Pēdējā pārbaude: 15/02/2019

Norīkoti darba ņēmēji

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Ja vien ratificētā izstāšanās līgumā nebūs noteikts cits datums vai Eiropadome, vienojoties ar Apvienoto Karalisti, nelems par divu gadu sarunu perioda pagarināšanu, visi ES tiesību akti Apvienotajai Karalistei vairs nebūs saistoši no 2019. gada 30. marta. Vairāk par juridiskajām sekām attiecībā uz uzņēmumiem:

Kā darba devējam jums jāievēro noteikumi attiecībā uz darbiniekiem, kuri uz noteiktu laiku norīkoti darbā citā ES valstī. Norīkošanas perioda laikā jums jāgarantē saviem darbiniekiem tādi paši darba apstākļi un noteikumi, kādi tie ir ES valstī, kurā viņi strādās.

Kopīgot šo lapu: