Informacija verslui
Paskutinį kartą tikrinta 2023-02-02

ES pilietybės neturintiems šeimos nariams reikalingi kelionės dokumentai

Koronavirusas: Saugus kelionių apribojimų naikinimas

Keliavimas ES kartu su ES pilietybės neturinčiais savo šeimos nariais

Pagal ES taisykles turite teisę kartu su savo artimiausiais šeimos nariais (ES pilietybės neturinčiu sutuoktiniu (-e), vaikais, išlaikomais tėvais ar seneliais) vykti į kitą ES šalį, kurios pilietybės neturite. Jeigu persikėlėte į kitą ES šalį, jie taip pat gali atvykti pas jus. Šios taisyklės taip pat taikomos ES pilietybės neturinčiam registruotam jūsų partneriui (-ei), jeigu šalyje, į kurią jis atvyksta, registruota partnerystė prilygsta santuokai.

Kiti ES pilietybės neturintys šeimos nariai ir giminės, pavyzdžiui, broliai, seserys, pusbroliai, pusseserės, tetos, dėdės, taip pat ES pilietybės neturintys registruoti partneriai (šalyse, kuriose registruota partnerystė nelaikoma prilygstančia santuokai) tam tikromis aplinkybėmis gali turėti teisę į palankesnes sąlygas vykti kartu su jumis į kitą ES šalį arba atvykti ten pas jus. ES šalys neprivalo automatiškai suteikti šios teisės, bet jos turi bent jau išnagrinėti prašymą.

ES pilietybės neturintys jūsų šeimos nariai privalo visada su savimi turėti galiojantį pasą ir, priklausomai nuo šalies, kurios piliečiai jie yra, pasienyje jiems gali reikėti parodyti įvažiavimo vizą.

Tam tikrų valstybių (žr. II priedą) piliečiams, atvykstantiems į ES ne ilgesniam kaip trijų mėnesių laikotarpiui, vizos nereikia. Valstybių, kurių piliečiams reikia vizos vykstant į Airiją, sąrašas kiek skiriasi nuo kitų ES šalių sąrašų.

Iš anksto kreipkitės į šalies, į kurią vykstate, konsulatą ar ambasadą, kad sužinotumėte, kokių dokumentų prireiks ES pilietybės neturintiems jūsų šeimos nariams kertant sieną.

Daugiau informacijos apie ES pilietybės neturinčių jūsų šeimos narių teises, jeigu jie kartu su jumis išvažiuoja į kitą ES šalį.

Ar ES pilietybės neturintiems jūsų šeimos nariams reikia vizos?

ES pilietybės neturintys jūsų šeimos nariai gali patikrinti, ar jiems reikia šalies, į kurią vyksta, įvažiavimo vizos, naudodamiesi šia priemone:

Ar turite ES šalies išduotą teisę gyventi joje patvirtinantį dokumentą?

Neturite ES piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelės (kurią išdavė ES šalis) arba teisę gyventi šalyje patvirtinančio dokumento (kurį išdavė ES šalis)

ES šalis, kurioje išduota jūsų leidimo gyventi šalyje kortelė

ES šalis, kurioje išduotas jūsų teisę gyventi šalyje patvirtinantis dokumentas

ES šalis, į kurią vykstate

ES šalis, į kurią vykstate

ES šalis, į kurią vykstate

ES šalis, į kurią vykstate

Jūsų leidimo gyventi šalyje kortelę išdavė Šengeno erdvės šalis ir jūs vykstate į Šengeno erdvės šalį

Jūsų leidimo gyventi šalyje kortelę išdavė Šengeno erdvės šalis ir jūs vykstate į Šengeno erdvei nepriklausančią šalį

Įspėjimas

Jeigu turite ES piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę ir nevykstate kartu su savo sutuoktiniu (-e) ar partneriu (-e) arba nevykstate pas jį į Šengeno erdvei nepriklausančią šalį, norėdami patekti į tą šalį turite prašyti vizos.

Atsitikimas

Turintiesiems ES piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę nereikia vizos, jei vykstama kartu su ES piliečiu

Suomijoje gyvenančio Vokietijos piliečio kinei žmonai Ying buvo išduota suomiška ES piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelė. Ying su vyru rudens atostogų nori vykti į Rumuniją. Kadangi Ying važiuoja kartu su savo vyru, turi galiojantį pasą ir ES piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę, jai nereikia įvažiavimo vizos, kad galėtų kartu vykti į Rumuniją.

Jūsų leidimo gyventi šalyje kortelę išdavė Šengeno erdvei nepriklausanti šalis ir jūs vykstate į Šengeno erdvės šalį

Įspėjimas

Jeigu turite ES piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę ir nevykstate kartu su savo sutuoktiniu (-e) ar partneriu (-e) arba nevykstate pas jį į Šengeno erdvės šalį, norėdami patekti į tą šalį turite prašyti vizos.

Išimtis Šveicarijos atveju

Jums reikės vizos, jeigu vyksite į Šveicariją su ES pilietybės neturinčio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortele, kurią išdavė Šengeno erdvei nepriklausanti šalis – tai galioja keliaujant vienam, kartu su ES pilietybę turinčiu savo sutuoktiniu (-e) ar partneriu (-e) arba vykstant pas jį į Šveicariją.

Jūsų leidimo gyventi šalyje kortelę išdavė Šengeno erdvei nepriklausanti šalis ir jūs vykstate į Šengeno erdvei nepriklausančią šalį

Įspėjimas

Jeigu turite ES piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę ir nevykstate kartu su savo sutuoktiniu (-e) ar partneriu (-e) arba nevykstate pas jį į Šengeno erdvei nepriklausančią šalį, norėdami patekti į tą šalį turite prašyti vizos.

Jūsų teisę gyventi šalyje patvirtinantį dokumentą standartine forma pagal ES taisykles išdavė Šengeno erdvės šalis ir jūs vykstate į Šengeno erdvės šalį. Arba jūsų teisę gyventi šalyje patvirtinantys dokumentai buvo išduoti nestandartine forma, apie kurią pranešta ES ir kuri paskelbta internete Autentiškų kelionės ir tapatybės dokumentų viešame registre.

Jūsų teisę gyventi šalyje patvirtinantį dokumentą standartine forma pagal ES taisykles išdavė Šengeno erdvės šalis ir jūs vykstate į Šengeno erdvei nepriklausančią šalį. Arba jūsų teisę gyventi šalyje patvirtinantys dokumentai buvo išduoti nestandartine forma, apie kurią pranešta ES ir kuri paskelbta internete Autentiškų kelionės ir tapatybės dokumentų viešame registre.

Atsitikimas

Net jei turite nacionalinių institucijų išduotą leidimą gyventi šalyje, keliaujant į Šengeno erdvei nepriklausančią šalį jums reikės įvažiavimo vizos.

Nigerijos pilietė Joyce gyvena Nyderlanduose su šios šalies pilietybę turinčiu vyru Luuku. Kadangi Joyce yra Nyderlandų piliečio šeimos narė, nacionalinės Nyderlandų institucijos jai išdavė leidimą gyventi Nyderlanduose. Joyce nori keliauti kartu su Luuku į Dubliną, kai jis ten vyks darbo reikalais. Kadangi Airija nėra Šengeno erdvės dalis, Joyce turi gauti Airijos įvažiavimo vizą, kad galėtų ten vykti su Luuku.

Turite Šengeno erdvei nepriklausančios šalies išduotą teisę gyventi šalyje patvirtinantį dokumentą ir vykstate į Šengeno erdvės šalį

Jūsų teisę gyventi šalyje patvirtinantį dokumentą išdavė Šengeno erdvei nepriklausanti šalis ir jūs vykstate į Šengeno erdvei nepriklausančią šalį

Prašymas išduoti trumpalaikę įvažiavimo vizą, kai šalyje būnama ne ilgiau kaip 90 dienų

Jei ES pilietybės neturintiems jūsų šeimos nariams reikalinga įvažiavimo viza, jie turi iš anksto jos kreiptis į šalies, į kurią ketina vykti, konsulatą ar ambasadą. Jei jie vyks kartu su jumis arba prie jūsų prisijungs kitoje ES šalyje, jų prašymai turėtų būti sutvarkyti greitai ir nemokamai:

Įspėjimas

ES pilietybės neturintis jūsų šeimos narys savo prašymo išduoti vizą formoje turėtų aiškiai nurodyti, kad prašo įvažiavimo vizos kaip judaus ES piliečio šeimos narys. Jeigu tai nebus aiškiai nurodyta, jam gali būti išduota ne tos rūšies viza, už kurią vis tiek reikės sumokėti.

Prašymo išduoti vizą patvirtinamieji dokumentai

ES pilietybės neturintis jūsų šeimos narys kartu su prašymu išduoti vizą turi pateikti šiuos dokumentus:

Šis sąrašas yra išsamus: iš ES pilietybės neturinčio jūsų šeimos nario negali būti reikalaujama pateikti jokių kitų dokumentų prašymui pagrįsti.

(Vienos Šengeno erdvės šalies išduotos vizos galioja visoms kitoms Šengeno erdvės šalims.)

Įspėjimas

Jei gyvenate ES nepriklausančioje šalyje ir ES pilietybės neturintys jūsų šeimos nariai kartu su jumis vyksta arba keliauja į ES šalį, kurios pilietis (-ė) esate, ES tarpvalstybinės taisyklės gali būti netaikomos ir ES pilietybės neturinčių jūsų šeimos narių gali būti paprašyta sumokėti vizų mokesčius.

Atvykimas į pasienio kontrolės punktą be įvažiavimo vizos

Geriausia, kad ES pilietybės neturintys jūsų šeimos nariai, prieš vykdami į kelionę, iš anksto susirinktų visą informaciją ir pasirūpintų reikalingais dokumentais.

Vis dėlto, jeigu jie atvyktų į pasienio kontrolės punktą turėdami pasą, bet neturėdami įvažiavimo vizos, pasienio tarnybos turėtų suteikti jiems galimybę kitomis priemonėmis įrodyti, kad jie yra judaus ES piliečio šeimos nariai. Jie gali tai padaryti pateikdami savo tapatybės ir šeiminių ryšių su ES piliečiu įrodymą (pavyzdžiui, santuokos ar gimimo liudijimą) ir įrodymą, kad jie vyksta pas ES pilietį arba jį lydi (pavyzdžiui, įrodymą, kad ES pilietis jau gyvena šalyje, į kurią norima atvykti). Jei jiems tai pavyktų, įvažiavimo viza jiems turėtų būti išduota vietoje.

Jeigu jūsų šeimos nariams iškilo sunkumų gauti vizą, galite kreiptis į mūsų pagalbos tarnybasAtidaryti kaip išorės nuorodą.

Neįleidimas

Itin retais atvejais ES šalis gali neįsileisti jūsų arba jūsų šeimos narių dėl viešosios tvarkos, visuomenės saugumo arba visuomenės sveikatos priežasčių.

Jei taip nutinka, valdžios institucijos privalo įrodyti, kad jūs ar jūsų šeimos nariai kelia tikrą, realią ir pakankamai rimtą grėsmę.

Turite teisę gauti rašytinį sprendimą, kuriame būtų išdėstytos visos jo priežastys ir nurodyta, kaip ir iki kada šį sprendimą galite apskųsti.

Daugiau informacijos apie atvykimo į ES tvarką en es fr

DUK.

ES teisės aktai

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Pasidalyti šiuo puslapiu: