Paskutinį kartą tikrinta 2019-02-15

Komandiruoti darbuotojai

Jungtinės Karalystės sprendimas pasinaudoti Europos Sąjungos sutarties 50 straipsniu: Daugiau informacijos

Nuo 2019 m. kovo 30 d. Jungtinei Karalystei nustos galioti visa ES teisė, nebent ratifikuotame susitarime dėl išstojimo būtų nustatyta kita data arba Europos Vadovų Taryba ir JK vieningai nuspręstų pratęsti dvejų metų derybų laikotarpį. Daugiau informacijos apie teisinius padarinius įmonėms:

Darbdaviai turi laikytis taisyklių dėl darbuotojų, komandiruotų laikinai dirbti kitoje ES valstybėje narėje. Per komandiravimo laikotarpį darbdavys privalo užtikrinti, kad darbuotojams būtų taikomos tokios pačios darbo sutarčių sąlygos, kurios galioja ES šalies, kurioje jo darbuotojai dirbs, gyventojams.

Pasidalyti šiuo puslapiu: