați normele referitoare la:

Sunteți student?

Dacă sunteți student, părinții vor fi tratați ca rude mai îndepărtate.

Verificați normele referitoare la:

Consultaţii publice
    Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?
    Solicitați sprijin și consiliere