Pēdējā pārbaude: 17/05/2021

Pašvaldību vēlēšanas

Ja esat ES pilsonis un dzīvojat citā ES valstī, jums ir tiesības balsot un kandidēt pašvaldību vēlēšanās šajā valstī.

Iekļaušana vēlētāju sarakstā

Ja vēlaties balsot pašvaldību vēlēšanās dzīvesvietas valstī, jums vispirms jāpauž nodoms to darīt un jālūdz, lai jūs iekļautu šīs valsts vēlētāju sarakstā. Tad no jums pieprasīs papildu informāciju, piemēram, par jūsu pilsonību un adresi.

Uzziniet, kur un kā reģistrēties jūsu jaunās dzīvesvietas valstī:

Izvēlieties valsti:

 • Austrijaaten
 • Beļģijabeen
 • Bulgārija*bg
 • Horvātija*cr
 • Kipracyen
 • Čehijaczen
 • Dānijadken
 • Igaunijaeeen
 • Somijafien
 • Francijafrfr
 • Vācija*de
 • Grieķijagren
 • Ungārija*hu
 • Islande*is
 • Īrijaieen
 • Itālijaiten
 • Latvija*lv
 • Lihtenšteina*li
 • Lietuva*lt
 • Luksemburgaluen
 • Maltamten
 • Nīderlande*nl
 • Norvēģijanoen
 • Polijaplen
 • Portugāle*pt
 • Rumānija*ro
 • Slovākijasken
 • Slovēnija*si
 • Spānijaesen
 • Zviedrijaseen

  * Informācija vēl nav pieejama.

  Jums ir vēl citi jautājumi?

  Tomēr pašvaldību vēlēšanu gadījumā reģistrācija vēlētāju sarakstā notiek automātiski šajās valstīs: Austrijā (izņemot Burgenlandi), Dānijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Maltā, Nīderlandē, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā, Somijā, Ungārijā, Vācijā un Zviedrijā. Ja tur esat reģistrēts iedzīvotājs, tad pašvaldību vēlēšanās jūs automātiski būsit iekļauts vēlētāju sarakstā.

  Valstīs, kur balsošana ir obligāta, vēlētāju sarakstā tiksit iekļauts tikai pēc sava lūguma.

  Balsošanas nosacījumi

  Ja esat ES pilsonis, jūs varat balsot ar tādiem pašiem nosacījumiem kā tās valsts pilsoņi, kurā dzīvojat. Ja pilsoņi šajā valstī vai attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā balsstiesības iegūst tikai tad, ja tur nodzīvojuši noteiktu laikposmu, šis nosacījums attiecas arī uz jums.

  Tomēr vērā jāņem arī laiks, ko esat pavadījis citās ES valstīs (izņemot jūsu pilsonības valsti).

  Tajās ES valstīs, kurās vairāk nekā 20 % no visu vēlētāju kopuma ir nepilsoņi vai citu valstu pilsoņi, var būt spēkā īpaši noteikumi; tādos gadījumos uzņēmējvalsts var noteikt ilgāku uzturēšanās laiku, iekams drīkst piedalīties pašvaldību vēlēšanās. Patlaban tā notiek tikai Luksemburgā.

  Pienākums balsot

  Ja jūsu uzņēmējvalstī ir obligāti jābalso pašvaldību un Eiropas Parlamenta vēlēšanās un pēc reģistrēšanās esat iekļauts šīs valsts vēlētāju sarakstā, jums ir pienākums balsot — tieši tāpat kā šīs valsts pilsoņiem.

  Balsošana ir obligāta šajās ES valstīs: Beļģijā, Grieķijā, Kiprā un Luksemburgā.

  Kandidēšana

  Lai izvirzītu savu kandidatūru pašvaldību vēlēšanās, jums, iespējams, būs jāsniedz paziņojums, ka jūs atbilstat kritērijiem, kas izvirzīti deputāta kandidātiem jūsu pilsonības valstī. Var gadīties, ka paziņojumam būs jāpievieno jūsu pilsonības valstī izsniegts apliecinājums.

  Turpmāk ir minētas valstis, kurās varat tikt ievēlēts par domes locekli, bet kurās par mēru var kļūt tikai attiecīgās valsts pilsoņi:

  Dažās citās valstīs arī par mēra vietnieku un mēra izpildkomitejas locekli var kļūt tikai šo valstu pilsoņi.

  Tiesības kandidēt

  Ja esat ES pilsonis, vēlēšanās varat kandidēt ar tādiem pašiem nosacījumiem kā jūsu dzīvesvietas valsts pilsoņi. Ja pilsoņi šajā valstī vai attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā tiesības kandidēt vēlēšanās iegūst tikai tad, ja tur nodzīvojuši noteiktu laikposmu, šis nosacījums attiecas arī uz jums.

  Tomēr vērā jāņem arī laiks, ko esat pavadījis citās ES valstīs (izņemot jūsu pilsonības valsti).

  Tajās ES valstīs, kurās vairāk nekā 20 % no visu vēlētāju kopuma ir nepilsoņi vai citu valstu pilsoņi, var būt spēkā īpaši noteikumi; tādos gadījumos uzņēmējvalsts var noteikt ilgāku uzturēšanās laiku, iekams drīkst kandidēt pašvaldību vēlēšanās. Patlaban tā notiek tikai Luksemburgā.

  Vēl par balsošanu un savas kandidatūras izvirzīšanu vēlēšanās jaunajā dzīvesvietas valstī:

  Izvēlieties valsti:

  • Austrijaaten
  • Beļģijabeen
  • Bulgārija*bg
  • Horvātija*cr
  • Kipracyen
  • Dānijadken
  • Igaunijaeeen
  • Somijafien
  • Francija*fr
  • Vācija*de
  • Grieķijagren
  • Ungārija*hu
  • Īrijaieen
  • Itālijaiten
  • Latvija*lv
  • Lietuva*lt
  • Luksemburgaluen
  • Malta*mt
  • Nīderlande*nl
  • Polijaplen
  • Portugāle*pt
  • Rumānija*ro
  • Slovākijasken
  • Slovēnija*si
  • Spānijaesen
  • Zviedrijaselv

  * Informācija vēl nav pieejama.

  Jums ir vēl citi jautājumi?

  Bieži uzdotie jautājumi

  ES tiesību akti

  Vai jūs skar “Brexit”?

  Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

  Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

  Kopīgot šo lapu: