Paskutinį kartą tikrinta 2022-07-07

Atleidimas nuo PVM

Kai kurios prekės ir paslaugos, pavyzdžiui, švietimo, sveikatos priežiūros ir finansinės paslaugos, gali būti neapmokestinamos PVM.

Tai PVM neapmokestinamas pardavimas, bet be PVM atskaitymo teisės. Tai reiškia, kad negalite atskaityti PVM, kurį sumokėjote už pirkinius, susijusius su tokiu pardavimu.

Įmonės registravimas PVM mokėtoja

Paprastai, jeigu jūsų įmonė prekiauja, turite ją užregistruoti PVM mokėtoja. Kai registruojate savo įmonę PVM mokėtoja, gausite PVM mokėtojo kodą.

Jei prekiaujate prekėmis ir paslaugomis, kurios laikomos neapmokestinamomis PVM, ne visuomet turite užregistruoti savo įmonę PVM mokėtoja.

Mažųjų įmonių atleidimas nuo PVM mokėjimo

Daugumoje ES šalių galite prašyti, kad jums būtų taikoma specialioji schema, suteikianti galimybę laikantis tam tikrų sąlygų sudaryti prekybos sandorius neapskaičiuojant PVM. Jei jūsų bendrovė tiekia apmokestinamas prekes arba teikia apmokestinamas paslaugas, kurių vertė per metus nesiekia tam tikros nustatytos ribos, jai PVM gali būti netaikomas. Tai reiškia, kad jums nereikės mokėti PVM mokesčių administratoriui, bet negalėsite atskaityti pirkimo PVM arba nurodyti PVM sąskaitose faktūrose. Galite, jei pageidaujate, savanoriškai pasirinkti įprastą PVM tvarką. Tokiu atveju turite mokėti PVM ir galite atskaityti pirkimo PVM.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad šios ribinės vertės arba ribos įvairiose šalyse skiriasi ir kad gali būti taikomos specialios sąlygos. Kai kuriose šalyse mažosios įmonės nuo PVM neatleidžiamos ir užsiregistruoti privalo visos apmokestinamus prekybos sandorius vykdančios įmonės.

Schema netaikoma:

PVM ribos pagal šalis

(Lentelė atnaujinta 2018 m. gegužės mėn.)

Valstybė narė Mažųjų įmonių atleidimas nuo PVM
Nacionalinė valiuta Atitikmuo eurais*
Austrija

30 000 EUR

Belgija 25 000 EUR
Bulgarija 50 000 BGN 25 565 EUR
Kipras 15 600 EUR
Čekija 1 000 000 CZK 39 362 EUR
Vokietija 17 500 EUR
Danija 50 000 DKK 6 713 EUR
Estija 40 000 EUR
Graikija 10 000 EUR
Ispanija Nėra Nėra
Suomija 10 000 EUR
Prancūzija 82 800 EUR arba 42 900 EUR arba 33 200 EUR
Kroatija 300 000 HRK 40 324 EUR
Vengrija 8 000 000 HUF 25 567 EUR
Airija 75 000 EUR arba 37 500 EUR
Italija 65 000 EUR
Lietuva 45 000 EUR
Liuksemburgas 30 000 EUR
Latvija 40 000 EUR
Мalta 35 000 EUR arba 24 000 EUR arba 14 000 EUR
Nyderlandai Nėra Nėra
Lenkija 200 000 PLN 47 324 EUR
Portugalija 10 000 EUR arba 12 500 EUR
Rumunija 220 000 RON 47 180 EUR
Švedija 30 000 SEK 2 943 EUR
Slovakija 49 790 EUR
Slovėnija 50 000 EUR
*Orientaciniai euro keitimo kursai, kuriuos 2018 m. kovo 23 d. paskelbė Europos Centrinis Bankas (išskyrus Rumuniją, kurios ribos, išreikštos Rumunijos lėjomis (RON), grindžiamos specialiųjų schemų vertėmis eurais pagal valiutos keitimo kursą stojimo į ES dieną, t. y. 2007-01-01).

Mokesčio lengvata (laipsniška lengvata)

Mažos įmonės, kurių metinė apyvarta nesiekia tam tikros ribos, gali turėti galimybę pasinaudoti laipsniška mokesčio lengvata. Jei turite teisę pasinaudoti schema, vis tiek turite užsiregistruoti PVM mokėtoja, bet jūsų apyvartos daliai bus taikoma lengvata. Didėjant jūsų apyvartai lengvata palaipsniui mažėja, kol pasiekiama ES šalyje, kurioje įsisteigusi jūsų bendrovė, nustatyta riba.

Šios ribos įvairiose šalyse skiriasi ir gali būti taikomos specialios sąlygos. Iki šiol laipsniškų lengvatų schemą yra įgyvendinusios tik kelios ES šalys.

Schema netaikoma:

ES teisės aktai

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Turite klausimų dėl verslo veiklos užsienyje, pavyzdžiui, eksporto arba verslo plėtros kitoje ES šalyje? Jei taip, Enterprise Europe Network gali duoti nemokamų patarimų.

Leškoti tinkamos pagalbos taip pat galite naudodamiesi pagalbos paslaugos ieškikliu.

Pasidalyti šiuo puslapiu: