Pēdējā pārbaude: 10/04/2019

PVN

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Ja vien ratificētā izstāšanās līgumā nebūs noteikts cits datums vai Eiropadome, vienojoties ar Apvienoto Karalisti, nelems par divu gadu sarunu perioda pagarināšanu, visi ES tiesību akti Apvienotajai Karalistei vairs nebūs saistoši no 2019. gada 30. marta. Vairāk par juridiskajām sekām attiecībā uz uzņēmumiem:

ES valstis izmanto dažādu veidu PVN likmes: standarta likmi, samazināto likmi un īpašās likmes. Uzziniet vairāk par dažādajām likmēm, ko piemēro katrā ES valstī, un par to, kādai informācijai ir jābūt PVN rēķinos. Pārliecinieties, ka esat labi sapratis īpašos noteikumus, kas piemērojami PVN tādu pārrobežu pārdevumu un pirkumu gadījumā, ko īsteno kā ES iekšienē, tā aiz tās robežām, gan precēm, gan pakalpojumiem.

Noskaidrojiet, kad un kurā brīdī piemērot PVN, kā reģistrēties nodokļu iestādēs, kad atskaitīt PVN un kā pieprasīt PVN atmaksu.

Dažas preces un pakalpojumi ir atbrīvoti no PVN. Pastāv arī īpašas PVN shēmas mazajiem uzņēmumiem, kuri neiekasē PVN, un pakāpeniski nodokļu atvieglojumi atsevišķām nozarēm.

Varat izmantot VIES rīku, lai pārbaudītu, vai kāds uzņēmums, kas ES praktizē pārrobežu tirdzniecību, ir PVN maksātājs. Rezultāti tiek izgūti no valstu datubāzēm, un tos regulāri atjaunina.

Vienas pieturas miniaģentūra (MOSS shēma) ļauj ES iekšienē sniegt elektroniskus pakalpojumus bez reģistrēšanās katrā ES valstī. To var izmantot gan ES uzņēmumi, gan ārpussavienības uzņēmumi.

Kopīgot šo lapu: