Paskutinį kartą tikrinta 2023-02-13

Komandiruoti darbuotojai

Darbdaviai turi laikytis taisyklių dėl darbuotojų, komandiruotų laikinai dirbti kitoje ES valstybėje narėje. Per komandiravimo laikotarpį darbdavys privalo užtikrinti, kad darbuotojams būtų taikomos tokios pačios darbo sutarčių sąlygos, kurios galioja ES šalies, kurioje jo darbuotojai dirbs, gyventojams.

Pasidalyti šiuo puslapiu: