Informacija verslui
Paskutinį kartą tikrinta 2022-04-01

Kelionės paslaugų paketai ir susiję kelionės paslaugų rinkiniai

ES taisyklėmis asmenims, užsisakantiems atostogų paketus ir (arba) susijusių kelionės paslaugų rinkinius, užtikrinamas aukštas vartotojų apsaugos lygis. Jei perkate paketą, prieš užsakymą, užsakant ir iki jūsų atostogų pabaigos jūsų teisės aiškiai apibrėžtos, pavyzdžiui, turite teisę į ikisutartinę informaciją, be to, numatyta organizatoriaus atsakomybė už tinkamą į jūsų paketą įtrauktų kelionės paslaugų teikimą ir apsauga nemokumo atveju. Tos teisės taikomos paketams, kurie įsigyjami internetu arba tiesiogiai iš kelionių organizatoriaus, kelionių agento arba bet kurio kito prekiautojo, veikiančio kaip paketo organizatorius. Vadinamiesiems susijusių kelionės paslaugų rinkiniams taikomos labiau ribotos teisės.

Įspėjimas

Šios taisyklės netaikomos pavienėms kelionės paslaugoms (tokioms kaip skrydis arba apgyvendinimas, kurie užsisakomi atskirai), tam tikrų rūšių verslo kelionėms, paketams, remiantis bendruoju susitarimu retkarčiais ir ne pelno tikslais parduodamiems ribotai keliautojų grupei, ir paketams, kurių trukmė – mažiau kaip 24 valandos, nebent į juos būtų įtrauktas apgyvendinimas.

Kelionės paslaugų paketai. Skirtingų rūšių paketai suteikia jums tokias pačias teises

Kai užsisakote atostogų paketą, perkate tos pačios kelionės arba atostogų dviejų arba daugiau skirtingų rūšių kelionės paslaugų derinį. Tos paslaugos gali būti vežimas transportu, apgyvendinimas, automobilio nuoma arba, tam tikromis sąlygomis, bet kuri kita turizmo paslauga. Jūsų paketas gali būti parengtas iš anksto – jį turi sudaryti kelionių organizatoriaus arba kelionių agento sujungtos kelios kelionės paslaugos – arba galite gauti labiau individualizuotą paketą pats pasirinkęs paslaugas prieš sudarant sutartį. Abiem atvejais ES taisyklės taikomos, jei jūsų kelionės paslaugų paketas buvo pirktas tam tikru būdu.

Kas yra kelionės paslaugų paketas?

Jūsų kelionė laikoma paketu toliau nurodytais atvejais.

1) užsisakote kelionės paslaugas, kurias sujungia arba padeda sujungti prekiautojas, pavyzdžiui, kelionių organizatorius arba internetinė ar įprasta kelionių agentūra, pagal vieną sutartį;

arba

2) užsisakote kelionės paslaugas sudarydamas atskiras sutartis su individualiais paslaugų teikėjais ir laikomasi vienos iš toliau nurodytų sąlygų:

Vienos kelionės paslaugos, pavyzdžiui, apgyvendinimo, ir kitos turizmo paslaugos, pavyzdžiui, ekskursijos arba bilieto į koncertą ar sporto renginį, arba sporto įrangos nuomos, derinys gali būti laikomas paketu tik tuomet, jei kita turizmo paslauga sudaro ne mažiau kaip 25 % visos kelionės vertės arba jei ji yra svarbi kelionės dalis.

Atsitikimas

Atostogų paketo užsisakymas

Belgas Mišelis nusprendė savo vasaros atostogas organizuoti kreipdamasis į internetinę kelionių agentūrą. Jo pasirinktą 2 savaičių atostogų Italijoje paketą sudarė skrydžiai, apgyvendinimas viešbutyje ir kelios vieną dieną trunkančios kelionės. Kadangi bendra šio viską apimančio paketo kaina buvo labai patraukli, Michelis nusprendė atostogas užsisakyti. Jis baigė užsakymą, pasirašė sutartį ir už atostogas sumokėjo naudodamasis internetinės kelionių agentūros paslaugomis.

Kelionių paketai. Jūsų teisė į aiškią ir tikslią informaciją

Prieš jums užsisakant paketą, pardavimo vietoje (pavyzdžiui, užsakymo svetainėje arba programėlėje) jums apie jį turi būti pateikta visa standartinė informacija arba tokią informaciją turi suteikti jūsų kelionės agentas. Ta informacija yra:

Taip pat turėtumėte gauti standartine ES forma grindžiamą aiškią informaciją apie savo teises – turi būti paaiškinta, kad jums pasiūlytas paketas, ir išdėstytos jūsų teisės.

Kelionių paketai. Sutarties pakeitimai arba nutraukimas

Kainos padidinimas.Organizatorius gali padidinti paketo kainą tik tuo atveju, jei padidėja konkrečios išlaidos (pavyzdžiui, degalų kainos). Tai turi būtų aiškiai nurodyta sutartyje ir negali būti taikoma vėliau negu 20 dienų iki paketo pradžios. Jei kainos padidinimas viršija 8 % galutinės paketo kainos, turite teisę nutraukti paketo paslaugų sutartį nemokėdamas sutarties nutraukimo mokesčio.

Jei negalite keliauti, turite teisę:

Šios teisės nepriklauso nuo jokių teisių, kurias galite turėti pagal savo įsigytą sutarties nutraukimo draudimą.

Organizatoriaus nutraukiama sutartis. Įprastomis aplinkybėmis, jei organizatorius atšaukia pardavimą prieš jūsų paketo pradžią, turite teisę atgauti sumokėtus pinigus ir tam tikrais atvejais gauti kompensaciją.

Sutarties nutraukimas išimtinėmis aplinkybėmis. Jei atostogų vietoje įvyksta gaivalinė nelaimė arba kyla rimtų saugumo problemų, kurios gali daryti poveikį į paketą įtrauktų paslaugų teikimui, organizatorius gali paketą atšaukti. Dėl tų pačių priežasčių nemokamai atšaukti savo paketą gali ir keliautojai. Tokiais atvejais turite teisę susigrąžinti visas sumokėtas sumas, tačiau neturite teisės į papildomą kompensaciją.

Įspėjimas

Dėl besitęsiančios koronaviruso pandemijos organizatoriai kaip pinigų grąžinimo alternatyvą siūlo čekius, kuriais galite pasinaudoti vėliau. Tačiau kaip klientas galite prašyti grąžinti pinigus.

Kelionių paketai. Atsakomybė už tinkamą kelionės paslaugų teikimą

Už tinkamą visų į jūsų paketą įtrauktų kelionės paslaugų teikimą atsakingas organizatorius.

Jei kelionės paslauga negali būti suteikta, kaip sutarta, pavyzdžiui, jei paslaugos teikėjas negali suteikti sutartos paslaugos arba negali jos suteikti taip, kaip sutarta (pavyzdžiui, pasirūpinti transportu iki jūsų paskirties vietos arba iš jos, suteikti sutartos rūšies apgyvendinimo arba užtikrinti jūsų užsisakytos ekskursijos), organizatorius turi išspręsti problemą ir dėl to neturėtumėte patirti papildomų išlaidų.

Jeigu pasiūlyti alternatyvų nėra įmanoma arba jei jums pasiūlytų alternatyvų pagrįstai atsisakytumėte ir jei į paketą įtrauktos transporto paslaugos (pavyzdžiui, skrydis), organizatorius privalo jums pasiūlyti repatrijavimą. Jei kelionės paslaugos yra žemesnių, negu susitarta, standartų ir vietoje problemos išspręsti negalima, taip pat galite turėti teisę į kompensaciją.

Kelionių paketai. Pagalba keliautojams

Jei atostogų įsigijus paketą metu jums kiltų sunkumų, pavyzdžiui, kiltų sveikatos problemų arba pamestumėte pasą, organizatorius turi jums padėti, pavyzdžiui, suteikti informacijos apie sveikatos priežiūros paslaugas arba konsulinę pagalbą, ir, jei būtina, turėtų jums padėti rasti alternatyvių kelionės paslaugų.

Susijusių kelionės paslaugų rinkiniai

Susijusių kelionės paslaugų rinkinys – tai iš skirtingų prekiautojų pagal atskiras sutartis įsigytos, tačiau susijusios bent dvi kelionės paslaugos. Laikoma, kad tai susijusių kelionės paslaugų rinkinys, jei vienas prekiautojas padeda užsakyti papildomas paslaugas ir jos yra perkamos tai pačiai kelionei arba atostogoms.

Paslaugų derinys sudaro susijusių kelionės paslaugų rinkinį tik tuomet, jei jos nesudaro paketo (žr. pirmiau), ir prekiautojas:

arba

Vienos kelionės paslaugos, pavyzdžiui, apgyvendinimo, ir kitos turizmo paslaugos, pavyzdžiui, ekskursijos arba bilieto į koncertą, derinys gali būti laikomas susijusių kelionės paslaugų rinkiniu tik tuomet, jei papildoma paslauga sudaro ne mažiau kaip 25 % visos kelionės vertės arba ta paslauga yra svarbi kelionės dalis.

Atsitikimas

Susijusių kelionės paslaugų rinkinio užsisakymas

Vykdama atostogauti į Airiją, italė Laura užsisakė ir nusipirko skrydį tiesiogiai iš oro transporto bendrovės. Netrukus po to, kai ji gavo e. laišką su jos skrydžio patvirtinimu, ji gavo ir e. laišką su nuoroda į viešbučių Airijoje tinklą, kuriame jai buvo siūloma gera nakvynės Airijoje kaina. Laura nusprendė pasiūlymu pasinaudoti ir tą pačią dieną sudarė sutartį su viešbučių tinklu.

Susijusių kelionės paslaugų rinkiniai. Aiški ir tiksli informacija

Prekiautojas, kuris jums padeda įsigyti susijusių kelionės paslaugų rinkinį, remdamasis standartine ES forma turi jums pateikti aiškią informaciją apie jūsų teises: paaiškinti, kad jums pasiūlytas susijusių kelionės paslaugų rinkinys (o ne paketas), ir išdėstyti jūsų teises.

Atsakomybė už užsakymo klaidas

Šios taisyklės taikomos paketams ir susijusių kelionės paslaugų rinkiniams.

Kai užsisakote atostogas, atitinkamas prekiautojas (kelionių agentas arba internetinė kelionių agentūra) yra atsakingas, jei užsakymo proceso metu kiltų kuri nors iš toliau nurodytų problemų:

Prekiautojai neatsako už jokias jūsų padarytas užsakymo klaidas arba problemas, kurios laikomos neišvengiamomis arba kurios kyla dėl ypatingų aplinkybių.

Apsauga bankroto atveju

Šios taisyklės taikomos kelionės paslaugų paketams ir susijusių kelionės paslaugų rinkiniams.

Prekiautojo, iš kurio užsisakėte atostogas, nemokumo atveju esate apsaugotas. Apsauga gali būti užtikrinama tokiais būdais kaip fondas, draudimas arba bet kuris kitas jūsų ES šalyje įdiegtas mechanizmas. Jums bus kompensuoti bet kokie mokėjimai, kuriuos galite būti atlikęs, ir prireikus, jei transportas buvo įtrauktas į jūsų paketą arba susijusių kelionės paslaugų rinkinį, būsite repatrijuotas.

ES teisės aktai

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Pasidalyti šiuo puslapiu: