Paslaugų priemonės

Kalbų juosta

ES vėliava

Naršymo kelias

Meniu

Paskutinį kartą tikrinta 2018-03-19

Neoficialus ginčų sprendimas vartotojams

Susisiekite su prekiautoju

Visų pirma kreipkitės į prekiautojo klientų aptarnavimo skyrių – jo kontaktiniai duomenys paprastai pateikiami prekiautojo interneto svetainėje. Informuokite juos, kad jie nesilaikė ES arba nacionalinių teisės aktų, ir paprašykite, kad išspręstų problemą. Galite priminti jiems jų prievoles, kurių santrauka pateikiama šioje svetainėje. Patartina visada pagrįsti savo teiginius faktais (pasitelkiant sąskaitas-faktūras, sutartis ir t. t.). Jeigu taip išspręsti problemos nepavyktų, pagalvokite, ar nevertėtų imtis kitų priemonių.

Atsitikimas

Vokietės Jutos netenkino interneto ryšio sparta, kuri buvo mažesnė, nei nurodyta sutartyje.

Ji dėl to pasiskundė interneto ryšio tiekėjui ir šis pasirūpino, kad sparta padidėtų. Tolesnių veiksmų Jutai imtis neprireikė.

Jei jūs ir prekiautojas negalite išspręsti ginčo dėl sutarties be trečiųjų šalių, prekiautojas turi jus informuoti apie tolesnius veiksmus, pvz.:

Kreipkitės į vartotojų organizaciją arba reguliavimo instituciją

Jūsų šalies vartotojų organizacijosEnglish paprastai taip pat gali:

 • suteikti jums daugiau informacijos apie jūsų teises,
 • praktiniais veiksmais padėti jums jas apginti.

Jei jums iškilo problema dėl paslaugų teikėjo, taip pat galite kreiptis į kompetentingas nacionalines reguliavimo institucijas. Kiekvieną sektorių kuruoja specialios nacionalinės reguliavimo institucijos, kurių konkretūs įgaliojimai įvairiose šalyse gali skirtis. Daugelis reguliavimo institucijų turi parengusias specialias procedūras savo sektoriaus paslaugų teikėjams ir gali teisingai ir greitai išspręsti ginčus.

Daugiau informacijos apie:

 • nacionalines elektroninių ryšių sektoriausEnglish reguliavimo institucijas;
 • nacionalines energetikos sektoriausEnglish reguliavimo institucijas ar ombudsmeną;
 • nacionalines finansų sektoriausEnglish reguliavimo institucijas.

Europos vartotojų centrai

Jeigu kokių nors problemų jums iškyla, kai perkate prekes ar paslaugas kitoje ES šalyje, Norvegijoje arba Islandijoje, kreipkitės į vieną iš Europos vartotojų centrų . Jie skirti tam, kad:

 • jus informuotų apie ES teisės aktais jums suteikiamas teises ir nacionalinius vartotojų teisių įstatymus;
 • jums patartų, kokių tolesnių veiksmų imtis dėl jūsų, kaip vartotojo, skundo;
 • padėtų pasiekti taikų ginčo su prekiautojais užsienyje, iš kurių internetu ar įprastiniu būdu pirkote prekių ar paslaugų, sprendimą;
 • nukreiptų jus į atitinkamą instituciją, jeigu Europos vartotojų centrų tinklas negali jums padėti.

Europos vartotojų centrai gali jums padėti nemokamai, jeigu:

 • jums iškilo problema dėl kitoje ES šalyje įsisteigusio prekiautojo;
 • jau esate prekiautojui pateikęs rašytinį skundą;
 • teikiate skundą kaip individualus asmuo, o ne bendrovės vardu.

Atsitikimas

Airė Triona iš Donegolo Jungtinės Karalystės interneto svetainėje nusipirko nešiojamąjį kompiuterį. Deja, kai pirkinys buvo pristatytas, ji pamatė, kad kompiuteris neveikia taip, kaip turėtų. Prekiautojas patarė jai jį nusiųsti remontuoti gamintojui. Ji taip ir padarė, bet neilgai trukus gedimas pasikartojo.

Triona vėl kreipėsi į prekiautoją ir paprašė grąžinti pinigus, bet sužinojo, kad tokia galimybė svarstytina tik tada, jei kompiuteris būtų buvęs taisytas jau 3 kartus. Tada ji kreipėsi pagalbos į Airijos Europos vartotojų centrą. Airijos biuras apie atvejį pranešė Jungtinės Karalystės biurui ir šis susisiekė su prekiautoju. Prekiautojas sutiko atsiimti kompiuterį ir grąžinti Trionai visą už pirkinį sumokėtą kainą – 445,92 euro.

Jeigu į prekiautoją arba Europos vartotojų centrą kreipsitės minėtais būdais, vis tiek išsaugosite teisę vėliau ginčą spręsti teisme.

Viešosios konsultacijos
  Pagalbos tarnybos
  Pagalba ir patarimai

  Pagalba ir patarimai