Pēdējā pārbaude: 14/12/2022

Aviopasažieru tiesības

ES noteikumi par aviopasažieru tiesībām ir piemērojami:

Ceļošana no Apvienotās Karalistes uz ES valstīm

No 2021. gada 1. janvāra ES noteikumi par aviopasažieru tiesībām neattiecas uz iekāpšanas atteikumu, lidojumu atcelšanu vai kavēšanos lidojumos no Apvienotās Karalistes uz ES, ja lidojumu veic Apvienotās Karalistes pārvadātājs vai citas ārpussavienības valsts pārvadātājs, pat ja lidojumu rezervējāt pirms minētā datuma. Tomēr ES noteikumus turpina piemērot arī pēc 2021. gada 1. janvāra, ja jūsu lidojumu no Apvienotās Karalistes uz ES veic ES pārvadātājs un ja jūs neesat saņēmis kompensāciju vai nodrošinājumu saskaņā ar Apvienotās Karalistes tiesību aktiem.

ES nozīmē 27 ES valstis, ieskaitot Gvadelupu, Francijas Gviānu, Martiniku, Reinjonu, Majotu, Senmartēnu (Francijas Antiļas), Azoru Salas, Madeiru un Kanāriju Salas (bet ne Fēru Salas). ES noteikumi attiecas arī uz lidojumiem uz Islandi en Atidaryti kaip išorės nuorodą, Norvēģiju en Atidaryti kaip išorės nuorodą un Šveici un no šīm valstīm.

Uzmanību

Turp un atpakaļ lidojumus vienmēr uzskata par diviem atsevišķiem lidojumiem pat tad, ja tie rezervēti vienlaicīgi. Atsevišķos gadījumos aviosabiedrība, kas nodrošina lidojumu (saukta arī par apkalpojošo aviosabiedrību), var nebūt tā, no kuras nopirkāt savu aviobiļeti. Problēmu gadījumā atbildību var prasīt tikai no aviosabiedrības, kura nodrošina lidojumu. Gadījumos, kad aviosabiedrība saskaņā ar līgumu īrē lidmašīnu ar tās apkalpi no citas aviosabiedrības, pirmajai ir operatīvā atbildība par lidojumu, un tā tiek uzskatīta par apkalpojošo gaisa pārvadātāju saskaņā ar ES noteikumiem (jo īpaši Regulu (EK) Nr. 261/2004).

Kas notika?

Kā izmantot savas tiesības

Izmantojiet savas tiesības!

Iekāpšanas atteikums

Aviosabiedrība jums var atteikt iekāpšanu šādos gadījumos:

Ja uz reģistrāciju esat ieradies laikus ar lidojuma rezervāciju un derīgiem ceļošanas dokumentiem, bet aviosabiedrība jums liedz iekāpt lidmašīnā virsrezervējuma vai operatīvu iemeslu dēļ un jūs labprātīgi neatsakāties no savas vietas, jums ir tiesības:

Ceļošana no Apvienotās Karalistes uz ES valstīm

No 2021. gada 1. janvāra ES noteikumi par aviopasažieru tiesībām neattiecas uz iekāpšanas atteikumu, lidojumu atcelšanu vai kavēšanos lidojumos no Apvienotās Karalistes uz ES, ja lidojumu veic Apvienotās Karalistes pārvadātājs vai citas ārpussavienības valsts pārvadātājs, pat ja lidojumu rezervējāt pirms minētā datuma. Tomēr ES noteikumus turpina piemērot arī pēc 2021. gada 1. janvāra, ja jūsu lidojumu no Apvienotās Karalistes uz ES veic ES pārvadātājs un ja jūs neesat saņēmis kompensāciju vai nodrošinājumu saskaņā ar Apvienotās Karalistes tiesību aktiem.

Uzmanību

Drukātam vai elektroniskam paziņojumam, kas informē par jūsu aviopasažiera tiesībām ES, jābūt izvietotam redzamā vietā pie reģistrēšanās letes, uz pašreģistrācijas kioskiem, kā arī tiešsaistē. Ja jums ir atteikta iekāpšana, ja jūsu lidojums atcelts, ja izlidošana kavējas vairāk par 2 stundām vai ja nonākat galamērķī ar būtisku kavēšanos, aviosabiedrībai ir pienākums jums izsniegt rakstisku paziņojumu, kurā izklāstīti noteikumi par kompensāciju un palīdzību.

Atcelts lidojums

Tā notiek:

Ja jūsu lidojums ir anulēts, jums ir tiesības uz aviobiļetes cenas atmaksu, maršruta maiņu vai atpakaļlidojumu.

Jums ir tiesības arī uz palīdzību lidostā.

Jums ir tiesības uz kompensāciju, ja jūs informēja mazāk par 14 dienām pirms paredzētās izlidošanas dienas. Aviosabiedrībai ir jāpierāda, ka tā jūs personīgi ir informējusi par lidojuma atcelšanu, un jāsniedz pierādījums, kas apliecina informēšanas dienu. Ja tā to nedara, varat prasīt kompetentās jūsu valsts iestādes en PDF dokuments palīdzību.

Tomēr kompensācija nav jāmaksā, ja aviosabiedrība var pierādīt, ka lidojuma anulēšanu ir izraisījuši ārkārtēji apstākļi, no kuriem nevarētu izvairīties pat tad, ja tiktu veikti visi iespējamie pasākumi. Aviosabiedrībai tas ir jāpierāda sniedzot, piem., ierakstus no lidojumu žurnāla vai negadījuma ziņojumiem. Aviosabiedrībai šis pierādījums kompetentajai valsts iestādei un attiecīgajiem pasažieriem ir jāsniedz saskaņā ar valsts noteikumiem par piekļuvi dokumentiem.

Ceļošana no Apvienotās Karalistes uz ES valstīm

No 2021. gada 1. janvāra ES noteikumi par aviopasažieru tiesībām neattiecas uz iekāpšanas atteikumu, lidojumu atcelšanu vai kavēšanos lidojumos no Apvienotās Karalistes uz ES, ja lidojumu veic Apvienotās Karalistes pārvadātājs vai citas ārpussavienības valsts pārvadātājs, pat ja lidojumu rezervējāt pirms minētā datuma. Tomēr ES noteikumus turpina piemērot arī pēc 2021. gada 1. janvāra, ja jūsu lidojumu no Apvienotās Karalistes uz ES veic ES pārvadātājs un ja jūs neesat saņēmis kompensāciju vai nodrošinājumu saskaņā ar Apvienotās Karalistes tiesību aktiem.

Uzmanību

Drukātam vai elektroniskam paziņojumam, kas informē par jūsu aviopasažiera tiesībām ES, jābūt izvietotam redzamā vietā pie reģistrēšanās letes, uz pašreģistrācijas kioskiem, kā arī tiešsaistē. Ja jums ir atteikta iekāpšana, ja jūsu lidojums atcelts, ja izlidošana kavējas vairāk par 2 stundām vai ja nonākat galamērķī ar būtisku kavēšanos, aviosabiedrībai ir pienākums jums izsniegt rakstisku paziņojumu, kurā izklāstīti noteikumi par kompensāciju un palīdzību.

Kavēšanās

Ja aizkavējas izlidošana, jums ir tiesības uz palīdzību, atmaksu un atpakaļlidojumu atkarībā no kavēšanās ilguma un no lidojuma attāluma.

Ja savu galamērķi sasniedzat ar vairāk nekā 3 stundu kavēšanos, jums ir tiesības uz kompensāciju, ja vien kavēšanās nav ārkārtēju apstākļu dēļ. Aviosabiedrībai tas ir jāpierāda sniedzot, piem., ierakstus no lidojumu žurnāla vai negadījuma ziņojumiem. Aviosabiedrībai šis pierādījums kompetentajai valsts iestādei un attiecīgajiem pasažieriem ir jāsniedz saskaņā ar valsts noteikumiem par piekļuvi dokumentiem.

Ceļošana no Apvienotās Karalistes uz ES valstīm

No 2021. gada 1. janvāra ES noteikumi par aviopasažieru tiesībām neattiecas uz iekāpšanas atteikumu, lidojumu atcelšanu vai kavēšanos lidojumos no Apvienotās Karalistes uz ES, ja lidojumu veic Apvienotās Karalistes pārvadātājs vai citas ārpussavienības valsts pārvadātājs, pat ja lidojumu rezervējāt pirms minētā datuma. Tomēr ES noteikumus turpina piemērot arī pēc 2021. gada 1. janvāra, ja jūsu lidojumu no Apvienotās Karalistes uz ES veic ES pārvadātājs un ja jūs neesat saņēmis kompensāciju vai nodrošinājumu saskaņā ar Apvienotās Karalistes tiesību aktiem.

Uzmanību

Drukātam vai elektroniskam paziņojumam, kas informē par jūsu aviopasažiera tiesībām ES, jābūt izvietotam redzamā vietā pie reģistrēšanās letes, uz pašreģistrācijas kioskiem, kā arī tiešsaistē. Ja jums ir atteikta iekāpšana, ja jūsu lidojums atcelts, ja izlidošana kavējas vairāk par 2 stundām vai ja nonākat galamērķī ar būtisku kavēšanos, aviosabiedrībai ir pienākums jums izsniegt rakstisku paziņojumu, kurā izklāstīti noteikumi par kompensāciju un palīdzību.

Jūsu lidojumam pārdoto vietu skaits pārsniedz faktisko vietu skaitu

Ja pie reģistrācijas letes iekāpšanai esat ieradies laikus ar lidojuma rezervāciju un derīgiem ceļošanas dokumentiem, bet nevarat iekāpt lidmašīnā virspārdota reisa vai operatīvu iemeslu dēļ un jūs labprātīgi neatsakāties no savas vietas, jums ir tiesības uz:

Ceļošana no Apvienotās Karalistes uz ES valstīm

No 2021. gada 1. janvāra ES noteikumi par aviopasažieru tiesībām neattiecas uz iekāpšanas atteikumu, lidojumu atcelšanu vai kavēšanos lidojumos no Apvienotās Karalistes uz ES, ja lidojumu veic Apvienotās Karalistes pārvadātājs vai citas ārpussavienības valsts pārvadātājs, pat ja lidojumu rezervējāt pirms minētā datuma. Tomēr ES noteikumus turpina piemērot arī pēc 2021. gada 1. janvāra, ja jūsu lidojumu no Apvienotās Karalistes uz ES veic ES pārvadātājs un ja jūs neesat saņēmis kompensāciju vai nodrošinājumu saskaņā ar Apvienotās Karalistes tiesību aktiem.

Uzmanību

Drukātam vai elektroniskam paziņojumam, kas informē par jūsu aviopasažiera tiesībām ES, jābūt izvietotam redzamā vietā pie reģistrēšanās letes, uz pašreģistrācijas kioskiem, kā arī tiešsaistē. Ja jums ir atteikta iekāpšana, ja jūsu lidojums atcelts, ja izlidošana kavējas vairāk par 2 stundām vai ja nonākat galamērķī ar būtisku kavēšanos, aviosabiedrībai ir pienākums jums izsniegt rakstisku paziņojumu, kurā izklāstīti noteikumi par kompensāciju un palīdzību.

Iesēdināšana augstākā vai zemākā klasē

Tad, ja jūs iesēdina augstākas klases sēdvietā, aviosabiedrība nedrīkst prasīt piemaksu.

Ja jūs iesēdina zemākas klases sēdvietā, jums ir tiesības prasīt, lai jums atkarībā no lidojuma attāluma kompensē aviobiļetes cenas procentuālu daļu:

a) 30 % – lidojumiem ar attālumu līdz 1500 km;

b) 50 % – vairāk nekā 1500 km tāliem lidojumiem ES iekšienē (izņemot lidojumus starp ES un Francijas aizjūras departamentiem) un visiem citiem lidojumiem robežās no 1500 km līdz 3500 km;

c) 75 % – lidojumiem, kas nav a) vai b) punktā definētie lidojumi, tostarp lidojumiem starp ES un Francijas aizjūras departamentiem.

Ja viena biļete ietver vismaz divus savienotos lidojumus, atlīdzinājums ir iespējams tikai attiecībā uz lidojumu, kura laikā tikāt iesēdināts zemākā klasē, un nevis attiecībā uz visu braucienu. Atlīdzinājums ir jāizmaksā 7 dienu laikā.

Ceļošana no Apvienotās Karalistes uz ES valstīm

No 2021. gada 1. janvāra ES noteikumi par aviopasažieru tiesībām neattiecas uz iekāpšanas atteikumu, lidojumu atcelšanu vai kavēšanos lidojumos no Apvienotās Karalistes uz ES, ja lidojumu veic Apvienotās Karalistes pārvadātājs vai citas ārpussavienības valsts pārvadātājs, pat ja lidojumu rezervējāt pirms minētā datuma. Tomēr ES noteikumus turpina piemērot arī pēc 2021. gada 1. janvāra, ja jūsu lidojumu no Apvienotās Karalistes uz ES veic ES pārvadātājs un ja jūs neesat saņēmis kompensāciju vai nodrošinājumu saskaņā ar Apvienotās Karalistes tiesību aktiem.

Izmantojiet savas tiesības!

Jūs nepaspējāt uz savienoto lidojumu

Savienotie lidojumi ir tāds ceļojums, kurā jums ir vajadzīgi vairāki avioreisi, lai tiktu līdz galamērķim.

Ja nepaspējat uz savienoto lidojumu un līdz ar to galamērķī nonākat ar vairāk nekā 3 stundu aizkavēšanos, jums ir tiesības uz kompensāciju. To aprēķina atbilstīgi kavējuma ilgumam un attālumam līdz jūsu galamērķim.

Jums ir tiesības uz kompensāciju šādos gadījumos:

Ceļošana no Apvienotās Karalistes uz ES valstīm

No 2021. gada 1. janvāra ES noteikumi par aviopasažieru tiesībām neattiecas uz iekāpšanas atteikumu, lidojumu atcelšanu vai kavēšanos lidojumos no Apvienotās Karalistes uz ES, ja lidojumu veic Apvienotās Karalistes pārvadātājs vai citas ārpussavienības valsts pārvadātājs, pat ja lidojumu rezervējāt pirms minētā datuma. Tomēr ES noteikumus turpina piemērot arī pēc 2021. gada 1. janvāra, ja jūsu lidojumu no Apvienotās Karalistes uz ES veic ES pārvadātājs un ja jūs neesat saņēmis kompensāciju vai nodrošinājumu saskaņā ar Apvienotās Karalistes tiesību aktiem.

Uzmanību

Jums nav tiesību saņemt kompensāciju, ja nepaspējāt uz savienoto lidojumu, tāpēc ka aizkavējās drošības kontrole vai netikāt ievērojis iekāpšanas laiku, kas tranzīta lidostā bija noteikts lidojumam.

Izmantojiet savas tiesības!

Pazaudēta, bojāta vai ar kavēšanos saņemta bagāža

Reģistrēta bagāža

Ja jūsu reģistrētā bagāža ir pazaudēta, sabojāta vai kavējas, aviosabiedrībai jāuzņemas atbildība un jāmaksā jums kompensācija līdz apmēram 1300 eiro. Taču, ja kaitējumu izraisījis defekts pašā bagāžā, jums nav tiesību uz kompensāciju.

Rokas bagāža

Ja jūsu rokas bagāža ir sabojāta, aviosabiedrība ir atbildīga, ja kaitējums nodarīts tās vainas dēļ.

Ceļojuma apdrošināšana

Ja ceļojumā ņemat līdzi dārgas lietas, ieteicams iegādāties privātu apdrošināšanu, lai sev garantētu pietiekamu segumu. Varat arī prasīt lielāku kompensāciju (vairāk nekā 1300 eiro) no aviosabiedrības, ar kuru ceļojat. Jums tas ir jāprasa iepriekš un vēlākais reģistrēšanās brīdī.

Kā iesniegt sūdzību?

Ja vēlaties iesniegt prasību nozaudētas vai bojātas bagāžas gadījumā, jums tā ir jāiesniedz rakstiski attiecīgajā aviosabiedrībā 7 dienu laikā vai 21 dienas laikā pēc bagāžas saņemšanas, ja runa ir par aizkavējumu. Tādas veidlapas, kas būtu standartizēta visā ES, nav.

Kompensācija iekāpšanas atteikuma gadījumā

Summa (EUR)

Attālums

250

līdz 1500 km

400

vairāk nekā 1500 km ES iekšienē un visi citi lidojumi attālumā starp 1500 km un 3500 km

600

vairāk nekā 3500 km

Ja uz reģistrāciju lidojumam esat ieradies laikā, jums vienmēr ir tiesības saņemt kompensāciju, ja jums atteikta iekāpšana. Vienīgais izņēmums ir tad, ja ir pamatots iemesls jums liegt iekāpšanu, piemēram, bažas par veselību vai drošību. Kompensāciju nevarat saņemt arī tad, ja jums nebija prasīto ceļošanas dokumentu.

Pat tad, ja šādi pamatoti iemesli ir bijuši, aviosabiedrības, iespējams, jums vienalga piedāvās kompensāciju (tas atkarīgs no konkrētajiem jūsu biļetes noteikumiem).

Savienotie lidojumi: viena rezervācija un viena reģistrācija

Ja nevarējāt iekāpt lidmašīnā, tāpēc ka aviosabiedrība, kas nodrošina savienoto lidojumu, uzskatīja, ka uz šo lidojumu esat ieradies par vēlu (pirmā lidojuma kavēšanās dēļ), jums ir tiesības uz kompensāciju.

Uzmanību

Ja aviosabiedrība jums piedāvā maršruta maiņu un ja savu galamērķi sasniedzat ar 2, 3 vai 4 stundu kavēšanos, kompensāciju var samazināt par 50 %.

Izmantojiet savas tiesības!

Kompensācija anulēšanas gadījumā

Summa (EUR)

Attālums

250

līdz 1500 km

400

vairāk nekā 1500 km ES iekšienē un visi citi lidojumi attālumā starp 1500 km un 3500 km

600

vairāk nekā 3500 km

Ja jūsu lidojums ir atcelts, aviosabiedrībai ir pienākums jums piedāvāt vienreizēju izvēli starp:

 1. jūsu biļetes cenas atmaksu un, ja jums ir savienots lidojums, atpakaļlidojumu uz izlidošanas lidostu pie pirmās izdevības;
 2. maršruta maiņu — jaunu rezervāciju lidojumam uz jūsu galamērķi pie pirmās izdevības;
 3. maršruta maiņu — rezervāciju lidojumam vēlāk, jums piemērotā laikā un ar līdzīgiem transporta nosacījumiem, ja vien ir pieejamas sēdvietas.

Kolīdz izvēlaties vienu no šīm trijām iespējām, jums vairs nav tiesību uz pārējām divām. Tomēr var būt, ka aviosabiedrības pienākums nodrošināt kompensāciju joprojām ir spēkā,

Jums nav tiesību uz kompensāciju:

Uzmanību

Ja aviosabiedrība jums piedāvā maršruta maiņu un ja savu galamērķi sasniedzat ar 2, 3 vai 4 stundu kavēšanos, kompensāciju var samazināt par 50 %.

Drukātam vai elektroniskam paziņojumam, kas informē par jūsu aviopasažiera tiesībām ES, jābūt izvietotam redzamā vietā pie reģistrēšanās letes, uz pašreģistrācijas kioskiem, kā arī tiešsaistē. Ja jums ir atteikta iekāpšana, ja jūsu lidojums atcelts, ja izlidošana kavējas vairāk par 2 stundām vai ja nonākat galamērķī ar būtisku kavēšanos, aviosabiedrībai ir pienākums jums izsniegt rakstisku paziņojumu, kurā izklāstīti noteikumi par kompensāciju un palīdzību.

Jums nav tiesību uz kompensāciju ārkārtējos apstākļos, no kuriem nebūtu bijis iespējams izvairīties pat tad, ja tiktu veikti kādi samērīgi pasākumi.

Izmantojiet savas tiesības!

Kompensācija par aizkavētu ielidošanu

Summa (EUR)

Attālums

250

līdz 1500 km

400

vairāk nekā 1500 km ES iekšienē un visi citi lidojumi attālumā starp 1500 km un 3500 km

600

vairāk nekā 3500 km

Uzmanību

Ja aviosabiedrība jums piedāvā maršruta maiņu un ja savu galamērķi sasniedzat ar 2, 3 vai 4 stundu kavēšanos, jūsu kompensāciju var samazināt par 50 %.

Izmantojiet savas tiesības!

Kompensācija gadījumā, kad iekāpšana atteikta virsrezervācijas dēļ

Summa (EUR)

Attālums

250

līdz 1500 km

400

vairāk nekā 1500 km ES iekšienē un visi citi lidojumi attālumā starp 1500 km un 3500 km

600

vairāk nekā 3500 km

Jums vienmēr ir tiesības uz kompensāciju, ja ir atteikta iekāpšana.

Savienotie lidojumi: viena rezervācija un viena reģistrācija

Ja nevarējāt iekāpt lidmašīnā, tāpēc ka aviosabiedrība, kas nodrošina savienoto lidojumu, uzskatīja, ka uz šo lidojumu esat ieradies par vēlu (pirmā lidojuma kavēšanās dēļ), jums ir tiesības uz kompensāciju.

Uzmanību

Ja aviosabiedrība jums piedāvā maršruta maiņu un ja savu galamērķi sasniedzat ar 2, 3 vai 4 stundu kavēšanos, jūsu kompensāciju var samazināt par 50 %.

Izmantojiet savas tiesības!

Palīdzība gadījumā, kad atteikta iekāpšana

Aviosabiedrībai ir jums jāsniedz bezmaksas palīdzība laikā, kamēr gaidāt. Ja ceļošanas laikā rodas problēmas, jums ir jāsazinās ar attiecīgo aviosabiedrību, lai izvairītos no situācijas, kurā jums pašam jārod alternatīvi risinājumi. Turklāt attiecīgajai aviosabiedrībai, ja iespējams, arī jānodrošina, ka izmitināšana ir pieejama personām ar invaliditāti un viņu pavadoņsuņiem. Sniegtajā palīdzībā ir jāietilpst:

Ja palīdzība netika piedāvāta un jums nācās samaksāt no savas kabatas par kādu no augstākminētajām pozīcijām, aviosabiedrībai ir pienākums jums atlīdzināt šos izdevumus, ja tie bija nepieciešami, saprātīgi un pienācīgi. Šim nolūkam saglabājiet visus čekus. Palīdzība pienākas tikai laikā, kamēr gaidāt uz maršruta maiņu — uz rezervāciju lidojumam pēc iespējas drīz, ar līdzīgiem transporta nosacījumiem un uz galamērķa lidostu — vai uz atpakaļceļa lidojumu.

Izņēmuma gadījumos aviosabiedrība var nolemt palīdzību ierobežot vai noraidīt lūgumu pēc tās, ja šī palīdzība radītu papildu kavēšanos pasažieriem, kuri gaida aizstājējlidojumu vai aizkavētu lidojumu.

Uzmanību

Ja vien jūsu biļetes noteikumos nav norādīts kas cits, jums nav tiesību uz palīdzību šādos gadījumos:

 • jums liedza iekāpt saprātīgu ar veselību vai drošību saistītu iemeslu dēļ,
 • jums nebija prasīto ceļošanas dokumentu.

Izmantojiet savas tiesības!

Palīdzība gadījumā, kad lidojums atcelts

Aviosabiedrībai ir jums jāpiedāvā bezmaksas palīdzība laikā, kamēr gaidāt. Ja ceļošanas laikā rodas problēmas, jums ir jāsazinās ar attiecīgo aviosabiedrību, lai izvairītos no situācijas, kurā jums pašam jārod alternatīvi risinājumi. Turklāt attiecīgajai aviosabiedrībai, ja iespējams, arī jānodrošina, ka izmitināšana ir pieejama personām ar invaliditāti un viņu pavadoņsuņiem. Sniegtajā palīdzībā ir jāietilpst:

Ja nesaņēmāt palīdzību un ja samaksājāt par savām maltītēm un dzērieniem utt., aviosabiedrībai ir pienākums jums tos atlīdzināt, ja vien šie izdevumi bija nepieciešami, pienācīgi un saprātīgi. Šim nolūkam saglabājiet visus čekus. Palīdzība pienākas tikai laikā, kamēr gaidāt uz maršruta maiņu — uz rezervāciju lidojumam pēc iespējas drīz, ar līdzīgiem transporta nosacījumiem un uz galamērķa lidostu — vai uz atpakaļceļa lidojumu.

Izņēmuma gadījumos aviosabiedrība var nolemt palīdzību ierobežot vai noraidīt lūgumu pēc tās, ja šī palīdzība radītu papildu kavēšanos pasažieriem, kuri gaida aizstājējlidojumu vai aizkavētu lidojumu.

Izmantojiet savas tiesības!

Palīdzība gadījumā, kad kavējas izlidošana

Ja aviosabiedrība paredz izlidošanu ar kavēšanos, jums ir tiesības uz maltītēm un atspirdzinājumiem atkarībā no gaidīšanas laika, kā arī 2 bezmaksas telefona sarunām, elektroniskiem vai faksa ziņojumiem. Moments, kurā jums ir tiesības uz šo palīdzību, ir atkarīgs no kavēšanās ilguma un lidojuma attāluma, kā norādīts turpmāk:

Ja jaunais paredzamais izlidošanas laiks ir minimums nākamajā dienā pēc sākotnēji plānotā izlidošanas laika, jums ir tiesības uz viesnīcu un transportu uz lidostu un no tās (ja jums ir jānakšņo uz vietas).

Aviosabiedrībai ir jums jāpiedāvā bezmaksas palīdzība laikā, kamēr gaidāt. Ja ceļošanas laikā rodas problēmas, jums ir jāsazinās ar attiecīgo aviosabiedrību, lai izvairītos no situācijas, kurā jums pašam jārod alternatīvi risinājumi. Turklāt attiecīgajai aviosabiedrībai, ja iespējams, arī jānodrošina, ka izmitināšana ir pieejama personām ar invaliditāti un viņu pavadoņsuņiem.

Ja nesaņēmāt palīdzību un ja samaksājāt par savām maltītēm un dzērieniem, aviosabiedrībai ir pienākums jums tos atlīdzināt, ja vien šie izdevumi bija nepieciešami, pienācīgi un saprātīgi. Šim nolūkam saglabājiet visus čekus. Palīdzība pienākas tikai laikā, kamēr gaidāt uz maršruta maiņu — uz rezervāciju lidojumam pēc iespējas drīz, ar līdzīgiem transporta nosacījumiem un uz galamērķa lidostu — vai uz atpakaļceļa lidojumu.

Izņēmuma gadījumos aviosabiedrība var nolemt palīdzību ierobežot vai noraidīt lūgumu pēc tās, ja šī palīdzība radītu papildu kavēšanos pasažieriem, kuri gaida aizstājējlidojumu vai aizkavētu lidojumu.

Izmantojiet savas tiesības!

Palīdzība gadījumā, kad iekāpšana atteikta virsrezervācijas dēļ

Aviosabiedrībai ir jums jāpiedāvā bezmaksas palīdzība laikā, kamēr gaidāt. Ja ceļošanas laikā rodas problēmas, jums ir jāsazinās ar attiecīgo aviosabiedrību, lai izvairītos no situācijas, kurā jums pašam jārod alternatīvi risinājumi. Turklāt attiecīgajai aviosabiedrībai, ja iespējams, arī jānodrošina, ka izmitināšana ir pieejama personām ar invaliditāti un viņu pavadoņsuņiem. Sniegtajā palīdzībā ir jāietilpst:

Ja nesaņēmāt palīdzību un ja samaksājāt par savām maltītēm un dzērieniem utt., aviosabiedrībai ir pienākums jums tos atlīdzināt, ja vien šie izdevumi bija nepieciešami, pienācīgi un saprātīgi. Šim nolūkam saglabājiet visus čekus. Palīdzība pienākas tikai laikā, kamēr gaidāt uz maršruta maiņu — uz rezervāciju lidojumam pēc iespējas drīz, ar līdzīgiem transporta nosacījumiem un uz galamērķa lidostu — vai uz atpakaļceļa lidojumu.

Izņēmuma gadījumos aviosabiedrība var nolemt palīdzību ierobežot vai noraidīt lūgumu pēc tās, ja šī palīdzība radītu papildu kavēšanos pasažieriem, kuri gaida aizstājējlidojumu vai aizkavētu lidojumu.

Izmantojiet savas tiesības!

Atlīdzinājums, maršruta maiņa vai cita lidojuma rezervācija saistībā ar iekāpšanas atteikumu

Aviosabiedrībai ir pienākums jums piedāvāt vienreizēju izvēli starp:

 1. jūsu biļetes cenas atmaksu un, ja jums ir savienots lidojums, atpakaļlidojumu uz izlidošanas lidostu pie pirmās izdevības;
 2. maršruta maiņu — jaunu rezervāciju lidojumam uz jūsu galamērķi pie pirmās izdevības vai;
 3. maršruta maiņu — rezervāciju lidojumam vēlāk, jums piemērotā laikā un ar līdzīgiem transporta nosacījumiem (proti, cita lidojuma rezervācija), ja vien ir pieejamas sēdvietas.

Kolīdz izvēlaties vienu no šīm trijām iespējām, jums vairs nav tiesību uz pārējām divām. Tomēr var būt, ka aviosabiedrībai joprojām ir pienākums nodrošināt kompensāciju atkarībā no jūsu lidojuma attāluma un kavēšanās salīdzinājumā ar sākotnēji paredzēto ielidošanas laiku.

Tomēr, ja turpceļa un atpakaļceļa lidojumus nodrošina dažādas aviosabiedrības, bet uz tiem attiecas viena rezervācija, lidojuma atcelšanas gadījumā jums ir tiesības uz:

Uzmanību

Ja vien jūsu biļetes noteikumos nav norādīts kas cits, jums nav tiesību uz kompensāciju vai maršruta maiņu šādos gadījumos:

 • jums liedza iekāpt saprātīgu ar veselību vai drošību saistītu iemeslu dēļ,

 • jums nebija prasīto ceļošanas dokumentu.

Izmantojiet savas tiesības!

Atlīdzinājums, maršruta maiņa vai cita lidojuma rezervācija saistībā ar lidojuma atcelšanu

Aviosabiedrībai ir pienākums jums piedāvāt vienreizēju izvēli starp:

 1. jūsu biļetes cenas atmaksu un, ja jums ir savienots lidojums, atpakaļlidojumu uz izlidošanas lidostu pie pirmās izdevības;
 2. maršruta maiņu — jaunu rezervāciju lidojumam uz jūsu galamērķi pie pirmās izdevības vai;
 3. maršruta maiņu — rezervāciju lidojumam vēlāk, jums piemērotā laikā un ar līdzīgiem transporta nosacījumiem, ja vien ir pieejamas sēdvietas.

Uzmanību

Pašreizējās koronavīrusa pandēmijas dēļ pārvadātāji izsniedz vaučerus, kurus jūs varat izmantot vēlāk kā alternatīvu atlīdzinājumam.

Šādā gadījumā jums kā pasažierim vienmēr ir jādod iespēja izvēlēties starp naudas atmaksu un kuponu.

Kolīdz izvēlaties vienu no šīm trijām iespējām, jums vairs nav tiesību uz pārējām divām. Tomēr var būt, ka aviosabiedrībai joprojām ir pienākums nodrošināt kompensāciju atkarībā no jūsu lidojuma attāluma un kavēšanās salīdzinājumā ar sākotnēji paredzēto ielidošanas laiku.

Tomēr, ja turpceļa un atpakaļceļa lidojumus nodrošina dažādas aviosabiedrības, bet uz tiem attiecas viena rezervācija, jums ir tiesības lidojuma atcelšanas gadījumā izvēlēties:

Izmantojiet savas tiesības!

Atlīdzinājums un atpakaļceļa lidojums nopietnas kavēšanās gadījumā (vismaz 5 stundas)

Ja izlidošana kavējas vismaz 5 stundas, aviosabiedrībai ir jāatmaksā jūsu biļetes cena, un, ja jums ir savienots lidojums, jāpiedāvā lidojums atpakaļ uz izlidošanas lidostu pie pirmās izdevības.

Izmantojiet savas tiesības!

Atlīdzinājums, maršruta maiņa vai cita lidojuma rezervācija saistībā ar iekāpšanas atteikumu virsrezervācijas dēļ

Aviosabiedrībai ir pienākums jums piedāvāt vienreizēju izvēli starp:

 1. jūsu biļetes cenas atmaksu un, ja jums ir savienots lidojums, atpakaļlidojumu uz izlidošanas lidostu pie pirmās izdevības;
 2. maršruta maiņu — jaunu rezervāciju lidojumam uz jūsu galamērķi pie pirmās izdevības vai;
 3. maršruta maiņu — rezervāciju lidojumam vēlāk, jums piemērotā laikā un ar līdzīgiem transporta nosacījumiem, ja vien ir pieejamas sēdvietas.

Kolīdz izvēlaties vienu no šīm trijām iespējām, jums vairs nav tiesību uz pārējām divām. Tomēr var būt, ka aviosabiedrībai joprojām ir pienākums nodrošināt kompensāciju atkarībā no jūsu lidojuma attāluma un kavēšanās salīdzinājumā ar sākotnēji paredzēto ielidošanas laiku.

Tomēr, ja turpceļa un atpakaļceļa lidojumus nodrošina dažādas aviosabiedrības, bet uz tiem attiecas viena rezervācija, lidojuma atcelšanas gadījumā jums ir tiesības uz:

Izmantojiet savas tiesības!

Ārkārtēji apstākļi — anulēšana

Ārkārtēju apstākļu dēļ var tikt anulēti vai aizkavēti vairāki lidojumi uz galamērķi. Par ārkārtējiem apstākļiem var uzskatīt, piemēram, lēmumus par aviosatiksmes pārvaldību, politisko nestabilitāti, nelabvēlīgus meteoroloģiskos apstākļus un drošības riskus.

Situācijas, kuras neuzskata par ārkārtējiem apstākļiem, ir, piemēram, šādas:

Jebkuru streiku, kas nav atkarīgs no gaisa pārvadātāja un kas ietekmē aviosabiedrības darbu, var uzskatīt par ārkārtējiem apstākļiem. Tomēr, lai varētu nemaksāt kompensācijas maksājumu, aviosabiedrībai ir jāpierāda, ka: i) pastāv saikne starp ārkārtējiem apstākļiem un lidojuma kavēšanos vai anulēšanu un ii) no kavēšanās vai anulēšanas nevarētu izvairīties pat tad, ja tiktu veikti visi iespējamie pasākumi.

Ja aviosabiedrība jums nesniedz apmierinošus skaidrojumus, varat sazināties ar kompetento valsts iestādi en PDF dokuments, lai saņemtu palīdzību.

Ārkārtēji apstākļi — aizkavēšanās

Ārkārtēju apstākļu dēļ var tikt anulēti vai aizkavēti vairāki lidojumi uz galamērķi. Par ārkārtējiem apstākļiem var uzskatīt, piemēram, lēmumus par aviosatiksmes pārvaldību, politisko nestabilitāti, nelabvēlīgus meteoroloģiskos apstākļus un drošības riskus.

Situācijas, kuras neuzskata par ārkārtējiem apstākļiem, ir, piemēram, šādas:

Jebkuru streiku, kas nav atkarīgs no gaisa pārvadātāja un kas ietekmē aviosabiedrības darbu, var uzskatīt par ārkārtējiem apstākļiem. Tomēr, lai varētu nemaksāt kompensācijas maksājumu, aviosabiedrībai ir jāpierāda, ka: i) pastāv saikne starp ārkārtējiem apstākļiem un lidojuma kavēšanos vai anulēšanu un ii) no kavēšanās vai anulēšanas nevarētu izvairīties pat tad, ja tiktu veikti visi iespējamie pasākumi.

Ja aviosabiedrība jums nesniedz apmierinošus skaidrojumus, varat sazināties ar kompetento valsts iestādi en PDF dokuments, lai saņemtu palīdzību.

Izmantojiet savas tiesības!

Ja uzskatāt, ka jūsu tiesības nav ievērotas, jums ir pieejama vairāku veidu tiesiskā aizsardzība. Tomēr jums vispirms būtu jānosūta sūdzība aviosabiedrībai. Varat arī vērsties savas valsts Eiropas Patērētāju centrāAtidaryti kaip išorės nuorodą, lai saņemtu palīdzību un padomu tad, ja rodas problēmas, kas saistītas ar aviopasažieru tiesībām.

Iesniedziet sūdzību aviosabiedrībai

Vispirms nosūtiet sūdzību attiecīgajai aviosabiedrībai, aizpildot aviosabiedrības nodrošināto veidlapu vai veidlapu “Aviopasažieru tiesības ES” PDF dokuments.

Iesniedziet sūdzību valsts iestādēm

Ja nesaņemat aviosabiedrības atbildi 2 mēnešu laikā vai neesat apmierināts ar atbildi, saprātīgā termiņā varat iesniegt sūdzību tās valsts kompetentajai valsts iestādei en PDF dokuments, kurā notika incidents. Valsts iestādei ir jāsniedz nesaistošs juridisks atzinums par to, kā būtu jārīkojas saistībā ar jūsu sūdzību.

Izmantojiet alternatīvas strīdu izšķiršanas iestādes (ASI) vai strīdu izšķiršanas tiešsaistes platformu (SIT)

Varat lūkot pēc strīdus risinājuma ārpustiesas procesā vai ar savu jautājumu vērsties strīdu alternatīvas izšķiršanas iestādē. Ja savu biļeti nopirkāt tiešsaistē, varat iesniegt savu sūdzību vietnē, kas īpaši izveidota strīdu izšķiršanai tiešsaistē (SIT). ASI un SIT mehānismi ir pieejami tikai tām personām, kuras dzīvo ES.

Vēršanās ar prasību tiesā

Varat arī vērsties tiesā ar prasību par kompensāciju saskaņā ar ES noteikumiem, izmantojot Eiropas procedūru maza apmēra prasībām. Attiecībā uz lidojumiem, kurus nodrošina ES aviosabiedrība, varat iesniegt savu prasību galamērķa vai izlidošanas valstī. Tas pats noteikums attiecas uz savienotajiem lidojumiem, kas ir daļa no vienas un tās pašas rezervācijas, bet kurus, iespējams, nodrošina dažādas aviosabiedrības. Varat vērsties arī tās valsts tiesā, kurā ir reģistrēta attiecīgā aviosabiedrība.

Ja aviosabiedrība nav reģistrēta nevienā ES valstī, varat savu lietu iesniegt tās ES valsts tiesā, kur bija jūsu avioreisa galamērķis, vai kur bija reisa sākumpunkts vai reisu savienošanas vieta. Termiņi prasības iesniegšanai pret aviosabiedrību valsts tiesā ir definēti saskaņā ar valsts noteikumiem par termiņu ierobežojumiem katrā ES valstī.

Uzmanību

Svarīga informācija tiem, kuri iesniedz sūdzību prasību aģentūrā: Paziņojums par attiecīgajiem ES tiesību aktiem jautājumā par patērētāju aizsardzību, mārketingu un datu aizsardzību, kuri piemērojami darbībām, ko veic aviopasažieriem nodarītu kaitējumu jeb aviopasažieru prasību izskatīšanas aģentūras saistībā ar Regulu 261/2004 par aviopasažieru tiesībām

Bieži uzdotie jautājumi

ES tiesību akti

Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Kopīgot šo lapu: