Pēdējā pārbaude: 13/09/2022

EEIA marķējums

Kas ir EEIA marķējums?

Simbols norāda, ka produkts nav izmetams kā nešķirojami atkritumi, bet gan nosūtāms uz atkritumu dalītas savākšanas punktu atgūšanas vai pārstrādāšanas nolūkā. EEIA marķējumam jābūt uz visām elektriskajām un elektroniskajām iekārtām, kas laistas ES tirgū.

EEIA marķējums

Vai tas ir obligāts?

Ar dažiem izņēmumiem lielākajai daļai elektrisko un elektronisko iekārtu, ko pārdod ES, jābūt ar īpašu marķējumu. EEIA marķējums ir obligāts šādām preču kategorijām:

Detalizēts to ierīču saraksts, kuras ietilpst katrā preču kategorijā, ir sniegts ES direktīvas pielikumā en hr .

Kā piestiprināt marķējumu?

Uz jūsu elektriskajām un elektroniskajām iekārtām jābūt:

Ja jūsu prece ir laista tirgū pēc 2005. gada 13. augusta, varat:

Marķējumiem un uzrakstiem jābūt iespiestiem uz pašas preces skaidri redzamā, salasāmā un neizdzēšama veidā. Marķējumu var iespiest uz iepakojuma, instrukcijām vai garantijas lapas, nevis uz pašas preces tikai tad, ja tās izmērs ir pārāk mazs vai ja marķējums ietekmē tā darbību.

Kādas ir ar EEIA marķējumu saistītās izmaksas?

Reģistrācija un ziņošana valsts reģistram ir par velti. Tomēr pastāv finansiālas saistības, kas saistītas ar atbildību attiecībā uz atkritumiem, kuras dažādās ES valstīs var būt atšķirīgas.

Atbildība attiecībā uz atkritumiem

Papildus EEIA marķējuma reģistrēšanai un piestiprināšanai jūsu pienākumi attiecas arī uz jūsu preces aprites cikla beigu posmu.

Lasiet vairāk par reģistrācijas procesu un jūsu atbildību attiecībā uz elektriskām un elektroniskām iekārtām.

Skatīt arī:

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Enterprise Europe Network.

Jūs varat arī izmantot palīdzības dienestu meklētāju, lai atrastu jums vajadzīgo palīdzību.

Kopīgot šo lapu: