Pēdējā pārbaude: 24/01/2019

Bērna nolaupīšana

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Pašreiz šī valsts joprojām ir pilntiesīga ES dalībvalsts, un attiecīgās tiesības un pienākumi joprojām pilnā mērā attiecas uz Apvienoto Karalisti.

Ko darīt, ja jūsu partneris aizvedis jūsu bērnu uz citu ES valsti bez jūsu atļaujas vai pārkāpjot tiesas lēmumu?

Varat sākt tiesas procesu, lai bērns tiktu atgriezts atpakaļ. Centrālās iestādes var jums palīdzēt veikt nepieciešamos pasākumus. Meklēt centrālās iestādes, kuras risina jautājumus saistībā ar bērna nolaupīšanu, viņu aizvedot uz citu valsti.

Ja jūsu lieta atbilst juridiskajām prasībām, tās ES valsts tiesas, uz kuru bērns tika aizvests, nolems, vai bērns jums ir jāatgriež.

Iespējamie izņēmumi

Jums un jūsu bērnam ir jābūt iespējai tikt uzklausītam tiesā vai tiesas procesā.

Tiesas lēmuma anulēšana

Ja vēlaties anulēt lēmumu par aizgādības tiesībām, jums ir jāvēršas tiesā, kura šo lēmumu pieņēmusi.

Lēmumu par aizgādību nevar anulēt, nolaupot bērnu un mēģinot panākt atšķirīgu lēmumu citā ES valstī.

Izņēmumi

Šie noteikumi neattiecas uz Dāniju, Islandi, Lihtenšteinu, Norvēģiju un Šveici.

Tomēr Dānija, Islande, Norvēģija un Šveice piemēro 1980. gada Hāgas konvenciju par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiemfrdeespten . Nolaupīšanas gadījumus, kuros iesaistīta kāda no minētajām valstīm, izskata saskaņā ar šo konvenciju vai citiem starptautiskiem nolīgumiem.

Piemērs

Panāciet, ka aizgādības tiesības tiek ievērotas

Irēna un Vinčenco šķiras. Viņi 14 gadus dzīvojuši Itālijā. 2013. gadā Itālijas tiesa piešķir Vinčenco viņu meitas Alesandras aizgādības tiesības un nosaka, ka viņa provizoriski ievietojama bērnu namā Pizā. Tajā pašā dienā Irēna kopā ar savu meitu dodas uz Slovēniju.

Slovēnijas tiesa atzīst Itālijas tiesas spriedumu, un sāk procedūru, lai Alesandra tiktu atgriezta viņas tēvam, bet Irēna apstrīd lēmumu.

Slovēnijas tiesa Irēnai piešķir Alesandras aizgādības pagaidu tiesības, jo viņas ievietošana bērnu namā Itālijā varētu radīt neatgriezenisku psiholoģisku kaitējumu. Turklāt Alesandra izsaka vēlmi tiesvedības laikā palikt kopā ar savu māti Slovēnijā.

Vinčenco pārsūdz Slovēnijas tiesas lēmumu un uzvar. Alesandra tiek atgriezta savam tēvam Itālijā.

Bieži uzdotie jautājumi

ES tiesību akti

Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Ikkondividi din il-paġna: