Paskutinį kartą tikrinta 2022-04-02

Darbo ieškančių asmenų šeimos nariai

Jei esate ES pilietis, persikėlęs į kitą ES šalį ieškoti darbo, dėl ES taisyklių jūsų šeimos nariams lengviau prie jūsų prisijungti. Šiame puslapyje sužinosite apie savo šeimos narių galimybes atvykti gyventi su jumis.

Įspėjimas

Net jei esate ES pilietis, jei nesate persikėlęs į kitą ES šalį, o gyvenate savo šalyje, ES taisyklės netaikomos. Tokiu atveju taikomos nacionalinės taisyklės.

Gyvenimas užsienyje iki 6 mėnesių

Jeigu esate ES pilietis, ieškantis darbo kitoje ES šalyje, jūsų sutuoktinis, vaikai, anūkai, tėvai arba seneliai, jeigu jie yra ES piliečiai, turi teisę gyventi kartu su jumis tokiomis pačiomis administracinėmis sąlygomis, kokios taikomos ES piliečiams.

Išsiaiškinkite, kokios sąlygos ir formalumai taikomi:

Jeigu jūsų sutuoktinis, vaikai, anūkai, tėvai ar seneliai nėra ES piliečiai arba neatitinka sąlygų, taikomų nuolatiniams gyventojams ES piliečiams, jie vis tiek gali turėti galimybę pasilikti su jumis naujoje šalyje kaip darbo ieškančio ES piliečio šeimos nariai.

Kai kurios ES šalys reikalauja, kad jūsų šeimos nariai per tam tikrą laiką nuo atvykimo pranešti apie savo buvimą šalyje atitinkamoms valdžios institucijoms (pvz., savivaldybei arba vietos policijos nuovadai).

Leidimas gyventi šalyje

ES piliečių šeimos nariams, neturintiems ES pilietybės, gali reikėti prašyti leidimo gyventi šalyje.

Vienodos sąlygos

Jūsų sutuoktinis, vaikai, anūkai, tėvai ar seneliai buvimo jūsų naujojoje šalyje laikotarpiu turėtų būti traktuojami kaip tos šalies piliečiai, visų pirma galimybių įsidarbinti, darbo užmokesčio, priėmimo į mokyklas ir kitais klausimais.

Įpareigojimas išvykti ir išsiuntimas iš šalies

Jūsų sutuoktinis ar sutuoktinė, vaikai, anūkai, tėvai ar seneliai gali gyventi su jumis kitoje šalyje tol, kol jie atitinka gyvenimo toje šalyje sąlygas. Jei taip nebėra, nacionalinės valdžios institucijos gali pareikalauti, kad jie išvyktų.

Išimtiniais atvejais jūsų naujosios šalies valdžios institucijos gali nuspręsti juos išsiųsti iš šalies viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo sumetimais, bet tik tuo atveju, jei jos gali įrodyti, kad jie kelia labai rimtą grėsmę.

Sprendimas išsiųsti iš šalies arba įpareigojimas išvykti jiems turi būti pateiktas raštu. Jame turi būti išdėstytos visos priežastys ir nurodyta apeliavimo tvarka bei terminas.

Gyvenimas užsienyje ilgiau kaip 6 mėnesius

Jūsų sutuoktinis, vaikai, anūkai, tėvai arba seneliai , turintys ES pilietybę arba jos neturintys, gali gyventi kartu su jumis jūsų naujojoje šalyje tam tikromis sąlygomis:

  • jeigu netekote darbo po to, kai jau dirbote savo naujoje šalyje, turite sugebėti tai įrodyti ir atitikti būtinas sąlygas arba
  • jeigu naujoje šalyje ieškote pirmojo darbo, turite galėti įrodyti, kad tai darote aktyviai ir turite realių galimybių jį rasti.

Atsitikimas

Celia yra vokietė, ji dirbo Austrijoje. Ji susituokusi su Turkijos piliečiu Özgüru. Özgürui kaip Celios vyrui išduotas leidimas gyventi ir dirbti Austrijoje. Po 13 mėnesių Celia neteko darbo. Ji užsiregistravo Austrijos darbo biržoje kaip bedarbė ir ieško naujo darbo. Jie abu gali toliau likti gyventi Austrijoje.

DUK.

ES teisės aktai

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Pasidalyti šiuo puslapiu: