Vietnes rīki

Valodu atlasītājs

ES karogs

Navigācijas ceļš

Izvēlne

Pēdējā pārbaude : 05/03/2018

Aviopasažieru tiesības

Pārbaudiet, vai jūsu gadījumā ir spēkā ES garantētās aviopasažieru tiesības

 • Ja jūsu lidojumu ES iekšienē īsteno aviokompānija, kas reģistrēta ES vai ārpus tās.
 • Ja jūsu lidojums noslēdzas ES un sākas kādā ārpussavienības valstī un to nodrošina kāda ES aviosabiedrība.
 • Ja jūsu lidojums sākas lidostā, kas atrodas ES, un tā galamērķis ir kādā ārpussavienības valstī, un to nodrošina aviokompānija, kas ir reģistrēta ES vai ārpus ES.

ES nozīmē 28 ES valstis, ieskaitot, Gvadelupu, Francijas Gviānu, Martiniku, Reinjonu, Maijotu, Senmartēnu (Francijas Antiļas), Azoru Salas, Madeiru, Kanāriju Salas, Islandi, Norvēģiju un Šveici, Apvienoto Karalisti, Austriju, Beļģiju, Bulgāriju, Čehiju, Dāniju, Franciju, Grieķiju, Horvātija, Igauniju, Itāliju, Īriju, Latviju, Lietuvu, Luksemburgu, Kipru, Maltu, Nīderlandi, Poliju, Portugāli, Rumāniju, Slovākiju, Slovēniju, Somiju, Spāniju, Ungāriju, Vāciju, Zviedriju.

 • Ja jums ir lidojums, kas noslēdzas ES un sākas kādā ārpussavienības valstī, un to nodrošina kāda ārpussavienības aviokompānija.
 • Ja saskaņā ar tiesību normām, kas ir piemērojamas kādā ārpussavienības valstī, jums jau ir sniegta kāda palīdzība (kompensācija, maršruta maiņa vai palīdzība) saistībā ar problēmām, ko radījis kāds lidojums.

ES neietilpst Fēru Salas, Menas Sala, Normandijas salas.

JĀ, pārbaudiet savas tiesības
Pārbaudiet savas tiesības
NĒ, jums nav šādu tiesību
Jums nav šādu tiesību

Turp un atpakaļ lidojumus uzskata par diviem atsevišķiem lidojumiem pat tad, ja tie ietilpst viena rezervācijā.

Atsevišķos gadījumos kompānija, kas nodrošina lidojumu, var nebūt tā, no kuras nopirkāt savu aviobiļeti. Problēmu gadījumā atbildību var prasīt tikai no kompānijas, kura nodrošina lidojumu.

Fiziskam vai elektroniskam paziņojumam, kas informē jūs par jūsu kā aviopasažiera tiesībām ES, ir jābūt skaidri redzamam lidostā pie reģistrēšanās galdiņa. Šim paziņojumam tāpat ir jābūt redzamam lidostas reģistrēšanās automātos un tiešsaistē. Ja jums ir atteikta iekāpšana, ja jūsu lidojums anulēts, ja izlidošana kavējas vairāk par 2 stundām vai ja nonākat galamērķī ar būtisku kavēšanos, aviokompānijai ir pienākums jums izsniegt rakstisku paziņojumu, kurā izklāstīti noteikumi par kompensāciju un palīdzību.

Iekāpšanas atteikums

Jums var atteikt iekāpšanu:

 • drošības vai ar veselību saistītu apsvērumu dēļ vai tad, ja jums nav pienācīgu ceļošanas dokumentu;
 • ja neesat izmantojis kādas atpakaļceļu saturošas rezervācijas turplidojumu;
 • ja neesat izmantojis secīgus lidojumus saturošas rezervācijas vienu vai vairākus lidojumus;
 • ja jums nav attiecīgu ceļošanas dokumentu lolojumdzīvniekam, kurš ceļo ar jums.

Ja iekāpšanai esat ieradies laikus ar lidojuma rezervāciju un derīgiem ceļošanas dokumentiem, bet nevarat iekāpt lidmašīnā virsrezervējuma vai operatīvu iemeslu dēļ un jūs labprātīgi neatsakāties no savas vietas, jums ir tiesības uz:

Anulēšana

Tā notiek:

 • ja jūsu lidojuma sākotnējais grafiks tiek atsaukts un jūs pārreģistrē uz citu plānotu lidojumu;
 • ja lidmašīna izlidoja, bet tai bija jāatgriežas izlidošanas lidostā un jūs pārreģistrēja citam lidojumam;
 • ja jūsu lidojums noslēdzas lidostā, kas neatbilst jūsu aviobiļetē norādītajam galamērķim, ja vien
  • nepiekritāt maršruta maiņai (kādā citā jums piemērotā dienā līdzīgos transporta nosacījumos) uz galamērķa lidostu vai uz kādu citu ar jums saskaņotu galamērķi. Tādā gadījumā lidojumu uzskata par aizkavējušos, nevis anulētu;
  • ielidošanas un galamērķa lidosta apkalpo vienu un to pašu pilsētu vai reģionu. Tādā gadījumā lidojumu uzskata par aizkavējušos, nevis anulētu.

Ja jūsu lidojums ir anulēts, jums ir tiesības uz aviobiļetes cenas atmaksu, maršruta maiņu vai atpakaļlidojumu, kā arī uz palīdzību un kompensāciju. Jums ir tiesības uz kompensāciju, ja jūs informēja mazāk par 14 dienām pirms paredzētās izlidošanas dienas. Aviokompānijai ir jāpierāda, ka tā jūs personīgi ir informējusi par lidojuma anulēšanu, un jāsniedz pierādījums, kas apliecina dienu, kurā tikāt informēts. Jā tā to nedara, varat prasīt attiecīgās jūsu valsts iestādespdfEnglish palīdzību.

Tomēr kompensācija nav jāmaksā, ja aviokompānija var pierādīt, ka lidojuma anulēšanu ir izraisījuši ārkārtēji apstākļi, no kuriem nevarētu izvairīties pat tad, ja tiktu veikti visi iespējamie pasākumi.

Kavēšanās

Ja aizkavējas izlidošana, jums ir tiesības uz palīdzību, atmaksu un atpakaļlidojumu atkarībā no kavēšanās ilguma un no lidojuma attāluma.

Ja savu galamērķi sasniedzat ar vairāk nekā 3 stundu kavēšanos, jums ir tiesības uz kompensāciju, ja vien kavēšanās nav ārkārtēju apstākļu dēļ.

Augstākas vai zemākas klases sēdvietas ierādīšana

Tad, ja jūs iesēdina augstākas klases sēdvietā, aviokompānija nevar prasīt nekādu piemaksu.

Ja jūs iesēdina zemākas klases sēdvietā, jums ir tiesības prasīt, lai jums atkarībā no lidojuma attāluma kompensē aviobiļetes cenas procentuālu daļu:

a) 30% - lidojumiem ar attālumu līdz 1500 km;

b) 50% - vairāk nekā 1500 km tāliem lidojumiem ES iekšienē (izņemot lidojumus starp ES un Francijas aizjūras departamentiem) un visiem citiem lidojumiem robežās no 1500 km līdz 3500 km;

c) 75% - lidojumiem, kas nav a) vai b) punktā definētie lidojumi, tostarp lidojumiem starp ES un Francijas aizjūras departamentiem.

Ja viena biļete ietver vismaz divus savienotos lidojumus, atlīdzinājums ir iespējams tikai attiecībā uz lidojumu, kura laikā tikāt iesēdināts zemākā klasē, un nevis attiecībā uz visu braucienu. Atlīdzinājums ir jāizmaksā 7 dienu laikā.

Pazaudēta, bojāta vai ar kavēšanos saņemta bagāža

Reģistrētā bagāža

Ja jūsu reģistrētā bagāža ir pazaudēta, sabojāta vai kavējas, aviosabiedrība ir atbildīga un tai ir jums jāmaksā kompensācija apmēram 1220 eiro apmērā. Tomēr, ja kaitējumu izraisījis defekts pašā bagāžā, jums nav tiesību uz kompensāciju.

Rokas bagāža

Ja jūsu rokas bagāža ir sabojāta, aviosabiedrība ir atbildīga, ja kaitējums nodarīts tās vainas dēļ.

Ceļojuma apdrošināšana

Ja ceļojat ar dārgām mantām, par maksu varat prasīt augstāku kompensāciju (kas pārsniedz 1220 eiro). Šajā nolūkā jums attiecīgajā aviosabiedrībā ir jāsniedz iepriekšēja deklarācija vēlākais reģistrācijas brīdī. Tomēr ir vēlams nopirkt privātu ceļojuma apdrošināšanu, lai jums būtu pietiekams apdrošināšanas segums.

Kā iesniegt sūdzību?

Ja vēlaties iesniegt prasību nozaudētas vai bojātas bagāžas gadījumā, jums tā ir jāiesniedz rakstiski attiecīgajā aviosabiedrībā 7 dienu laikā vai 21 dienas laikā pēc bagāžas saņemšanas, ja runa ir par aizkavējumu. Tādas veidlapas, kas būtu standartizēta visā ES, nav.

Kompensācija tad, ja ir atteikta iekāpšana, anulēts lidojums vai galamērķis sasniegts ar kavēšanos

Summa eiro

Attālums

250

līdz 1500 km

400

vairāk nekā 1500 km ES iekšienē un visi citi lidojumi attālumā starp 1500 km un 3500 km

600

vairāk nekā 3500 km

Ja aviosabiedrība jums piedāvā maršruta maiņu un ja savu galamērķi sasniedzat ar 2, 3 vai 4 stundu kavēšanos, kompensāciju var samazināt par 50 %.

Kompensācija iekāpšanas atteikuma gadījumā

Jums vienmēr ir tiesības uz kompensāciju, ja ir atteikta iekāpšana.

Savienotie lidojumi: viena rezervācija un viena reģistrācija

Ja nevarējāt iekāpt lidmašīnā, tāpēc ka aviosabiedrība, kas nodrošina savienoto lidojumu, uzskatīja, ka ieradāties par vēlu, lai iekāptu šim lidojumam (pirmā lidojuma kavēšanās dēļ), jums ir tiesības uz kompensāciju.

Savienotie lidojumi: atsevišķas rezervācijas

Ja jums ir divas dažādas biļetes diviem secīgiem lidojumiem un ja pirmā lidojuma kavēšanās dēļ nevarējāt laikus reģistrēties nākamajam lidojumam, aviosabiedrībām nav pienākuma izmaksāt kompensāciju. Tomēr, ja pirmais lidojums ir nokavējies vairāk par trijām stundām, jums, iespējams, ir tiesības uz kompensāciju no aviosabiedrības, kura nodrošināja šo pirmo lidojumu.

Kompensācija anulēšanas gadījumā

Jūsu lidojuma anulēšanas gadījumā jums nav tiesību uz kompensāciju:

 • ja jūs informēja vairāk nekā 14 dienas iepriekš;
 • ja jūs informēja laikposmā starp 2 nedēļām un 7 dienām pirms paredzētās izlidošanas un piedāvāja maršruta maiņu, kas jums ļauj:
  • izlidot ne vairāk kā 2 stundas pirms sākotnēji paredzētā izlidošanas laika;
  • sasniegt jūsu galamērķi mazāk par 4 stundām pēc sākotnēji paredzētā ielidošanas laika;
 • ja jūs informēja laikposmā starp 2 nedēļām un 7 dienām pirms paredzētās izlidošanas un piedāvāja maršruta maiņu, kas jums ļauj:
  • izlidot ne vairāk kā 1 stundu pirms sākotnēji paredzētā izlidošanas laika;
  • sasniegt jūsu galamērķi mazāk par 2 stundām pēc sākotnēji paredzētā ielidošanas laika.

Jums nav tiesību uz kompensāciju ārkārtējos apstākļos, no kuriem nebūtu bijis iespējams izvairīties pat tad, ja tiktu veikti kādi samērīgi pasākumi.

Kompensācija kavēšanās gadījumā

 • Ja nonākat galamērķī ar vismaz triju stundu kavēšanos, jums ir tiesības uz kompensāciju tad, ja kavēšanās nav notikusi ārkārtēju apstākļu dēļ, no kuriem nevarēja izvairīties pat tad, ja būtu veikti visi saprātīgie pasākumi .
 • Ja nepaspējat uz savienoto lidojumu, kad ceļojat Eiropas Savienībā vai aiz tās robežām ar reisu, kurš sākas kādā ES valstī, jums būtu jāsaņem kompensācija, ja nonākat galamērķī ar kavēšanos, kas pārsniedz 3 stundas. Nav svarīgi, vai attiecīgos savienotos lidojumus nodrošina aviosabiedrība, kas reģistrēta ES vai aiz tās robežām.
 • Ja dodaties ceļā no kādas ārpussavienības valsts uz galamērķi, kas atrodas kādā ES valstī, izmantojot savienotos lidojumus, kurus secīgi nodrošina aviosabiedrības, kas reģistrētas ārpus ES un ES iekšienē, vai vienīgi ES aviosabiedrības, tad tikai lidojumus, ko nodrošina ES aviosabiedrības, ņem vērā saistībā ar kompensācijas tiesībām gadījumā, kad galamērķis sasniegts ar būtisku kavēšanos.
 • Jums nav tiesību saņemt kompensāciju, ja nepaspējāt uz savienoto lidojumu, tāpēc ka aizkavējās drošības kontrole vai netikāt ievērojis iekāpšanas laiku, kas tranzīta lidostā bija noteikts lidojumam.
 • Ja piekrītat lidot uz citu lidostu, kas nav tā, kura paredzēta sākotnējā rezervācijā, un ja lidojums tiek veikts ar kavēšanos, jums ir tiesības uz kompensāciju. Ierašanās laiks, ko ņem vērā, lai aprēķinātu kavēšanos, ir laiks, kad sasniegta lidosta, kas minēta sākotnējā rezervācijā, vai galamērķis, par kuru vienojāties ar aviosabiedrību. Transporta izmaksas starp alternatīvo lidostu jeb aizstājējlidostu un lidostu, kas paredzēta sākotnējā rezervācijā, vai galamērķi, par kuru vienojāties, ir jāsedz attiecīgajai aviosabiedrībai.
 • Ja aviosabiedrība jums piedāvā maršruta maiņu un ja galamērķi sasniedzat ar 2, 3 vai 4 stundu kavēšanos, jūsu kompensāciju var samazināt par 50 %.

Tiesības saņemt palīdzību iekāpšanas atteikuma, lidojuma anulēšanas vai izlidošanas kavēšanās gadījumā

Aviosabiedrībai ir jums jāpiedāvā bezmaksas palīdzība laikā, kamēr gaidāt. ja ceļojums ir pārtraukts, jums ir jāpiesakās attiecīgajā aviosabiedrībā, lai jums problēma nebūtu jārisina pašam. Turklāt attiecīgajai aviosabiedrībai, ja iespējams, arī jānodrošina, ka izmitināšana ir pieejama personām ar invaliditāti un viņu pavadoņsuņiem. Sniegtajā palīdzībā ir jāietilpst:

 • dzērieniem,
 • maltītēm,
 • izmitināšanai (ja jūsu lidojums pārrezervēts nākamajai dienai),
 • transportam starp lidostu un izmitināšanas vietu,
 • 2 tālruņa zvaniem, teleksa, faksa vai e-pasta ziņojumiem.

Ja nesaņēmāt palīdzību un ja samaksājāt par savām maltītēm un dzērieniem utt., aviokompānijai ir pienākums jums tos atlīdzināt, ja vien šie izdevumi bija nepieciešami, pienācīgi un saprātīgi. Šim nolūkam saglabājiet visus čekus. Palīdzība pienākas tikai laikā, kamēr gaidāt uz maršruta maiņu — uz rezervāciju lidojumam kādā citā jums piemērotā laikā, līdzīgos transporta nosacījumos un uz galamērķa lidostu — vai uz atpakaļceļa lidojumu.

Izņēmuma gadījumos aviosabiedrība var nolemt palīdzību ierobežot vai noraidīt lūgumu pēc tās, ja šī palīdzība radītu papildu kavēšanos pasažieriem, kuri gaida aizstājējlidojumu vai aizkavētu lidojumu.

Atlīdzinājums, maršruta maiņa vai cita lidojuma rezervācija saistībā ar iekāpšanas atteikumu vai lidojuma atcelšanu vai anulēšanu

Aviosabiedrībai ir pienākums jums piedāvāt izvēli starp:

 • jūsu biļetes cenas atmaksu un, ja jums ir savienots lidojums, atpakaļlidojumu uz izlidošanas lidostu pie pirmās izdevības;
 • maršruta maiņu — jaunu rezervāciju lidojumam uz jūsu galamērķi pie pirmās izdevības;
 • maršruta maiņu — rezervāciju lidojumam vēlāk, jums piemērotā laikā un līdzīgos transporta nosacījumos, ja vien ir pieejamas sēdvietas.

Kolīdz izvēlaties vienu no šīm trijām iespējām, jums vairs nav tiesību uz pārējām divām. Tomēr var būt, ka aviosabiedrības pienākums nodrošināt kompensāciju joprojām ir spēkā.

 • Ja aviosabiedrība neievēro savu pienākumu piedāvāt maršruta maiņu vai atpakaļlidojumu līdzīgos transporta apstākļos un pie pirmās izdevības, tai ir jums jāatmaksā lidojuma cena.
 • Ja aviosabiedrība nepiedāvā izvēli starp atmaksu un maršruta maiņu, bet vienpusēji nolemj atmaksāt jūsu sākotnējās biļetes cenu, jums ir tiesības prasīt, lai jums papildus atmaksā cenas starpību ar jauno biļeti (līdzīgos transporta apstākļos).
 • Ja esat rezervējis turpceļa lidojumu un atpakaļceļa lidojumu atsevišķi pie dažādām aviosabiedrībām un turpceļa lidojums tiek atcelts, atlīdzinājums pienākas tikai par šo atcelto lidojumu.

Tomēr ja turpceļa un atpakaļceļa lidojumus nodrošina dažādas aviosabiedrības, bet uz tiem attiecas viena rezervācija, jums ir tiesības lidojuma anulēšanas gadījumā izvēlēties:

 • kompensāciju;
 • i) visas biļetes cenas atmaksu (turpceļa un atpakaļceļa lidojumi) vai ii) maršruta maiņu uz citu reisu turpceļa lidojumam.

Ārkārtēji apstākļi — anulēšana

Ārkārtēju apstākļu dēļ var tikt anulēti vai aizkavēti vairāki lidojumi uz galamērķi. Notikumi, kas uzskatāmi par ārkārtējiem apstākļiem, ir, piemēram, lēmumi attiecībā uz aviosatiksmes pārvaldību, politiskā nestabilitāte, nelabvēlīgi meteoroloģiskie apstākļi un drošības risks.

Situācijas, kuras neuzskata par ārkārtējiem apstākļiem, ir, piemēram, šādas:

 • lielākā daļa tehnisko problēmu, kas konstatētas lidaparātu tehniskās apkopes laikā vai tāpēc, ka tehniskā apkope nav veikta;
 • pārvietojamā trapa sadursme ar gaisa kuģi.

Ja aviosabiedrība atsaucas uz ārkārtējiem apstākļiem, tie ir skaidri jāpamato. Ja nesaņemat apmierinošu skaidrojumu, sazinieties ar kompetento savas valsts iestādipdfEnglish , lai saņemtu palīdzību.

Ārkārtēji apstākļi — aizkavēšanās

Ārkārtēju apstākļu dēļ var tikt anulēti vai aizkavēti vairāki lidojumi uz galamērķi. Notikumi, kas uzskatāmi par ārkārtējiem apstākļiem, ir, piemēram, lēmumi attiecībā uz aviosatiksmes pārvaldību, politiskā nestabilitāte, nelabvēlīgi meteoroloģiskie apstākļi un drošības risks.

Situācijas, kuras neuzskata par ārkārtējiem apstākļiem, ir, piemēram, šādas:

 • lielākā daļa tehnisko problēmu, kas konstatētas lidaparātu tehniskās apkopes laikā vai tāpēc, ka tehniskā apkope nav veikta;
 • pārvietojamā trapa sadursme ar gaisa kuģi.

Ja aviosabiedrība atsaucas uz ārkārtējiem apstākļiem, tie ir skaidri jāpamato. Aviosabiedrībai nav jāmaksā kompensācija lidojuma anulēšanas vai aizkavēšanās gadījumā, ja tā var pierādīt, ka lidojuma atcelšanu ir izraisījuši ārkārtēji apstākļi, no kuriem nevarētu izvairīties pat tad, ja tiktu veikti visi iespējamie pasākumi.

Izmantojiet savas tiesības!

1. posms: iesniedziet sūdzību attiecīgajai aviosabiedrībai

Nosūtiet savu sūdzību attiecīgajai aviosabiedrībai, aizpildot ES sūdzības veidlapu par aviopasažieru tiesībām[119 KB]

2. posms: iesniedziet sūdzību valstu iestādēm

Ja nesaņemat aviosabiedrības atbildi un ja uzskatāt ka ES garantētās jūsu kā aviopasažiera tiesības nav ievērotas, saprātīgā termiņā varat iesniegt sūdzību tās valsts kompetentajai valsts iestādeipdfEnglish , kurā notika negadījums.

3. posms: izmantojiet strīdu alternatīvas izšķiršanas iestādes (ASI)

Ja neesat apmierināts ar atbildi, ko sniegusi aviosabiedrība, un ja attiecīgā aviosabiedrība ir reģistrēta ES, ar savu jautājumu varat vērsties strīdu alternatīvas izšķiršanas iestādē. Ja savu biļeti nopirkāt tiešsaistē, varat iesniegt savu sūdzību vietnē, kas īpaši izveidota strīdu izšķiršanai tiešsaistē (SIT)English.

ASI un SIT mehānismi ir pieejami personām, kuras dzīvo ES.

4. posms: vēršanās ar prasību tiesā

Attiecībā uz lidojumiem starp ES valstīm (kurus nodrošina viena aviosabiedrība) varat saskaņā ar ES noteikumiem iesniegt prasību par kompensāciju izlidošanas vai ielidošanas valsts tiesā. Varat vērsties arī tās valsts tiesā, kurā attiecīgā aviosabiedrība ir reģistrēta.

Termiņi prasības iesniegšanai pret aviosabiedrību valsts tiesā ir definēti saskaņā ar valsts noteikumiem par termiņu ierobežojumiem katrā ES valstī.

Sabiedriskās apspriešanas
  Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
  Vaicājiet, un mēs dosim padomu.

  Vaicājiet, un mēs dosim padomu.

  Prasiet padomu vai palīdzību savas valsts Eiropas patērētāju centrāEnglish