Ultima verificare: 13/02/2023

Lucrători adolescenți

Limitele de vârstă

Nu puteți angaja tineri cu vârsta sub 15 ani. Această limită de vârstă ar putea fi mai ridicată în țările din UE în care învățământul obligatoriu de zi continuă și după vârsta de 15 ani.

Totuși, puteți angaja copii care au mai puțin de 15 ani în activități culturale, artistice, sportive sau publicitare, cu autorizare prealabilă din partea autorității competente.

Puteți angaja copii de 14-15 ani în cadrul unui program de formare teoretică și practică sau al unui stagiu într-o întreprindere. De asemenea, copiii în vârstă de cel puțin 14 ani (în unele cazuri 13) pot desfășura activități ușoare.

Riscurile privind siguranța și sănătatea la locul de muncă

Ca angajator, trebuie să luați măsurile necesare pentru a proteja sănătatea și siguranța tinerilor și să garantați că acestea sunt implementate pe baza unei evaluări a riscurilor pe care le presupune activitatea lor. Evaluarea trebuie efectuată înainte ca tinerii să își înceapă munca.

Nu puteți angaja tineri pentru activități care:

Unele țări din UE permit angajarea tinerilor dacă munca respectivă trebuie prestată în cadrul unui program de formare profesională. Ca angajator, trebuie să vă asigurați că tinerii sunt supravegheați de o persoană competentă și că sănătatea și siguranța lor sunt protejate.

Trebuie să le furnizați tinerilor lucrători informații despre posibilele riscuri pe care le implică munca lor și despre toate măsurile adoptate pentru a le proteja siguranța și sănătatea. Dacă aveți angajați cu vârsta sub 15 ani trebuie să îi informați pe reprezentanții lor legali.

Dacă evaluarea riscurilor legate de munca tinerilor arată că există un pericol la adresa siguranței, dezvoltării sau sănătății lor fizice ori mintale, trebuie să le propuneți o evaluare gratuită a sănătății și capacității lor, înainte să își înceapă munca.

Norme generale privind concediile anuale și pauzele

Când angajați tineri, trebuie să le asigurați o pauză de cel puțin 30 de minute dacă lucrează mai mult de 4,5 ore.

Dacă frecventează și învățământul de zi obligatoriu, trebuie să vă asigurați că beneficiază de o perioadă liberă de orice muncă inclusă în vacanța școlară (conform legislației naționale aplicabile).

Timpul de lucru, munca pe timp de noapte și perioadele de odihnă pentru copiii sub 15 ani

Când angajați copii cu vârsta sub 15 ani, trebuie să respectați norme stricte. Acestea diferă în funcție de sistemul de formare teoretică și practică.

Durata maximă a timpului de lucru:

Avertisment

Nu puteți angaja copii sub 15 ani cu un program de lucru între ora 20 și ora 6.

Pentru fiecare interval de 24 de ore trebuie să le asigurați o perioadă minimă de odihnă de 14 ore consecutive, iar la fiecare interval de 7 zile, o perioadă minimă de odihnă de cel puțin 2 zile (consecutive, dacă este posibil).

Timpul de lucru, munca pe timp de noapte și perioadele de odihnă pentru adolescenții între 15 și 18 ani

Adolescenții cu vârsta cuprinsă între 15 și 18 ani, care au încheiat învățământul de zi obligatoriu prevăzut de legislația națională pot lucra maximum 8 ore pe zi și 40 de ore pe săptămână.

Ei nu pot lucra între ora 22 și ora 6 și nici între ora 23 și ora 7. Unele țări din UE permit derogări de la aceste limite în condiții excepționale legate de natura muncii (sectorul navigației sau al pescuitului, forțele armate sau de poliție, spitale sau instituții similare, activități culturale, artistice, sportive sau publicitare).

Pentru fiecare interval de 24 de ore trebuie să le asigurați o perioadă minimă de odihnă de 12 ore consecutive, iar la fiecare interval de 7 zile, o perioadă minimă de odihnă de cel puțin 2 zile (consecutive, dacă este posibil).

Dacă legislația națională o permite, este posibil să nu aveți obligația de a le acorda aceste perioade de odihnă tinerilor care lucrează în sectoarele următoare:

Derogări de la perioadele minime de odihnă sunt posibile și în cazul adolescenților al căror program de lucru este împărțit de-a lungul zilei.

Legislația UE

Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?

Contactați serviciile specializate de asistență

Consilierul dumneavoastră EURES

Consilierul dumneavoastră EURES vă poate informa cu privire la condițiile de muncă și, în același timp, vă poate oferi asistență pe parcursul procesului de recrutare în țara dumneavoastră sau într-o regiune transfrontalieră.

Aveți întrebări despre desfășurarea unei activități economice la nivel transfrontalier, de exemplu exportul sau extinderea în altă țară din UE? Dacă da, Enterprise Europe Network (Enterprise Europe Network) vă poate oferi consiliere gratuită.

Puteți utiliza instrument de găsire servicii de asistență pentru a găsi ajutorul potrivit pentru dumneavoastră.

Partajați această pagină: