Vietnes rīki

Valodu atlasītājs

ES karogs

Navigācijas ceļš

Izvēlne

Atjaunināts : 26/10/2017

Augstskolas diplomu atzīšana

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Pašreiz šī valsts joprojām ir pilntiesīga ES dalībvalsts, un attiecīgās tiesības un pienākumi joprojām pilnā mērā attiecas uz Apvienoto Karalisti.

 • Jautājumi un atbildes, kuru pamatā ir ES un Apvienotās Karalistes 2017. gada 8. decembra kopīgais ziņojumsEnglish
 • ES publikācijas par "Brexit"English
 • Lielbritānijas valdības informācija un nostādnes par "Brexit"English

Diplomu atzīšana nav automātiska

ES līmenī nav augstskolu diplomu automātiskas atzīšanas mehānisma. Tāpēc, ja vēlaties turpināt mācības citā ES dalībvalstī, iespējams, būs jāvēršas attiecīgās valsts iestādēs, lai tās atzītu jūsu akadēmisko grādu vai diplomu. Ja jau iepriekš zināt, ka turpināsit mācīties citā valstī, no paša sākuma pārliecinieties, vai jūsu diplomu atzīs izvēlētajā valstī.

Valstis ES valstis pašas ir atbildīgas par savu izglītības sistēmu un var izdot savus noteikumus arī par to, vai atzīt citās valstīs iegūtu akadēmisko kvalifikāciju.

Piemērs no dzīves

Noskaidrojiet, vai attiecīgā valsts atzīs jūsu ārzemju diplomu

Sekmīgi beigusi universitāti Vācijā, Katrīna dodas uz Franciju, lai turpinātu studijas. Tomēr Francijas iestādes neatzīst viņas diplomu un pieprasa Francijas universitātes izsniegtu dokumentu, kas apliecina viņas studiju līmeni. Pēc pārrunām viena Francijas universitāte ir ar mieru atzīt viņas diplomu kā tādu, kas atbilst "licencei" jeb Francijas sistēmas diplomam, ko iegūst tikai pēc 3 gadu studijām. Jaunā studente to vērtē kā daudz zemāku par to, kuru viņa ieguva Vācijā. Šāda viņas diploma novērtējuma dēļ Katrīnai Francijas sistēmā jāstudē divus gadus ilgāk, tikai tad viņa var pieteikties izvēlētajam kursam.

Diplomu salīdzināšana

Vairumā gadījumu varat iegūt sava augstskolas diploma "salīdzināmības apliecinājumu", kurā to salīdzina ar diplomiem, kurus izsniedz ES valstī, kur vēlaties studēt. Šim nolūkam varat sazināties ar ENIC/NARIC centruEnglish valstī, kur vēlaties diplomus "salīdzināt". Tā var būt jūsu dzimtene, kad atgriežaties pēc studijām ārzemēs, vai cita ES valsts, ja uz turieni dodaties strādāt vai turpināt studijas.

Atkarībā no tā, kurā valstī jūsu diplomi tiek novērtēti, un no novērtēšanas mērķa ENIC/NARIC centrs novērtēšanu veiks pats vai pārsūtīs diplomus kompetentajai iestādei.

Pirms novērtēšanas pārliecinieties par šo:

 • cik šis pakalpojums maksās (ja tas ir par maksu);
 • cik ilgu laiku novērtēšana prasīs. Tā var ilgt no vairākām nedēļām līdz vairākiem mēnešiem atkarībā no valsts, mērķa un lietas sarežģītības;
 • kāda veida dokumentu rezultātā saņemsiet. Tas var būt pilnīgi līdzvērtīgs dokuments vai salīdzinošs ziņojums;
 • ko varat darīt, ja novērtējumam nepiekritīsiet (kā pārsūdzēt).

Ja dokumentus iesniegsiet "Europass" formātā (piemēram, kā diploma pielikumu), jūsu akadēmisko grādu būs vieglāk salīdiznāt un atzīt.

Profesionālā kvalifikācija

Šeit ir informācija par akadēmiskās kvalifikācijas atzīšanu. Profesionālās kvalifikācijas atzīšanu starp ES valstīm (t.i., tādu diplomu atzīšanu, kas dod tiesības strādāt, piemēram, par medicīnas māsu, vai advokātu) regulē citi ES noteikumi.

Sabiedriskās apspriešanas
  Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
  Vaicājiet, un mēs dosim padomu.