Întreprinderi
Ultima verificare: 23/05/2022

Egalitatea de tratament la locul de muncă

Aveți dreptul la egalitate de tratament în ceea ce privește recrutarea, condițiile de muncă, promovarea, remunerarea, accesul la formare profesională, pensiile ocupaționale și concedierea. Discriminarea la locul de muncă pe motive de vârstă, sex, handicap, origine etnică sau rasială, religie sau convingeri ori orientare sexuală este interzisă în întreaga UE, atât în sectorul public, cât și în cel privat.

În calitate de cetățean al UE, trebuie să fiți tratat exact în același mod ca și colegii dumneavoastră locali în ceea ce privește drepturile de muncă, prestațiile sociale și accesul la serviciile publice de ocupare a forței de muncă. Totuși, țara-gazdă ar putea lua decizia de a nu vă acorda ajutor de venit sau alte prestații pe durata primelor 3 luni de rezidență (de exemplu, dacă ați venit ca lucrător sezonier, ați muncit o lună și apoi ați depus cererea) sau chiar pe o perioadă mai mare, dacă ați venit în țară pentru a căuta un loc de muncă.

Împotriva căror tipuri de discriminare sunteți protejat?

Verificați tipurile de discriminare

Amenajări corespunzătoare

Dacă suferiți de un handicap, este posibil să aveți nevoie de amenajări la locul de muncă pentru a vă îndeplini sarcinile, pentru a avansa în carieră sau pentru a urma cursuri de formare. În acest caz, îi puteți solicita angajatorului să ia măsuri rezonabile pentru a vă crea condițiile necesare. Astfel de măsuri pot viza toate activitățile profesionale, inclusiv procesul de solicitare a unui loc de muncă, încetarea contractului, condițiile de muncă și prestațiile marginale. îi puteți solicita angajatorului să ia măsuri rezonabile pentru a vă crea condițiile necesare. Astfel de măsuri pot viza toate activitățile profesionale, inclusiv procesul de solicitare a unui loc de muncă, încetarea contractului, condițiile de muncă și prestațiile marginale.

Cum vă puteți exercita drepturile

În cazul în care considerați că ați fost discriminat, puteți sesiza un organism național de promovare a egalității en . Unele dintre acestea pot să vă ofere informații utile cu privire la situația dumneavoastră, în timp ce altele vă pot ajuta să depuneți o plângere. De asemenea, acestea pot, cu acordul dumneavoastră, să prezinte cazul în fața instanțelor competente.

În funcție de legislația națională, puteți avea dreptul la despăgubiri, la revenirea pe post sau la un ordin prin care angajatorul este obligat să remedieze discriminarea și să asigure amenajări corespunzătoare.

De asemenea, puteți contacta un sindicat, un ONG sau un avocat pentru a solicita ajutor și consiliere.

Accesați mai jos informațiile naționale

Alegeţi ţara

A se vedea şi:

Cum pot fi puse în practică amenajări corespunzătoare - ghid de practici promițătoareDeschideți ca link extern

Întrebări şi răspunsuri

Legislaţia UE

Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?

Contactați serviciile specializate de asistență

Partajați această pagină: