Pēdējā pārbaude: 15/03/2022

Pensionāri — uzturēšanās tiesības

Ja esat kādas ES valsts pilsonis, varat dzīvot jebkurā ES valstī pēc jūsu izvēles ar nosacījumu, ka jums ir:

Ienākumu avots varētu būt pensija, ja esat pensionārs, vai jebkurš cits ienākumu avots.

Paziņošana par ierašanos un dzīvesvietas reģistrēšana

Ja esat ES pilsonis, pirmajos 3 jūsu uzturēšanās mēnešos uzņemošā valsts nevar prasīt, lai sagādājat uzturēšanās dokumentu, kas apliecina jūsu tiesības tur dzīvot. Tomēr dažās valstīs var būt prasība uzreiz pēc ieceļošanas valstī paziņot par savu ierašanos.

Pēc 3 mēnešiem no jums var prasīt, lai jūs reģistrētu dzīvesvietu kompetentajā iestādē (parasti pašvaldībā vai vietējā policijas iecirknī) un saņemtu reģistrācijas apliecību.

Būs jāuzrāda derīga personas apliecība vai pase un:

Vai var jums pieprasīt pamest valsti vai jūs izraidīt?

Jūs drīkstat dzīvot citā ES valstī, ja vien izpildāt nosacījumus, kas ir spēkā attiecībā uz uzturēšanās tiesībām. Ja tos vairs neizpildāt, valsts iestādes drīkst prasīt, lai valsti atstājat.

Atsevišķos izņēmuma gadījumos jūs uzņemošā valsts var jūs izraidīt sabiedriskās kārtības vai valsts drošības interesēs, bet tikai tad, ja tā var pierādīt, ka radāt nopietnu apdraudējumu.

Prasība pamest valsti vai lēmums par izraidīšanu jādara jums zināms rakstiski. Tajā jābūt norādītiem visiem attiecīgajiem iemesliem un arī tam, kā un līdz kuram datumam šo lēmumu var pārsūdzēt.

Pastāvīga uzturēšanās

Ja 5 gadus pēc kārtas esat likumīgi nodzīvojiscitā ES valstī, izpildot nosacījumus, kas paredzēti attiecībā uz uzturēšanos citā valstī, automātiski iegūstat pastāvīgas uzturēšanās tiesības. Tas nozīmē, ka varat uzturēties šajā valstī tik ilgi, cik vēlaties.

Jūsu uzturēšanās nepārtrauktību neskar:

Jūs varat zaudēt savas tiesības uz pastāvīgu uzturēšanos, ja ārpus attiecīgās valsts nodzīvojat ilgāk par 2 gadiem pēc kārtas.

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Kopīgot šo lapu: