Paslaugų priemonės

Kalbų juosta

ES vėliava

Naršymo kelias

Meniu

Paskutinį kartą tikrinta 2017-04-18

Šeimos nariams ne ES piliečiams reikalingi kelionės dokumentai

Jungtinės Karalystės sprendimas pasinaudoti Europos Sąjungos sutarties 50 straipsniu: Daugiau informacijos

JK kol kas yra visavertė ES narė, tad joje ir jai tebetaikomos visos teisės ir pareigos.

 • Klausimai ir atsakymai, remiantis 2017 m. gruodžio 8 d. ES ir JK bendra ataskaitaEnglish
 • ES leidiniai apie BrexitEnglish
 • Jungtinės Karalystės vyriausybės informacija ir patarimai Brexit klausimaisEnglish

Ar jiems reikia vizos?

Jei esate ES pilietis ar pilietė, bet jūsų šeimos nariai - ne, jie gali lydėti jus į kitą ES šalį ar joje prie jūsų prisijungti.

Jie turi visada su savimi turėti galiojantį pasą ir, priklausomai nuo šalies, kurios piliečiai jie yra, pasienyje jiems gali reikėti parodyti įvažiavimo vizą.

Kad išvengtumėte problemų, iš anksto kreipkitės į šalies, į kurią vykstate, konsulatą ar ambasadą, kad sužinotumėte, kokių dokumentų jūsų šeimos nariams, kurie nėra ES piliečiai, prireiks kertant sieną.

Jei jums iškilo problemų, visada galite kreiptis į mūsų pagalbos tarnybas.

Vizų režimo netaikymas

Jūsų sutuoktiniui, vaikams, anūkams, tėvams ar seneliams, kurie nėra ES piliečiai, nereikia šalies, į kurią vyksta, vizos, jeigu:

 • Jie turi leidimą gyventi šalyje arba kitos Šengeno erdvei priklausančios šalies (žr. sąrašą toliau) vizą ir šalis, į kurią jie keliauja, šiai erdvei priklauso.

Šengeno erdvė

Austrija

Vengrija

Norvegija

Belgija

Islandija

Lenkija

Čekija

Italija

Portugalija

Danija

Latvija

Slovakija

Estija

Lichtenšteinas

Slovėnija

Suomija

Lietuva

Ispanija

Prancūzija

Liuksemburgas

Švedija

Vokietija

Мalta

Šveicarija

Graikija

Nyderlandai

 

Jei šeimos nariai, kurie nėra ES piliečiai, turi leidimus gyventi šalyje, išduotus Šengeno erdvei nepriklausančių šalių, tai nereiškia, kad į Šengeno erdvei priklausančią šalį jie gali keliauti be vizų.

Atsitikimas

Net jei turite leidimą gyventi šalyje, keliaujant į Šengeno erdvei nepriklausančią šalį jums reikės įvažiavimo vizos

Nigerijos pilietė Joyce gyvena Nyderlanduose su šios šalies pilietybę turinčiu vyru Luuku. Kadangi Joyce yra Nyderlandų piliečio šeimos narė, jai išduotas leidimas gyventi Nyderlanduose. Joyce nori keliauti kartu su Luuku į Londoną, kai jis ten vyks darbo reikalais. Kadangi Jungtinė Karalystė nepriklauso Šengeno erdvei, Joyce turi turėti EEE šeimos leidimą (įvažiavimo vizą), kad galėtų su Luuku keliauti į Jungtinę Karalystę.

 • Jie turi ES šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę, išduodamą pagal ES taisykles visose ES valstybėse (išskyrus šalį, kurios pilietis esate) ir keliauja kartu su jumis ar atvyksta pas jus į kitą ES šalį. Nuolatinio gyventojo kortelėje turi būti aiškiai parašyta, kad jos turėtojas yra ES piliečio šeimos narys.

Atsitikimas

Turintiems ES šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę nereikia vizos, jei vykstama su ES piliečiu.

Ying, Vokietijos piliečio, gyvenančio Suomijoje, žmonai kinei buvo išduotas ES šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelė Suomijoje. Ying ir jos vyras rudens atostogų nori vykti į Rumuniją. Kadangi Ying turi galiojantį pasą ir ES šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę, ji neprivalo turėti įvažiavimo vizos, kad galėtų su vyru vykti į Rumuniją.

Atsitikimas

Sutuoktiniui reikia vizos keliaujant vienam

Pietų Afrikos pilietis Brianas gyvena Prancūzijoje su slovake žmona. Brianas turi ES šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę, išduotą Prancūzijoje. Kadangi jo žmona užsiėmusi, Brianas ketina vykti aplankyti draugų Kipre vienas. Keliaudamas vienas Brianas turi pateikti prašymą išduoti vizą kelionei į Kipra.

Jūsų registruotas partneris ir kitais giminystės ryšiais susiję asmenys - broliai, seserys, pusbroliai, pusseserės, tetos, dėdės ir t. t. - gali paprašyti ES šalies valdžios institucijų oficialiai pripažinti juos ES piliečio šeimos nariais. ES šalys jų pripažinti šeimos nariais neprivalo, bet jos turi bent išnagrinėti prašymą.

Vizos prašymas

Jei jūsų šeimos nariams ne ES piliečiams reikalinga įvažiavimo viza, jie turi iš anksto jos kreiptis į šalies, į kurią ketina vykti, konsulatą ar ambasadą. Jei jie vyks kartu su jumis arba prie jūsų prisijungs kitoje ES šalyje, jų prašymai turėtų būti sutvarkyti greitai ir nemokamai:

 • Šengeno erdvei priklausančios šalys turėtų išduoti vizas per 15 dienų, išskyrus retus atvejus, kuriais institucijos turėtų pateikti savo sprendimo paaiškinimą.
 • Visos kitos šalys (Bulgarija, Kroatija, Kipras, Airija, Rumunija ir Jungtinė Karalystė) turėtų vizas išduoti kaip galėdamos greičiau.

Skirtingose šalyse prašant vizos gali būti reikalaujama pateikti skirtingus dokumentus. Prieš keliaudami išsiaiškinkite, kokių dokumentų reikalauja šalies, į kurią norite vykti, konsulatas ar ambasada.

Vienos Šengeno erdvės šalies išduotos vizos galioja visoms kitoms Šengeno erdvės šalims.

Jei gyvenate ES nepriklausančioje šalyje ir jūsų šeimos nariai ne ES piliečiai kartu su jumis vyksta arba keliauja į ES šalį, kurios pilietis esate, ES tarpvalstybinės taisyklės gali būti netaikomos ir gali būti reikalaujama sumokėti vizų mokesčius.

Atsitikimas

Vizai gauti pakanka santuokos liudijimo

Tomas yra airis ir gyvena Baltarusijoje su žmona Delija, kuri yra Baltarusijos pilietė. Kai Tomas ir Delija norėjo aplankyti Tomo motiną, dabar gyvenančią Ispanijoje, jie paprašė įvažiavimo vizos Delijai.

Kartu su vizos prašymu ji pateikė santuokos liudijimą, bet Ispanijos valdžios institucijos, prieš išduodamos vizą, dar paprašė viešbučio užsakymo Ispanijoje įrodymo bei medicininių išlaidų draudimo dokumentų.

Delija atkreipė jų dėmesį į tai, kad pagal ES teisę šių papildomų dokumentų nereikalaujama. Ispanijos valdžios institucijos atsiprašė už klaidą ir tuoj pat išdavė jai įvažiavimo vizą.

Atvykimas į pasienio kontrolės punktą be įvažiavimo vizos

Geriausia, kad jūsų šeimos nariai ne ES piliečiai, prieš vykdami į kelionę, iš anksto susirinktų visą informaciją ir pasirūpintų reikalingais dokumentais.

Vis dėlto, jeigu jie atvyktų į pasienio kontrolės punktą be įvažiavimo vizos, pasienio tarnybos turėtų suteikti jiems galimybę kitomis priemonėmis įrodyti, kad jie yra jūsų šeimos nariai. Jei jiems tai pavyktų, įvažiavimo viza jiems turėtų būti išduota vietoje.

Jeigu jūsų šeimos nariams iškilo sunkumų gauti vizą, galite kreiptis į mūsų pagalbos tarnybas.

Neįsileidimas į šalį

Itin retais atvejais ES šalis gali neįsileisti jūsų ar jūsų šeimos narių dėl viešosios tvarkos, visuomenės saugumo ar visuomenės sveikatos priežasčių.

Jei taip nutinka, valdžios institucijos privalo įrodyti, kad jūs ar jūsų šeimos nariai kelia tikrą, realią ir pakankamai rimtą grėsmę.

Turite teisę gauti rašytinį sprendimą, kuriame būtų išdėstytos visos jo priežastys ir nurodyta, kaip ir iki kada šį sprendimą galite apskųsti.

Daugiau apie atvykimo į ES tvarkąEnglish

Viešosios konsultacijos
  Pagalbos tarnybos
  Pagalba ir patarimai