Finansavimas

Finansavimas

Ši svetainė jums padės kreiptis dėl Europos Sąjungos remiamų paskolų ir rizikos kapitalo.

Pasirinkite šalį, kurioje norite ieškoti finansavimo galimybių.

Kaip tai veikia?

Kas gali gauti ES finansavimą?

ES finansavimą gali gauti bet kokio dydžio ir sektoriaus visų rūšių įmonės, įskaitant verslininkus, startuolius, labai mažas įmones, mažąsias ir vidutines įmones ir didesnes įmones. Galima gauti įvairų finansavimą: paskolų, mikrofinansavimą, paskolų garantijų ir rizikos kapitalo. Kasmet ES paremia per 200 000 įmonių.

Kaip tai veikia?

Sprendimą teikti ES lėšų priims vietos finansų įstaiga, pavyzdžiui, bankas, rizikos kapitalo įmonė arba neformalus investuotojas. Šios finansų įstaigos gaudamos ES paramą gali įmonėms teikti papildomą finansavimą.

Šios įstaigos nustato ir tikslias finansavimo sąlygas – sumą, trukmę, palūkanų normas ir mokesčius. Daugiau informacijos suteiks bet kuri iš daugiau kaip 1 000 finansų įstaigų.

Jūsų teisė į informaciją apie sprendimą dėl kredito

Turite teisę gauti iš kredito įstaigos informacijos apie jos priimtą sprendimą dėl kredito. Tai gali padėti jums suprasti savo finansinę būklę ir įgyti daugiau galimybių gauti finansavimą ateityje. Naudokitės savo teise ir remkitės ES kapitalo reikalavimų reglamento 431 straipsniu.

Image

ES lėšos

Programa COSME

  • Mažųjų ir vidutinių įmonių paskolų (daugiausia iki 150 000 EUR) garantijos
  • Kapitalas (augimo ir plėtros etapais)

Programa „InnovFin" („Horizontas 2020")

  • Paskolos ir garantijos novatoriškoms įmonėms
  • Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų finansavimas
  • Kapitalas (ankstyvuoju ir veiklos pradžios etapais)

Pagal Europos inovacijų tarybos programą „Accelerator" (MVĮ priemonė) novatoriškoms MVĮ teikiamos finansavimo ir konsultavimo paslaugos (1 etapas: koncepcija ir įvykdomumas, 2 etapas: demonstravimas, pateikimas rinkai, moksliniai tyrimai ir plėtra, 3 etapas: komercializacija).

Programa „Kūrybiška Europa"

  • Paskolos kultūros ir kūrybos sektorių mažosioms ir vidutinėms įmonėms

Užimtumo ir socialinių inovacijų programa (EaSI)

  • Mikrokreditai iki 25 000 EUR labai mažoms įmonėms ir pažeidžiamiems asmenims, norintiems steigti ar plėtoti labai mažą įmonę
  • Iki 500 000 EUR vertės investicijos į socialines įmones

Europos struktūriniai ir investicijų fondai (ESI fondai)

  • Paskolos, garantijos, nuosavo kapitalo finansavimas arba dotacijos įmonėms

Parama teikiama pagal ES bendrai finansuojamas daugiametes programas.

Europos investicijų bankas ir Europos investicijų fondas

  • Verslo paskolos, mikrofinansavimas, garantijos ir rizikos kapitalas

Europos garantijų fondas (EGF)

EGF – tai garantijų fondas, kurį ES valstybės narės įsteigė, imdamosi priemonių dėl COVID-19 pandemijos protrūkio ekonominio poveikio ir užtikrindamos, kad dalyvaujančių valstybių narių MVĮ, vidutinės kapitalizacijos įmonės ir korporacijos turėtų pakankamai apyvartinių lėšų ir galėtų atlaikyti sparčiai progresuojančią krizę.

Skaitmeninės transformacijos finansavimas

Naudojant COSME paskolų garantijų priemonę padedama finansuoti visų ekonomikos sektorių MVĮ skaitmeninės transformacijos projektus, neatsižvelgiant į esamą jų skaitmeninimo lygį.

Jei esate finansavimo galimybių ieškanti įmonė, jums tinkamos informacijos rasite mūsų duomenų bazėje.

Jeigu jūs – finansų tarpininkas, dalyvaujantis COSME skaitmeninimo bandomajame projekte, užpildykite COSME skaitmeninimo klausimyną. EIF portale rasite papildomos informacijos apie COSME paramą MVĮ skaitmeninimui.

Finansų tarpininkams skirtas pareiškimas apie privatumo apsaugą

Ar jums reikia pagalbos ar patarimo?

Specializuotos pagalbos tarnybos

Turite klausimų dėl verslo veiklos užsienyje, pavyzdžiui, eksporto arba verslo plėtros kitoje ES šalyje? Jei taip, Enterprise Europe Network gali duoti nemokamų patarimų.

Leškoti tinkamos pagalbos taip pat galite naudodamiesi pagalbos paslaugos ieškikliu.