Întreprinderi
Ultima verificare: 14/06/2022

Documente de călătorie pentru membrii de familie din afara UE ai cetățenilor europeni

Coronavirusul: Reluarea în condiții de siguranță a călătoriilor

Călătoriile în UE cu membrii de familie provenind din afara Uniunii

În baza normelor UE, aveți dreptul de a călători împreună cu rudele apropiate (soțul/soția, copiii, părinții sau bunicii aflați în întreținere, care provin din afara UE) în altă țară din Uniune decât țara a cărei cetățenie o dețineți. Dacă vă mutați în altă țară din UE, rudele în cauză au dreptul de a merge cu dumneavoastră. Aceste norme i se aplică și partenerului înregistrat din afara UE, dacă țara în care călătoriți consideră parteneriatele înregistrate ca fiind echivalente căsătoriei.

Alți membri ai familiei extinse din afara UE – frați, veri, unchi, mătuși, precum și partenerul înregistrat (în țările în care parteneriatele înregistrate nu sunt considerate ca fiind echivalente căsătoriei) – pot, în anumite condiții, să beneficieze de facilitarea intrării atunci când călătoresc cu dumneavoastră sau când vi se alătură în altă țară din UE. Țările UE nu sunt obligate să le acorde automat acest drept, dar trebuie cel puțin să le ia în considerare cererea.

Membrii de familie provenind din afara UE trebuie să aibă tot timpul asupra lor un pașaport valabil și, în funcție de țara lor de origine, ar putea fi nevoiți să prezinte la frontieră și o viză de intrare.

Există mai multe țări (a se vedea Anexa II) ai căror cetățeni nu au nevoie de viză pentru a vizita UE pe o perioadă de maximum trei luni. Lista țărilor ai căror resortisanți au nevoie de vize pentru a călători în Irlanda diferă puțin de cea a altor țări ale UE.

Contactați consulatul sau ambasada țării în care urmează să călătoriți, cu suficient timp înainte, pentru a afla ce documente trebuie să prezinte la frontieră membrii de familie provenind din afara UE.

Aflați mai multe despre drepturile de ședere ale membrilor dumneavoastră de familie care provin din afara UE și intenționează să se mute cu dumneavoastră în altă țară din Uniune.

Membrii familiei care provin din afara UE au nevoie de viză?

Membrii de familie provenind din afara UE pot verifica dacă au nevoie de o viză de intrare din partea țării în care călătoresc, utilizând instrumentul de mai jos:

Aveți un permis de ședere eliberat de o țară din UE?

Nu aveți un permis de ședere în calitate de membru de familie al unui cetățean al UE eliberat de o țară din UE sau un document de ședere eliberat de o țară din UE.

În ce țară din UE v-a fost eliberat permisul de ședere?

În ce țară din UE v-a fost eliberat documentul care vă atestă dreptul de ședere?

În ce țară din UE călătoriți?

În ce țară din UE călătoriți?

În ce țară din UE călătoriți?

În ce țară din UE călătoriți?

Permisul de ședere v-a fost eliberat de o țară din spațiul Schengen și călătoriți într-o țară din spațiul Schengen

Permisul de ședere v-a fost eliberat de o țară din spațiul Schengen și călătoriți într-o țară din afara spațiului Schengen

Avertisment

Dacă aveți un permis de ședere în calitate de membru de familie al unui cetățean al UE, dar nu mergeți împreună cu soțul/soția sau partenerul/partenera dumneavoastră provenind din UE și nici nu vă alăturați acestuia/acesteia într-o țară din afara spațiului Schengen, trebuie să solicitați viză pentru a intra în țara respectivă.

Caz real

Persoanele care dețin un permis de ședere în calitate de membri de familie ai unui cetățean al UE nu trebuie să obțină o viză când călătoresc alături de acesta

Ying provine din China și este căsătorită cu un cetățean german, alături de care locuiește în Finlanda. Ea deține un permis de ședere în calitate de membru de familie al unui cetățean al UE, eliberat de Finlanda. Ying și soțul ei doresc să își petreacă vacanța de toamnă în România. Deoarece călătorește împreună cu soțul ei, are un pașaport valabil și deține un permis de ședere în calitate de membru de familie al unui cetățean al UE, Ying nu are nevoie de viză pentru a intra în România.

Permisul de ședere v-a fost eliberat de o țară din afara spațiului Schengen și călătoriți într-o țară din spațiul Schengen

Avertisment

Dacă aveți un permis de ședere în calitate de membru de familie al unui cetățean al UE, dar nu călătoriți împreună cu soțul/soția sau partenerul/partenera dumneavoastră provenind din UE și nici nu vă alăturați acestuia/acesteia într-o țară din Schengen, trebuie să solicitați viză pentru a intra în țara respectivă.

Face excepție Elveția

Veți avea nevoie de viză dacă mergeți în Elveția cu un permis de ședere pentru membrii de familie provenind din afara UE, care a fost eliberat de o țară din afara spațiului Schengen. Acest lucru este valabil indiferent dacă mergeți în Elveția singur(ă), împreună cu soțul/soția sau partenerul/partenera din UE sau pentru a vă alătura acestuia/acesteia.

Permisul de ședere v-a fost eliberat de o țară din afara spațiului Schengen și călătoriți într-o țară aflată, de asemenea, în afara spațiului Schengen

Avertisment

Dacă aveți un permis de ședere în calitate de membru de familie al unui cetățean al UE, dar nu mergeți împreună cu soțul/soția sau partenerul/partenera dumneavoastră provenind din UE și nici nu vă alăturați acestuia/acesteia într-o țară din afara spațiului Schengen, trebuie să solicitați viză pentru a intra în țara respectivă.

Documentul care vă atestă dreptul de ședere a fost eliberat de o țară din spațiul Schengen, în formatul standard prevăzut de normele UE, și călătoriți într-o țară aflată tot în spațiul Schengen. Sau documentul care vă atestă dreptul de ședere a fost eliberat într-un format diferit de cel standard, fiind notificat UE și publicat online în Registrul public al documentelor autentice de călătorie și de identitate

Documentul care vă atestă dreptul de ședere a fost eliberat de o țară din spațiul Schengen, în formatul standard prevăzut de normele UE și călătoriți într-o țară din afara spațiului Schengen. Sau documentul care vă atestă dreptul de ședere a fost eliberat într-un format diferit de cel standard, fiind notificat UE și publicat online în Registrul public al documentelor autentice de călătorie și de identitate

Caz real

Chiar dacă aveți un permis de ședere național, este nevoie și de o viză de intrare când călătoriți într-o țară din afara spațiului Schengen

Joyce provine din Nigeria, dar locuiește în Țările de Jos, alături de soțul ei olandez, Luuk. În calitate de membru de familie al unui cetățean olandez, Joyce a primit un permis olandez de ședere în Țările de Jos. Ea dorește să îl însoțească pe Luuk în următoarea sa călătorie de afaceri la Dublin. Întrucât Irlanda nu face parte din spațiul Schengen, Joyce trebuie să obțină o viză de intrare pentru a merge cu Luuk în Irlanda.

Documentul care vă atestă dreptul de ședere v-a fost eliberat de o țară din afara spațiului Schengen și călătoriți într-o țară din spațiul Schengen

Permisul de ședere v-a fost eliberat de o țară din afara spațiului Schengen și călătoriți într-o țară aflată, de asemenea, în afara spațiului Schengen

Solicitarea unei vize de intrare pentru șederile de scurtă durată (maximum 90 de zile)

Dacă au nevoie de viză de intrare, membrii de familie care provin din afara UE trebuie să trimită din timp o cerere către consulatul sau ambasada țării în care doresc să meargă. În cazul în care călătoresc împreună cu dumneavoastră sau se deplasează pentru a vă întâlni în altă țară din UE, cererea ar trebui procesată rapid și gratuit:

Avertisment

Membrii de familie provenind din afara UE ar trebui să indice clar pe formularul de cerere că solicită o viză de intrare în calitate de membri de familie ai unor cetățeni europeni mobili. În absența acestei precizări, este posibil să li se elibereze un alt tip de viză, pentru care vor trebui să achite o taxă.

Solicitarea vizei – documente justificative

Membrii de familie provenind din afara UE trebuie să furnizeze următoarele documente atunci când solicită o viză:

Această listă este exhaustivă: membrilor de familie provenind din afara UE nu trebuie să li se ceară alte documente decât cele de mai sus pentru a-și susține cererea.

(Vizele eliberate de o țară din spațiul Schengen sunt valabile în toate țările care fac parte din acest spațiu.)

Avertisment

Dacă locuiți în afara UE și membrii de familie din afara UE vă însoțesc sau se deplasează către țara din UE a cărei cetățenie o dețineți, nu este garantat că se vor aplica normele UE pentru situații transfrontaliere, ceea ce înseamnă că este posibil ca acestora să li se perceapă taxe pentru emiterea vizei.

La frontieră, fără viză de intrare

Este bine ca membrii de familie provenind din afara UE să știe de ce documente au nevoie înainte de a-și începe călătoria.

Totuși, dacă ajung la frontieră cu pașaportul, dar fără o viză de intrare, autoritățile vamale ar trebui să le dea posibilitatea de a dovedi prin alte mijloace că sunt membri ai familiei unui cetățean european mobil. Pot face acest lucru oferind dovada identității și a legăturilor de familie cu un cetățean din UE (de exemplu, un certificat de căsătorie sau de naștere) și dovada că însoțesc un cetățean din UE sau i se alătură acestuia (de exemplu, dovada că cetățeanul UE respectiv locuiește deja în țara în care se solicită intrarea). Dacă reușesc prezinte această dovadă, ar trebui să primească viza pe loc.

Dacă membrii de familie au dificultăți în obținerea vizei, puteți contacta serviciile noastre de asistență .

Situații în care vi se poate refuza intrarea în țară

În cazuri foarte rare, o țară a UE vă poate refuza dreptul de intrare, dumneavoastră sau membrilor de familie, din motive care țin de „ordinea, securitatea sau sănătatea publică".

Dacă vă confruntați cu o astfel de situație, autoritățile trebuie să dovedească faptul că dumneavoastră sau membrii familiei reprezentați o „amenințare reală, actuală și suficient de gravă".

În acest sens, trebuie să vi se înmâneze o decizie scrisă, în care să se menționeze motivele invocate, căile de atac posibile și termenul-limită pentru recurs.

Mai multe despre procedurile de intrare în țările din UE en es fr

Întrebări şi răspunsuri

Legislaţia UE

Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?

Contactați serviciile specializate de asistență

Partajați această pagină: