Paskutinį kartą tikrinta 2021-12-06

Darbuotojų sauga ir sveikata

Darbdaviai privalo užtikrinti kiekvieną su darbu susijusį savo darbuotojų sveikatos ir saugos aspektą. Tai reiškia, kad darbdaviai privalo įvertinti visą riziką savo darbuotojams ir imtis prevencijos ir apsaugos priemonių, pavyzdžiui, užtikrinti, kad kiekvienam darbuotojui būtų suteikta būtina sveikatos ir saugos informacija ir surengti atitinkami mokymai.

Kartais gali reikėti imtis papildomų priemonių, pavyzdžiui, užkirsti kelią susidaryti pavojingoms situacijoms, surengti pirmosios pagalbos teikimo, gaisro gesinimo, darbuotojų evakuacijos mokymus. Darbdaviai taip pat turėtų paskirti bent vieną parengtą darbuotoją, kuris turėtų užtikrinti, kad šios priemonės būtų įgyvendinamos.

Rizikos vertinimas

ES taisyklių, tiksliai apibrėžiančių, kaip darbdaviai turėtų atlikti rizikos vertinimus, nėra, bet kai kurių šalių nacionalinėse taisyklėse gali būti nustatyti išsamesni rizikos vertinimo turinio ir formos reikalavimai.

Vertinant riziką, reikia atlikti tam tikrus veiksmus:

Atliekant rizikos vertinimą, taip pat reikės atkreipti dėmesį į darbuotojus, kurie gali būti ypač pažeidžiami, ir į kitus asmenis, kurie gali užeiti į patalpas, pavyzdžiui, rangovus ar lankytojus.

Nustačius pavojus ir galimus jų padarinius, reikės įvertinti riziką ir nustatyti jos mažinimo prioritetus. Darbdaviai taip pat turėtų patikrinti, ar yra kokių nors teisinių įpareigojimų. Tokie įpareigojimai gali būti išsamiai aprašyti rizikos vertinimo specifikacijose arba sietis su konkretesniu darbuotojų mokymu, susijusiu su tam tikra rizika ar veiklos sektoriumi.

Sveikatos ir saugos specialistai

Jeigu darbdavys neturi reikiami žinių rizikos vertinimui atlikti arba prevencinėms ir apsauginėms sveikatos ir saugos priemonėms savo įmonėje įdiegti, jam reikės paprašyti, kad už jį tai atliktų sveikatos ir saugos specialistas.

Priklausomai nuo veiklos rūšies, rizikos vertinimą taip pat galima atlikti naudojantis nemokama internetine priemoneen.

Kaip parengti rizikos vertinimo dokumentus?

Atlikus rizikos vertinimą, reikės parengti jo rezultatų dokumentus.

Konkrečių ES lygmens reikalavimų nėra, tačiau rekomenduojama, kad rašytiniuose dokumentuose būtų nurodyta bent:

Daugiau informacijos, ką reikia daryti konkrečiose ES šalyse, galima rasti nacionalinių sveikatos ir saugos darbe taisyklių puslapyje.

Pasirinkite šalį:

 • Austrijaatlt
 • Belgijabelt
 • Bulgarijabglt
 • Kroatijacrlt
 • Kiprascylt
 • Čekijaczlt
 • Danijadklt
 • Estijaeelt
 • Suomijafilt
 • Prancūzijafrlt
 • Vokietijadelt
 • Graikijagrlt
 • Vengrijahult
 • Airijaielt
 • Italijaitlt
 • Latvijalvlt
 • Lietuvaltlt
 • Liuksemburgaslult
 • Maltamtlt
 • Nyderlandainllt
 • Lenkijapllt
 • Portugalijaptlt
 • Rumunijarolt
 • Slovakijasklt
 • Slovėnijasilt
 • Ispanijaeslt
 • Švedijaselt

  Vis dar turite klausimų?

  Susijusios temos

  ES teisės aktai

  Paveikė „Brexit’as“?

  Viešosios konsultacijos

  Pagalbos tarnybos

  Specializuotos pagalbos tarnybos

  Paramos verslui vietos punktas

  Turite klausimų dėl verslo veiklos užsienyje , pavyzdžiui, eksporto arba verslo plėtros kitoje ES šalyje? Jei taip, Europos įmonių tinklas gali duoti nemokamų patarimų.

  Daugiau pagalbos paslaugų

  Pasidalyti šiuo puslapiu: