Paskutinį kartą tikrinta 2021-02-22

Darbo ieškančių asmenų šeimos nariai

Paveikė „Brexit’as“?

Klausimai ir atsakymai. ES ir JK piliečių teisės, paskelbtame susitarime dėl išstojimo

2021 m. sausio 1 d. pasikeis taisyklės ES piliečiams, gyvenantiems Jungtinėje Karalystėje arba persikeliantiems į ją. Tas pats taikoma ir Jungtinės Karalystės piliečiams, gyvenantiems ES šalyje arba persikeliantiems į ją.

Turiu nuolatinę gyvenamąją vietą Jungtinėje Karalystėje / ES arba ją įgysiu pereinamuoju laikotarpiu.

Iš esmės jūs ir jūsų šeimos nariai ir toliau turėsite nuolatinio gyventojo teises priimančiojoje šalyje. Tai galioja ir ES pilietybės neturintiems šeimos nariams. Tačiau Jungtinėje Karalystėje reikia teikti paraišką pagal nuolatinio gyventojo statuso suteikimo ES piliečiams programą, kad būtų suteiktas naujas nuolatinio gyventojo statusas. Europos Sąjungoje kuo greičiau pasiteiraukite savo priimančiosios šalies institucijų, ar privaloma prašyti naujo nuolatinio gyventojo statuso.

Gyvenu Jungtinėje Karalystėje / ES, tačiau dar neturiu teisės į nuolatinio gyventojo statusą

Iš esmės jūs ir jūsų šeimos nariai ir toliau turėsite esamas gyventojo teises priimančiojoje šalyje. Tai galioja ir ES pilietybės neturintiems šeimos nariams. Tačiau Jungtinėje Karalystėje reikia teikti paraišką pagal nuolatinio gyventojo statuso suteikimo ES piliečiams programą, kad būtų suteiktas naujas nuolatinio gyventojo statusas. Europos Sąjungoje kuo greičiau pasiteiraukite savo priimančiosios šalies institucijų, ar privaloma prašyti naujo nuolatinio gyventojo statuso.

Noriu persikelti į Jungtinę Karalystę / ES.

Jūs ir jūsų šeimos nariai galite keltis į Jungtinę Karalystę arba į ES šalį pagal dabartines ES taisykles iki 2020 m. gruodžio 31 d. Tai galioja ir ES pilietybės neturintiems šeimos nariams. Tačiau Jungtinėje Karalystėje jums reikės pateikti paraišką pagal nuolatinio gyventojo statuso suteikimo ES piliečiams programą. Europos Sąjungoje kuo greičiau pasiteiraukite savo priimančiosios šalies institucijų, ar jums reikia registruotis ir ar privaloma prašyti naujo nuolatinio gyventojo statuso.

Noriu nuvykti į JK / ES trumpam laikui

Dabartinės pranešimo apie neilgą buvimą šalyje, gyvenamosios vietos užsienyje registravimo, šeimos narių ES piliečių registravimo, ES pilietybės neturinčių šeimos narių registravimo taisyklės toliau taikomos bent iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Man reikia pagalbos

Jeigu manote, kad buvo nepaisyta ES teisės aktais jums suteikiamų teisių, kreipkitės į mūsų pagalbos tarnybas.

Išsami informacija apie Susitarimo dėl išstojimo įgyvendinimą ir piliečių teises

Jei esate ES pilietis, persikėlęs į kitą ES šalį ieškoti darbo, dėl ES taisyklių jūsų šeimos nariams lengviau prie jūsų prisijungti. Šiame puslapyje sužinosite apie savo šeimos narių galimybes atvykti gyventi su jumis.

Įspėjimas

Net jei esate ES pilietis, jei nesate persikėlęs į kitą ES šalį, o gyvenate savo šalyje, ES taisyklės netaikomos. Tokiu atveju taikomos nacionalinės taisyklės.

Gyvenimas užsienyje iki 6 mėnesių

Jeigu esate ES pilietis, ieškantis darbo kitoje ES šalyje, jūsų sutuoktinis, vaikai, anūkai, tėvai arba seneliai, jeigu jie yra ES piliečiai, turi teisę gyventi kartu su jumis tokiomis pačiomis administracinėmis sąlygomis, kokios taikomos ES piliečiams.

Išsiaiškinkite, kokios sąlygos ir formalumai taikomi:

Jeigu jūsų sutuoktinis, vaikai, anūkai, tėvai ar seneliai nėra ES piliečiai arba neatitinka sąlygų, taikomų nuolatiniams gyventojams ES piliečiams, jie vis tiek gali turėti galimybę pasilikti su jumis naujoje šalyje kaip darbo ieškančio ES piliečio šeimos nariai.

Kai kurios ES šalys reikalauja, kad jūsų šeimos nariai per tam tikrą laiką nuo atvykimo pranešti apie savo buvimą šalyje atitinkamoms valdžios institucijoms (pvz., savivaldybei arba vietos policijos nuovadai).

Leidimas gyventi šalyje

ES piliečių šeimos nariams, neturintiems ES pilietybės, gali reikėti prašyti leidimo gyventi šalyje.

Vienodos sąlygos

Jūsų sutuoktinis, vaikai, anūkai, tėvai ar seneliai buvimo jūsų naujojoje šalyje laikotarpiu turėtų būti traktuojami kaip tos šalies piliečiai, visų pirma galimybių įsidarbinti, darbo užmokesčio, priėmimo į mokyklas ir kitais klausimais.

Įpareigojimas išvykti ir išsiuntimas iš šalies

Jūsų sutuoktinis ar sutuoktinė, vaikai, anūkai, tėvai ar seneliai gali gyventi su jumis kitoje šalyje tol, kol jie atitinka gyvenimo toje šalyje sąlygas. Jei taip nebėra, nacionalinės valdžios institucijos gali pareikalauti, kad jie išvyktų.

Išimtiniais atvejais jūsų naujosios šalies valdžios institucijos gali nuspręsti juos išsiųsti iš šalies viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo sumetimais, bet tik tuo atveju, jei jos gali įrodyti, kad jie kelia labai rimtą grėsmę.

Sprendimas išsiųsti iš šalies arba įpareigojimas išvykti jiems turi būti pateiktas raštu. Jame turi būti išdėstytos visos priežastys ir nurodyta apeliavimo tvarka bei terminas.

Gyvenimas užsienyje ilgiau kaip 6 mėnesius

Jūsų sutuoktinis, vaikai, anūkai, tėvai arba seneliai , turintys ES pilietybę arba jos neturintys, gali gyventi kartu su jumis jūsų naujojoje šalyje tam tikromis sąlygomis:

  • jeigu netekote darbo po to, kai jau dirbote savo naujoje šalyje, turite sugebėti tai įrodyti ir atitikti būtinas sąlygas arba
  • jeigu naujoje šalyje ieškote pirmojo darbo, turite galėti įrodyti, kad tai darote aktyviai ir turite realių galimybių jį rasti.

Atsitikimas

Celia yra vokietė, ji dirbo Austrijoje. Ji susituokusi su Turkijos piliečiu Özgüru. Özgürui kaip Celios vyrui išduotas leidimas gyventi ir dirbti Austrijoje. Po 13 mėnesių Celia neteko darbo. Ji užsiregistravo Austrijos darbo biržoje kaip bedarbė ir ieško naujo darbo. Jie abu gali toliau likti gyventi Austrijoje.

DUK.

ES teisės aktai

Reikia daugiau informacijos apie taisykles konkrečioje šalyje?

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Pasidalyti šiuo puslapiu: