Pēdējā pārbaude: 12/09/2022

Produktiem piemērojamo prasību identificēšana

Atsevišķu kategoriju produktus regulē standarti un tehniskās specifikācijas, kas ir spēkā visā Eiropas Savienībā (ES). Jums jānodrošina savu produktu atbilstība visiem ES noteikumiem, kas attiecas uz jūsu produktiem, un tikai pēc tam varat tos laist tirgū ES.

Ja nav ES mēroga noteikumu, dažādās ES valstīs var būt spēkā atšķirīgas specifikācijas. Tādā gadījumā jums jāievēro tikai jūsu ES valstī spēkā esošie noteikumi.

Kas ir produktiem piemērojamās prasības?

Lai nodrošinātu, ka Eiropas Savienībā tirgotie produkti atbilst augstiem veselības, drošības un vides standartiem, ES tiesību aktos ir noteiktas pamatprasības.

Prasības var attiekties uz:

Vairumā gadījumu tiesību aktos ir noteikti sasniedzamie rezultāti vai novēršamie apdraudējumi, taču nav norādīti konkrēti tehniskie risinājumi.

Reizēm atbilstību tiesību aktiem var vieglāk apliecināt ar saskaņotajiem standartiem .

Kur meklēt ES produktiem piemērojamās prasības?

Pašlaik Eiropas Savienībā lielākajai daļai produktu piemērojamo noteikumu ir saskaņoti. Tas nozīmē, ka vieni un tie paši noteikumi ir spēkā visās ES valstīs. Noteikumi attiecas uz konkrētām produktu grupām, piemēram, rotaļlietām, vai produktu raksturlielumiem, tādiem kā elektromagnētiskā savietojamība.

Jūs varat pārbaudīt, kādas prasības ir piemērojamas jūsu ražojumam, ielūkojoties datubāzē "Access2Markets"Atidaryti kaip išorės nuorodą . Šajā datubāzē atradīsiet informāciju par šādiem jautājumiem:

Datubāze "Access2Markets" ir strukturēta pēc muitas kodiem. Tādējādi, lai skatītu jūsu ražojumam piemērojamajās prasības, jums vispirms jānorāda tā muitas kods. Ja muitas kodu nezināt, varat to meklēt pēc sava ražojuma nosaukuma, izmantojot integrēto meklētājprogrammu.

Kur meklēt nacionālās produktiem piemērojamās prasības?

Taču Eiropas Savienībā ir arī tādi produktiem piemērojami noteikumi, kas nav saskaņoti, un tas nozīmē, ka dažādās ES valstīs var būt spēkā atšķirīgas specifikācijas. Šādā gadījumā jums jāievēro tikai tajā ES valstī spēkā esošie noteikumi, kur esat iecerējuši attiecīgo ražojumu laist tirgū.

Ja jūsu produkti atbilst šīm prasībām jūsu ES valstī, tad citas ES valstis nevar:

ja vien tās nepierāda, ka jūsu ražojumi neatbilst jūsu valstī spēkā esošajām tehniskajām un kvalitātes prasībām un tiem nav līdzvērtīgs drošības līmenis. Tas zināms kā savstarpējās atzīšanas princips.

Ja rodas problēma, kas saistīta ar citā ES valstī produktiem piemērojamo noteikumu un savstarpējās atzīšanas principa neatbilstību, varat vērsties pēc palīdzības tīklā SOLVITAtidaryti kaip išorės nuorodą .

Valstu noteikumi

ES valstu valdībām ir pienākums publicēt savas valsts noteikumus. Par valstu noteikumiem un savstarpējās atzīšanas principu varat uzzināt vairāk, ieskatoties datubāzē TRISAtidaryti kaip išorės nuorodą , kas attiecas uz nesaskaņotajiem noteikumiem, kuri piemērojami produktiem.

Šīs prasības, ko paredz valstu noteikumi, jo īpaši var atšķirties attiecībā uz:

Lai uzzinātu, kādi tehniskie noteikumi ir spēkā konkrētiem ražojumiem konkrētā ES dalībvalstī, kā arī noskaidrotu katras ES valsts kompetento iestāžu kontaktinformāciju, ielūkojieties produktu informācijas punktu sarakstā en .

Valstu noteikumos paredzēti ierobežojumi

Ja, pamatojoties uz citās ES valstīs spēkā esošajiem tiesību aktiem, konstatēts, ka jūsu ražojumi apdraud sabiedrības intereses, jo īpaši saistībā ar tādām jomām kā:

jums, iespējams, nebūs atļauts tos brīvi eksportēt.

Tie var būt aizliegtiES valstī, uz kuru vēlaties ražojumus eksportēt, ja šī valsts spēj pierādīt, ka tās tehniskās prasības ir būtiskas vai obligātasun ka jūsu ražojumiem nav tāds drošības līmenis, kas līdzvērtīgs attiecīgajā valstī prasītajam.

Lai uzzinātu, kādi valstu noteikumiir spēkā konkrētiem ražojumiem konkrētā ES dalībvalstī, kā arī noskaidrotu katras valsts kompetento iestāžu kontaktinformāciju, ielūkojieties produktu informācijas punktu sarakstā en .

Skatīt arī:

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Enterprise Europe Network.

Jūs varat arī izmantot palīdzības dienestu meklētāju, lai atrastu jums vajadzīgo palīdzību.

Kopīgot šo lapu: