Instrumentele site-ului

Selector de limbi

Drapelul UE

Cale de navigare

Meniu

Ultima verificare : 15/03/2018

Egalitatea de tratament

Decizia Regatului Unit de a invoca articolul 50 din TUE: Mai multe informatii

Pentru moment, Regatul Unit rămâne membru cu drepturi depline al UE, iar drepturile și obligațiile care decurg din calitatea de membru continuă să se aplice integral în și pentru Regatul Unit:

 • Întrebări și răspunsuri bazate pe Raportul comun din 8 decembrie 2017 al Uniunii Europene și Regatului UnitEnglish
 • Publicații UE privind BrexitEnglish
 • Informații și orientări furnizate de guvernul britanic cu privire la BrexitEnglish

Ca cetățean european care lucrează în altă țară, atât dumneavoastră, cât și membrii de familie, aveți dreptul să fiți tratați ca și cetățenii țării respective.

Drepturile și prestațiile din țara gazdă pot fi diferite față de cele cu care v-ați obișnuit în țara de origine.

În timp ce vă căutați o slujbă - serviciile publice de ocupare a forței de muncă

În calitate de cetățean european care își caută un loc de muncă în altă țară din UE, aveți dreptul la același sprijin din partea serviciilor publice competente ca și resortisanții țării respective.

Contactați serviciile publice de ocupare a forței de muncă.

La locul de muncă

În calitate de cetățean al UE, trebuie să fiți tratat exact în același mod ca și colegii dumneavoastră din țara gazdă.

Această egalitate de tratament vizează:

 • remunerarea și celelalte condiții de angajare și de lucru
 • sănătatea și siguranța la locul de muncă
 • accesul la formare profesională, școli profesionale și centre de recalificare - pentru lucrători și copiii lor
 • accesul la locuințe, inclusiv la locuințe sociale sau facilitarea accesului la cumpărarea de locuințe
 • dreptul de a se afilia la un sindicat, de a vota și de a fi ales în posturi de administrare sau de conducere ale unui sindicat
 • avantajele sociale și fiscale
 • concedierea, reintegrarea după concediere și reinserția profesională.

Prestații

În calitate de cetățean european aveți dreptul la aceleași prestații și avantaje ca și lucrătorii din țara gazdă, încă din prima zi de lucru, fie că sunteți angajat sau lucrător independent.

Ar putea fi vorba, printre altele, de avantaje care nu sunt legate în mod direct de locul de muncă - reduceri la transport, pensii complementare, burse de studiu sau indemnizații de șomaj pentru copiii care își caută primul loc de muncă.

De asemenea, ați putea fi eligibil pentru prestații nefinanciare (de exemplu, dreptul de a avea un interpret în cadrul procedurilor judiciare).

Ca cetățean european, veți avea și dreptul la prestațiile acordate lucrătorilor și familiilor lor pe motiv că locuiesc în țara gazdă.

Aflați mai multe despre drepturile dumneavoastră de securitate socială - inclusiv despre indemnizațiile de șomaj, prestații familiale și pensii.

Lucrători transfrontalieri

Dacă locuiți într-o țară diferită de cea în care munciți, veți dobândi dreptul de a locui acolo, chiar dacă nu sunteți cetățean al țării respective.

Dacă lucrați dincolo de frontieră, se va considera că aveți mijloace suficiente pentru a vă întreține.

În cazul în care întâmpinați probleme în obținerea prestațiilor bazate pe reședință, contactați serviciile noastre de asistență.

Caz real

Aflați la ce prestații aveți dreptul în noua țară

Rosita, din Italia, locuiește și lucrează în Franța, împreună cu soțul și cei 3 copii. Ea a solicitat reducere la transportul cu trenul, acordată în mod normal familiilor numeroase. Cererea i-a fost respinsă, pe motiv că nici ea, nici copiii ei, nu sunt francezi.

Rosita trebuie să-și apere drepturile și, în caz de nevoie, să contacteze serviciile de asistență ale UE. Toți lucrătorii europeni cu familii numeroase (în multe țări, aceasta înseamnă cel puțin 3 copii) au dreptul la reduceri pentru transportul feroviar în țara în care lucrează, din ziua în care încep serviciul, dacă țara respectivă acordă propriilor cetățeni astfel de reduceri.

Vreți să rămâneți în străinătate după ce v-ați pierdut locul de muncă?

Dacă locuiți în străinătate și vă pierdeți locul de muncă, aveți în continuare dreptul de a locui în țara respectivă. Verificați condițiile și formalitățile.

Pentru asistență și informații suplimentare, contactați autoritățile responsabile cu promovarea egalității de tratamentEnglish în țările din UE.

Consultaţii publice
  Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?
  Solicitați sprijin și consiliere