Pēdējā pārbaude: 15/02/2019

Transporta nozares darbinieki

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Ja vien ratificētā izstāšanās līgumā nebūs noteikts cits datums vai Eiropadome, vienojoties ar Apvienoto Karalisti, nelems par divu gadu sarunu perioda pagarināšanu, visi ES tiesību akti Apvienotajai Karalistei vairs nebūs saistoši no 2019. gada 30. marta. Vairāk par juridiskajām sekām attiecībā uz uzņēmumiem:

Ja pieņemat darbā personālu, kas nodrošina pasažieru vai preču pārvadājumu pakalpojumus pa sauszemes ceļiem, dzelzceļu, gaisu vai ūdensceļiem, ir jāievēro īpaši noteikumi par darba laiku un tā reģistrēšanu, kā arī par veselību un drošību. Dažās ES valstīs jums ir jāievēro noteikumi, kas ir darba ņēmējiem labvēlīgāki.

Kopīgot šo lapu: