Uzturēšanās un ceļošana
Pēdējā pārbaude: 22/06/2022

Grāmatvedības uzskaite MVU un mikrouzņēmumiem

Sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, kas veic uzņēmējdarbību Eiropas Savienībā, neatkarīgi no lieluma, ir jāsagatavo un jāglabā gada grāmatvedības un finanšu pārskati, kuri jānosūta attiecīgajam nacionālajam uzņēmumu reģistram.

Biržā kotētie uzņēmumi

Biržā kotētiem uzņēmumiem – to vērtspapīri tiek tirgoti regulētā tirgū – jāsagatavo konsolidētie finanšu pārskati saskaņā ar vienotu starptautisko standartu kopumu, sauktu par Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem en (SFPS).

Šos standartus ir izstrādājusi neatkarīga grāmatvedības organizācija – Starptautisko grāmatvedības standartu padome en (IASB) –, un tos ir pieņēmusi ES.

Citas sabiedrības ar ierobežotu atbildību

Parasti uzņēmumiem, kuri nav reģistrēti biržā, nav jāievēro starptautiskie finanšu pārskatu standarti (SFPS). Tomēr lielākā daļa ES valstu parasti ļauj izmantot SFPS šo uzņēmumu konsolidētajiem pārskatiem. Dažās ES valstīs SFPS izmantojums ir ne tikai atļauts, bet arī obligāts atsevišķiem biržā nekotētiem uzņēmumiem: te atradīsiet pārskatu par grāmatvedības uzskaiti visās ES valstīs en .

Lai gan grāmatvedības noteikumi atšķiras atkarībā no jūsu uzņēmuma lieluma, visos finanšu pārskatos jābūt vismaz šādai informācijai:

Uz MVU attiecas vienkāršots pārskatu iesniegšanas režīms; mikrouzņēmumi var izmantot īpaši atvieglotu režīmu atkarībā no ES valsts, kurā tie dibināti.

Uzziniet, vai varat izmantot vienkāršotus noteikumus

Pārbaudiet, vai jūsu uzņēmums var izmantot vienkāršoto vai īpaši atviegloto pārskatu iesniegšanas režīmu.

Cik darbinieku jūs nodarbināt?

Cik liela ir jūsu grāmatvedības bilance?

Cik liels ir jūsu gada apgrozījums?

Jūs vadāt mikrouzņēmumu

Ja izvēlēsieties izveidot un vadīt uzņēmumu, jūs, iespējams, varēsiet izmantot īpaši atvieglotu režīmu atkarībā no tā, kurā ES valstī jūsu uzņēmums ir dibināts.

Kopā ar grāmatvedi vai citu kvalificētu konsultantu noskaidrojiet, kurš pārskatu iesniegšanas režīms ir vispiemērotākais jūsu uzņēmumam.

Uzmanību

Uzmanību: daži varianti vai valūtas maiņas kursi var ietekmēt rezultātu.

Atkarībā no tā, kurā ES valstī ir jūsu uzņēmums, uz mikrouzņēmumiem attiecināmie noteikumi var būt dažādi un saturēt vienu vai visus šādus elementus:

Jūs vadāt mazu uzņēmumu.

Uz jūsu uzņēmumu attiecas vienkāršots pārskatu iesniegšanas.

Kopā ar grāmatvedi vai citu kvalificētu konsultantu noskaidrojiet, kurš pārskatu iesniegšanas režīms ir vispiemērotākais jūsu uzņēmumam.

Uzmanību

Uzmanību: daži varianti vai valūtas maiņas kursi var ietekmēt rezultātu.

Dažas ES valstis var pieprasīt jūsu uzņēmumam iecelt pilnvaroto revidentu un katru gadu publicēt vadības ziņojumu.

Jūs vadāt vidēju vai lielu uzņēmumu.

Uz jūsu uzņēmumu attiecas vienkāršots pārskatu iesniegšanas režīms.

Kopā ar grāmatvedi vai citu kvalificētu konsultantu noskaidrojiet, kurš pārskatu iesniegšanas režīms ir vispiemērotākais jūsu uzņēmumam.

Uzmanību

Uzmanību: daži varianti vai valūtas maiņas kursi var ietekmēt rezultātu.

Visaptveroša informācija jāsniedz grāmatvedības piezīmēs. Tiesību aktos noteiktās revīzijas un vadības ziņojumi ir obligāti.

Pašnodarbinātie un uzņēmumi ar neierobežotu atbildību

Ja esat pašnodarbināta persona vai vadāt sabiedrību ar neierobežotu atbildību, piemēram, individuālu uzņēmumu vai pilnsabiedrību, jūsu uzņēmumu nereglamentē ES noteikumi.

Šajā gadījumā jums ir jāpārbauda spēkā esošie noteikumi tās ES valsts iestādēs, kurā atrodas jūsu uzņēmums.

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Enterprise Europe Network.

Jūs varat arī izmantot palīdzības dienestu meklētāju, lai atrastu jums vajadzīgo palīdzību.

Kopīgot šo lapu: