Pēdējā pārbaude: 24/01/2019

Pensionāri — uzturēšanās tiesības

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Ja esat kādas ES valsts pilsonis, varat dzīvot jebkurā ES valstī pēc jūsu izvēles ar nosacījumu:

Ienākumu avots varētu būt pensija, ja esat pensionārs, vai jebkurš cits ienākumu avots.

Uzturēšanās ārzemēs ne ilgāk par 3 mēnešiem

Turiet pie rokas personas apliecību (ID) vai pasi

Lai varētu dzīvot citā ES valstī uz laiku līdz 3 mēnešiem, uz jums kā ES pilsoni attiecas tikai viena prasība: jums ir jābūt derīgai personas apliecībai vai pasei.

Daudzās ES valstīs šie dokumenti vienmēr jānēsā sev līdzi.

Šajās valstīs, ja atstājat savus personu apliecinošos dokumentus mājās, jūs var sodīt ar naudassodu vai uz laiku aizturēt, bet tikai šī iemesla dēļ nevar noteikt, ka jums ir jāatgriežas savā valstī.

Pārbaudiet, vai jūs uzņemošajā valstī jums vienmēr līdzi ir jābūt personu apliecinošam dokumentam vai pasei:

Izvēlieties valsti

* Valstu varas iestādes vēl nav sniegušas informaciju

Paziņojiet par savu ierašanos

Dažas ES valstis prasa, lai saprātīgā laika periodā pēc paziņojat par savu ierašanās kompetentajām iestādēm. Tās var piemērot sodu, piemēram, naudas sodu, ja to nedarāt.

Uzziniet vairāk par formalitātēm, kuras ir jāveic, lai paziņotu par savu ierašanos.

Izraidīšana

Atsevišķos izņēmuma gadījumos jūs uzņemošā valsts var jūs izraidīt sabiedriskās kārtības, valsts drošības vai sabiedrības veselības interesēs, bet tikai tad, ja tā var pierādīt, ka radāt nopietnu apdraudējumu.

Tai ir pienākums izraidīšanas lēmumu jums darīt zināmu rakstiski. Tajā jābūt norādītiem visiem attiecīgajiem iemesliem un arī tam, kādā veidā un līdz kuram datumam šo lēmumu var pārsūdzēt.

Uzturēšanās ārzemēs ilgāk par 3 mēnešiem

Ja esat kādas ES valsts pilsonis, varat dzīvot jebkurā ES valstī pēc jūsu izvēles ar nosacījumu:

Ienākumu avots varētu būt pensija, ja esat pensionārs, vai jebkurš cits ienākumu avots.

Reģistrējiet savu dzīvesvietu

Pirmajos trijos jūsu uzturēšanās mēnešos jūs uzņemošā valsts nevar prasīt, lai reģistrējaties. Varat to darīt, ja vēlaties.

Pēc trijiem mēnešiem jūs uzņemošā valsts var prasīt no jums, lai reģistrējat savu dzīvesvietu vietējās iestādēs. Mērķis ir pārliecināties, ka atbilstat nosacījumiem, kas paredzēti attiecībā uz uzturēšanos. Jūs tad saņemsiet dokumentu, kas apstiprina jūsu tiesības palikt valstī.

Uzziniet, kā reģistrēt savu dzīvesvietu ārzemēs.

Prasība pamest valsti un izraidīšana

Jūs drīkstat dzīvot citā ES valstī, ja vien izpildāt noteikumus, kas ir spēkā attiecībā uz uzturēšanās tiesībām. Ja nosacījumus vairs neizpildāt, valsts iestādes drīkst prasīt, lai valsti atstājat.

Atsevišķos izņēmuma gadījumos jūs uzņemošā valsts var jūs izraidīt sabiedriskās kārtības vai valsts drošības interesēs, bet tikai tad, ja tā var pierādīt, ka radāt nopietnu apdraudējumu.

Prasība pamest valsti vai lēmums par izraidīšanu jādara jums zināms rakstiski. Tajā jābūt norādītiem visiem attiecīgajiem iemesliem, kuru dēļ tiekat izraidīts, un arī tam, kādā veidā un līdz kuram datumam šo lēmumu var pārsūdzēt.

Pastāvīga uzturēšanās

Ja 5 gadus pēc kārtas esat likumīgi nodzīvojis citā ES valstī, izpildot nosacījumus, kas paredzēti attiecībā uz uzturēšanos citā valstī, automātiski iegūstat pastāvīgas uzturēšanās tiesības. Tas nozīmē, ka varat uzturēties šajā valstī tik ilgi, cik vēlaties.

Jūsu uzturēšanās nepārtrauktību neskar:

Jūs varat zaudēt savas tiesības pastāvīgi uzturēties, ja dzīvojat ārpus valsts ilgāk par diviem gadiem pēc kārtas.

Dokuments, kas apliecina pastāvīgas uzturēšanās tiesības

Uzziniet, kā iegūt pastāvīgas uzturēšanās tiesības apliecinošu dokumentu: tas apliecinās jūsu tiesības palikt jūs uzņemošajā valstī bez nosacījumiem.

Izraidīšana

Atsevišķos izņēmuma gadījumos valsts, kurā dzīvojat pastāvīgi, var nolemt jūs izraidīt sabiedriskās kārtības vai sabiedriskās drošības interesēs, bet tikai tad, ja tā var pierādīt, ka jūs radāt īpaši nopietnu apdraudējumu.

Tai ir pienākums izraidīšanas lēmumu jums darīt zināmu rakstiski. Tajā jābūt norādītiem visiem attiecīgajiem iemesliem un arī tam, kādā veidā un līdz kuram datumam šo lēmumu var pārsūdzēt.

ES tiesību akti

Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Ikkondividi din il-paġna: