Informacija verslui
Paskutinį kartą tikrinta 2023-01-02

Mokesčiai už automobilį kitoje ES šalyje

Kai tik savo automobiliu pradedate važinėti šalies keliais, jums reikia sumokėti atitinkamus mokesčius – kelių mokesčius arba ir automobilio registracijos, ir kelių mokesčius. Kiekviena ES šalis nustato mokesčius, kuriuos turėtų mokėti asmenys, reguliariai besinaudojantys automobiliu jos teritorijoje.

Kai kuriais atvejais automobilio registracijos mokesčio suma gali atitikti jūsų naudojimosi automobiliu naujoje šalyje laikotarpį, bet jums skirtas mokestis negali būti didesnis nei tas, kurį moka tos šalies nuolatiniai gyventojai. Kai kuriais atvejais, kai persikeliate į kitą šalį, galite turėti teisę į atleidimą nuo automobilio registracijos mokesčio arba šio mokesčio kompensaciją. Prieš persikeliant į naują šalį reikėtų kreiptis į nacionalines institucijas, kad būtų išvengta dvigubo apmokestinimo.

Atleidimas nuo automobilio registracijos mokesčio

Daugumoje ES šalių studentai, pasienio darbuotojai ir nenuolatiniai gyventojai neprivalo mokėti automobilio registracijos mokesčių, bet jiems gali reikėti mokėti kelių mokesčius.

Studentai

Jeigu persikeliate į kitą ES šalį studijuoti arba atlikti ribotos ir apibrėžtos trukmės darbo, pavyzdžiui, pagal savanorystės programą, galite joje naudotis savo gyvenamojoje šalyje registruotu automobiliu. Naujoje šalyje jums nereikia nei jo registruoti, nei mokėti mokesčių. Studentai turi būti įtraukti į tos šalies švietimo įstaigos studentų sąrašus ir turi galėti pateikti galiojantį tos įstaigos studento pažymėjimą. Tačiau jeigu studijų laikotarpiu jie pradeda dirbti, jiems reikės užregistruoti automobilį toje šalyje.

Prieš išvykstant iš savo šalies reikėtų patikrinti, kokios taisyklės galioja būsimų studijų šalyje. Gali reikėti atlikti tam tikrus administracinius formalumus arba įvykdyti tam tikras sąlygas, kad nekiltų problemų sustabdžius policijai.

Įspėjimas

Danijoje, Estijoje, Vokietijoje, Švedijoje studentai nėra atleidžiami nuo prievolės perregistruoti savo automobilį ir sumokėti atitinkamus mokesčius.

Atsitikimas

Prancūzas Mathieu persikėlė į Belgiją, kur mokosi 2 metų pouniversitetinių studijų kursą. Mathieu automobilis buvo apgadintas, todėl jis kreipėsi į policiją, kad gautų pažymą draudimo įstaigai. Išsiaiškinusi, kad Mathieu jau gyveno Belgijoje ilgiau kaip metus ir dar neperregistravo savo automobilio, policija atsakė, kad jis padarė pažeidimą ir gaus baudą.

Tačiau Mathieu įrodė, kad jis įtrauktas į Antverpeno universiteto studentų sąrašus ir kad kaip studentas iš kitos ES šalies, neprivalo Belgijoje mokėti transporto priemonės ar kelių mokesčių.

Pasienio darbuotojai

Pasienio darbuotojams gali reikėti naudotis įmonės automobiliu, kuris registruotas tik vienoje iš dviejų gretimų šalių.

Darbuotojai, vairuojantys įmonės automobilį, registruotą šalyje, kurioje dirba, gali naudoti jį ir savo gyvenamojoje šalyje, jo ten neregistravę. Išsiaiškinkite, kokie yra įmonių automobiliams ES taikomų sąlygų skirtumai, nes taisyklės gali būti labai nevienodos.

Jei iš gyvenamosios šalies reguliariai nuosavu automobiliu vykstate į darbą kitoje šalyje, automobilį registruoti ir atitinkamus mokesčius mokėti turite gyvenamojoje šalyje, o ne šalyje, kurioje dirbate.

Daugiau informacijos apie automobilių registraciją bei susijusius mokesčius ir nuorodų į nacionalinių valdžios institucijų interneto svetaines:

Pasirinkite šalį

Nenuolatiniai gyventojai

Paprastai savo automobilio registruoti nereikia ir nereikia mokėti jo registracijos mokesčio šalyse, kuriose turite nepagrindinį arba atostogų būstą. Vis dėlto, jeigu automobilį nuolat laikote ten, kur yra jūsų atostogų būstas, jums gali reikėti toje šalyje sumokėti registracijos mokestį, net jeigu automobilio registracijos mokestį jau sumokėjote savo gyvenamojoje šalyje.

Nenuolatiniai gyventojai nemoka automobilio registracijos mokesčių, jeigu:

Įspėjimas

Šiame puslapyje pateikiama informacija netaikoma ES gyvenantiems Jungtinės Karalystės piliečiams ir Jungtinėje Karalystėje gyvenantiems ES piliečiams. Tais atvejais taikomos nacionalinės taisyklės.

ES teisės aktai

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Pasidalyti šiuo puslapiu: