Pēdējā pārbaude: 14/12/2022

Dzelzceļa pasažieru tiesības

Noteikumi par dzelzceļa pasažiera tiesībām principā attiecas uz visiem dzelzceļa pārvadājumiem un pakalpojumiem ES.

Uzmanību

ES valstis var nolemt nepiemērot šīs tiesības dažiem dzelzceļa pakalpojumiem, kā pilsētas, piepilsētas, reģionāli, tālsatiksmes, vietējai satiksmei paredzēti, kā arī starptautiski vilcieni, kuru maršruts sākas vai beidzas ārpus ES. Noskaidrojiet šo jautājumu, pirms rezervējat biļeti!

Kad pērkat biļeti, dzelzceļa uzņēmumam vai biļešu pārdevējam ir jums sniedz šāda skaidra informācija:

Ceļojuma laikā vilciena operatoram ir jāsniedz informācija par pakalpojumiem, kas ir pieejami brauciena laikā, kavējumiem, ar drošību saistītiem aspektiem un savienojumiem. Ja jūsu vilciens kavējas vai ir atcelts, operatoram ir jūs jāinformē par situāciju reāllaikā un jādara jums zināmas jūsu tiesības un pienākumi.

Kāda ir problēma?

Kā izmantot savas tiesības

Ja uzskatāt, ka jūsu tiesības nav ievērotas, jums vispirms jāiesniedz sūdzība attiecīgajam dzelzceļa uzņēmumam, kuram ir jāsniedz atbilde mēneša laikā. Ja mēneša laikā neesat saņēmis atbildi no attiecīgā uzņēmuma vai neesat apmierināts ar atbildi, varat iesniegt sūdzību kompetentajā jūsu valsts iestādē en . Tai ir jāsniedz nesaistošs juridisks atzinums par to, kā jārīkojas saistībā ar jūsu sūdzību.

Jūs varat arī mēģināt atrisināt strīdu, izmantojot ārpustiesas procedūras vai vēršoties strīdu alternatīvas izšķiršanas (SAI) iestādē. Ja biļeti esat iegādājies tiešsaistē, varat iesniegt sūdzību strīdu izšķiršanas tiešsaistē (SIT) platformā. SAI un SIT ir pieejama tikai personām, kas dzīvo ES.

Visbeidzot, varat arī iesniegt prasību tiesā un prasīt kompensāciju saskaņā ar ES noteikumiem par Eiropas procedūru maza apmēra prasībām. Varat arī vērsties tās valsts tiesā, kurā dzelzceļa operators ir reģistrēts. Termiņi prasības celšanai pret dzelzceļa uzņēmumu valsts tiesā ir noteikti saskaņā ar nacionālajiem noteikumiem par termiņu ierobežojumiem katrā ES valstī.

Varat arī konsultēties ar jūsu valsts Eiropas Patērētāju centru , lai saņemtu palīdzību un padomu gadījumā, ja rodas problēmas, kas saistītas ar dzelzceļa pasažieru tiesībām.

Jūsu vilciens ir atcelts

Ja vilciena atcelšanas dēļ galamērķi visdrīzāk sasniegsiet ar vairāk nekā 60 minūšu kavēšanos, jums ir tiesības:

Ja nolemjat turpināt braucienu, kā plānots, vai savu galamērķi sasniegt ar citu transporta veidu un mainot maršrutu, jums ir tiesības uz kompensāciju.

Kompensācija atcelšanas gadījumā

Jūs nesaņemsiet kompensāciju, ja:

Jūsu vilciens kavējas

Ja esat informēts, ka jūsu vilciens ieradīsies galamērķī ar vismaz stundu ilgu kavēšanos, jums ir tiesības:

Ja nolemjat turpināt ceļojumu, kā plānots, vai piekrītat turpināt ceļu, izmantojot citu transporta līdzekli, jums ir tiesības uz kompensāciju.

Kompensācija kavēšanās gadījumā

Jūs nesaņemsiet kompensāciju:

Jūsu bagāža tika pazudusi, sabojāta vai aizkavējusies

Varat ceļojumā ņemt līdzi bagāžu (tostarp dzīvniekus), ar kuru vilcienā ir viegli rīkoties. Apjomīgi vai lielgabarīta objekti vai dzīvnieki, kas var traucēt vai radīt neērtības citiem pasažieriem vai viņiem kaitēt, jātransportē kā reģistrēta bagāža (saskaņā ar attiecīgā dzelzceļa uzņēmuma vispārīgajiem pārvadāšanas nosacījumiem). Šos objektus transportēs vilciena bagāžas vagonā.

Ja jūsu reģistrētā bagāža ir nozaudēta vai sabojāta, jums ir tiesības uz kompensāciju, izņemot atsevišķus gadījumus, piemēram, ja tā nebija pienācīgi iesaiņota vai nebija piemērota pārvadāšanai. Ja jūsu reģistrētā bagāža piegādāta ar nokavēšanos, jums ir arī tiesības uz kompensāciju, ja vien šī kavēšanās nav notikusi jūsu kļūdas dēļ vai tādu apstākļu dēļ, kas nav attiecīgā vilciena uzņēmuma ziņā un kurus tas nevarēja ietekmēt.

Kompensācijas apjoms

Ja esat cietis vilciena negadījumā vai arī esat persona, kas ir bijusi vilciena negadījumā bojāgājušas personas apgādībā, jums ir tiesības saņemt kompensāciju lielākais 1400 eiro par nozaudētu vai bojātu rokas bagāžu (šīs summas attiecas arī uz visiem lolojumdzīvniekiem, ja tādi bijuši līdzi braucienā).

Esat cietis vilciena avārijā

Ja esat cietis vilciena negadījumā, jums ir tiesības uz kompensāciju un avansa maksājumu 15 dienu laikā pēc negadījuma savu neatliekamo izmaksu segšanai.

Esat persona, kas ir bijusi vilciena negadījumā bojāgājušas personas apgādībā

Ja esat persona, kas ir bijusi vilciena negadījumā bojāgājušas personas apgādībā, jums ir tiesības uz kompensāciju un avansa maksājumu 15 dienu laikā pēc negadījuma jūsu tūlītējo izmaksu segšanai. Šis avansa maksājums ir vismaz 21 000 eiro par katru upuri.

Bieži uzdotie jautājumi

ES tiesību akti

Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Kopīgot šo lapu: