Pēdējā pārbaude: 24/01/2019

Aviopasažieru tiesības

ES noteikumi par aviopasažieru tiesībām ir piemērojami:

ES nozīmē 28 ES valstis, ieskaitot, Gvadelupu, Francijas Gviānu, Martiniku, Reinjonu, Maijotu, Senmartēnu (Francijas Antiļas), Azoru Salas, Madeiru, Kanāriju Salas, kā arī Islandien, Norvēģijuen un Šveici. ES neietilpst Fēru Salas, Menas Sala, Normandijas salas.

Turp un atpakaļ lidojumus vienmēr uzskata par diviem atsevišķiem lidojumiem pat tad, ja tie rezervēti vienlaicīgi. Atsevišķos gadījumos kompānija, kas nodrošina lidojumu (saukta arī par apkalpojošo aviokompāniju), var nebūt tā, no kuras nopirkāt savu aviobiļeti. Problēmu gadījumā atbildību var prasīt tikai no kompānijas, kura nodrošina lidojumu.

 

Kā izmantot savas tiesības

 

Iekāpšanas atteikums

Jums var atteikt iekāpšanu:

 • drošuma, drošības vai veselības apsvērumu dēļ (piem., ja iepriekš neesat informējis aviosabiedrību par akūtu alerģiju) vai tad, ja jums nav pienācīgu ceļošanas dokumentu (lai uzzinātu vairāk, skatiet sadaļu Ceļošanai Eiropā nepieciešamie dokumenti),
 • ja neesat izmantojis kādas atpakaļceļu saturošas rezervācijas turplidojumu,
 • ja neesat izmantojis secīgus lidojumus saturošas rezervācijas vienu vai vairākus lidojumus,
 • ja jums nav attiecīgu ceļošanas dokumentu lolojumdzīvniekam, kurš ceļo ar jums.

Ja pie reģistrācijas letes esat ieradies laikus ar lidojuma rezervāciju un derīgiem ceļošanas dokumentiem, bet nevarat iekāpt lidmašīnā virsrezervējuma vai operatīvu iemeslu dēļ un jūs labprātīgi neatsakāties no savas vietas, jums ir tiesības:

Drukātam vai elektroniskam paziņojumam, kas informē par jūsu aviopasažiera tiesībām ES, jābūt izvietotam redzamā vietā pie reģistrēšanās letes, uz pašreģistrācijas kioskiem, kā arī tiešsaistē. Ja jums ir atteikta iekāpšana, ja jūsu lidojums atcelts, ja izlidošana kavējas vairāk par 2 stundām vai ja nonākat galamērķī ar būtisku kavēšanos, aviokompānijai ir pienākums jums izsniegt rakstisku paziņojumu, kurā izklāstīti noteikumi par kompensāciju un palīdzību.

 

Atcelts lidojums

Par lidojuma atcelšanu ir runa:

 • ja jūsu lidojuma sākotnējais grafiks tiek anulēts un jūs pārreģistrē uz citu plānotu lidojumu;
 • ja lidmašīna izlidoja, bet tai bija jāatgriežas izlidošanas lidostā un jūs pārreģistrēja citam lidojumam;
 • ja jūsu lidojums noslēdzas lidostā, kas neatbilst jūsu aviobiļetē norādītajam galamērķim, ja vien
  • nepiekritāt maršruta maiņai (kādā citā jums piemērotā dienā ar līdzīgiem transporta nosacījumiem) uz sākotnējo galamērķa lidostu vai uz kādu citu ar jums saskaņotu galamērķi. Tādā gadījumā lidojumu uzskata par aizkavējušos, nevis atceltu;
  • ielidošanas un sākotnējā galamērķa lidosta neapkalpo vienu un to pašu pilsētu vai reģionu. Tādā gadījumā lidojumu uzskata par aizkavējušos, nevis atceltu.

Ja jūsu lidojums ir atcelts, jums ir tiesības uz aviobiļetes cenas atmaksu, maršruta maiņu vai atpakaļlidojumu, kā arī uz palīdzību un kompensāciju. Kompensācija jums pienākas, ja esat informēts mazāk par 14 dienām pirms paredzētās izlidošanas dienas. Aviokompānijai ir jāpierāda, ka tā jūs personīgi ir informējusi par lidojuma atcelšanu, un jāsniedz pierādījums, kas apliecina informēšanas dienu. Ja tas nav izdarīts, varat prasīt attiecīgās jūsu valsts iestādespdfen palīdzību.

Tomēr kompensācija nav jāmaksā, ja aviokompānija var pierādīt, ka lidojuma atcelšanu ir izraisījuši ārkārtēji apstākļi. Aviosabiedrībai tas ir jāpierāda sniedzot, piem., ierakstus no lidojumu žurnāla vai negadījuma ziņojumiem. Aviosabiedrībai šis pierādījums kompetentajai valsts iestādei un attiecīgajiem pasažieriem ir jāsniedz saskaņā ar valsts noteikumiem par piekļuvi dokumentiem.

Drukātam vai elektroniskam paziņojumam, kas informē par jūsu kā aviopasažiera tiesībām ES, jābūt izvietotam redzamā vietā pie reģistrēšanās letes, uz pašreģistrācijas kioskiem, kā arī tiešsaistē. Ja jums ir atteikta iekāpšana, ja jūsu lidojums atcelts, ja izlidošana kavējas vairāk par 2 stundām vai ja nonākat galamērķī ar būtisku kavēšanos, aviokompānijai ir pienākums jums izsniegt rakstisku paziņojumu, kurā izklāstīti noteikumi par kompensāciju un palīdzību.

 

Kavēšanās

Ja aizkavējas izlidošana, jums ir tiesības uz palīdzību, atmaksu un atpakaļlidojumu atkarībā no kavēšanās ilguma un no lidojuma attāluma.

Ja savu galamērķi sasniedzat ar vairāk nekā 3 stundu kavēšanos, jums ir tiesības uz kompensāciju, ja vien kavēšanās nav bijusi ārkārtēju apstākļu dēļ. Aviosabiedrībai tas ir jāpierāda sniedzot, piem., ierakstus no lidojumu žurnāla vai negadījuma ziņojumiem. Aviosabiedrībai šis pierādījums kompetentajai valsts iestādei un attiecīgajiem pasažieriem ir jāsniedz saskaņā ar valsts noteikumiem par piekļuvi dokumentiem.

Drukātam vai elektroniskam paziņojumam, kas informē par jūsu kā aviopasažiera tiesībām ES, jābūt izvietotam redzamā vietā pie reģistrēšanās letes, uz pašreģistrācijas kioskiem, kā arī tiešsaistē. Ja jums ir atteikta iekāpšana, ja jūsu lidojums atcelts, ja izlidošana kavējas vairāk par 2 stundām vai ja nonākat galamērķī ar būtisku kavēšanos, aviokompānijai ir pienākums jums izsniegt rakstisku paziņojumu, kurā izklāstīti noteikumi par kompensāciju un palīdzību.

 

Jūsu lidojumam pārdoto vietu skaits pārsniedz faktisko vietu skaitu

Ja pie reģistrācijas letes iekāpšanai esat ieradies laikus ar lidojuma rezervāciju un derīgiem ceļošanas dokumentiem, bet nevarat iekāpt lidmašīnā virspārdota reisa vai operatīvu iemeslu dēļ un jūs labprātīgi neatsakāties no savas vietas, jums ir tiesības uz:

Drukātam vai elektroniskam paziņojumam, kas informē par jūsu aviopasažiera tiesībām ES, ijābūt izvietotam redzamā vietā pie reģistrēšanās letes, uz pašreģistrācijas kioskiem, kā arī tiešsaistē. Ja jums ir atteikta iekāpšana, ja jūsu lidojums atcelts, ja izlidošana kavējas vairāk par 2 stundām vai ja nonākat galamērķī ar būtisku kavēšanos, aviokompānijai ir pienākums jums izsniegt rakstisku paziņojumu, kurā izklāstīti noteikumi par kompensāciju un palīdzību.

 

Ceļošana augstākā vai zemākā klasē

Ja jums ierāda sēdvietu augstākā klasē, aviokompānija nevar prasīt nekādu piemaksu.

Ja jums ierāda sēdvietu zemākā klasē, jums ir tiesības prasīt, lai jums kompensē aviobiļetes cenas procentuālu daļu atkarībā no lidojuma attāluma:

a) 30% – lidojumiem ar attālumu līdz 1500 km;

b) 50% – vairāk nekā 1500 km tāliem lidojumiem ES iekšienē (izņemot lidojumus starp ES un Francijas aizjūras departamentiem) un visiem citiem lidojumiem robežās no 1500 km līdz 3500 km;

c) 75% – lidojumiem, kas nav a) vai b) punktā definētie lidojumi, tostarp lidojumiem starp ES un Francijas aizjūras departamentiem.

Ja viena biļete ietver vismaz divus savienotos lidojumus, atlīdzināts var tikt tikai tas lidojums, kurā jums ierādīta sēdvieta zemākā klasē, un nevis viss brauciens. Atlīdzinājums ir jāizmaksā 7 dienu laikā.

 

Pazaudēta, bojāta vai ar kavēšanos saņemta bagāža

Reģistrētā bagāža

Ja jūsu reģistrētā bagāža ir pazaudēta, sabojāta vai kavējas, aviosabiedrībai jāuzņemas atbildība un jāmaksā jums kompensācija līdz apmēram 1300 eiro. Taču, ja kaitējumu izraisījis defekts pašā bagāžā, jums nav tiesību uz kompensāciju.

Rokas bagāža

Sabojātas rrokas bagāžas gadījumā aviosabiedrība ir atbildīga, ja kaitējums nodarīts tās vainas dēļ.

Ceļojuma apdrošināšana

Ja ceļojumā ņemat līdzi dārgas lietas, ieteicams iegādāties privātu apdrošināšanu, lai sev garantētu pietiekamu segumu. Varat arī prasīt lielāku kompensāciju (vairāk nekā 1300 eiro) no aviokompānijas, ar kuru ceļojat. Jums tas ir jāprasa iepriekš un vēlākais reģistrēšanās brīdī.

Kā iesniegt sūdzību?

Ja vēlaties iesniegt prasību nozaudētas vai bojātas bagāžas gadījumā, jums tā ir jāiesniedz rakstiski attiecīgajā aviosabiedrībā 7 dienu laikā vai 21 dienas laikā pēc bagāžas saņemšanas, ja runa ir par aizkavējumu. Tādas veidlapas, kas būtu standartizēta visā ES, nav.

 

Kompensācija iekāpšanas atteikuma gadījumā

Summa eiro

Attālums

250

līdz 1500 km

400

vairāk nekā 1500 km ES iekšienē un visi citi lidojumi attālumā starp 1500 km un 3500 km

600

vairāk nekā 3500 km

Jums vienmēr ir tiesības uz kompensāciju, ja ir atteikta iekāpšana.

Savienotie lidojumi: viena rezervācija un viena reģistrācija

Ja nevarējāt iekāpt lidmašīnā, tāpēc ka aviosabiedrība, kas nodrošina savienoto lidojumu, uzskatīja, ka uz šo lidojumu esat ieradies par vēlu (pirmā lidojuma kavēšanās dēļ), jums ir tiesības uz kompensāciju.

Ja aviosabiedrība jums piedāvā maršruta maiņu un ja savu galamērķi sasniedzat ar 2, 3 vai 4 stundu kavēšanos, kompensāciju var samazināt par 50 %.

 

Kompensācija atcelšanas gadījumā

Summa eiro

Attālums

250

līdz 1500 km

400

vairāk nekā 1500 km ES iekšienē un visi citi lidojumi attālumā starp 1500 km un 3500 km

600

vairāk nekā 3500 km

Ja jūsu lidojums ir atcelts, aviosabiedrībai ir pienākums jums piedāvāt vienreizēju izvēli starp:

 1. jūsu biļetes cenas atmaksu un, ja jums ir savienots lidojums, atpakaļlidojumu uz izlidošanas lidostu pie pirmās izdevības;
 2. maršruta maiņu — jaunu rezervāciju lidojumam uz jūsu galamērķi pie pirmās izdevības;
 3. maršruta maiņu — rezervāciju lidojumam vēlāk, jums piemērotā laikā un ar līdzīgiem transporta nosacījumiem, ja vien ir pieejamas sēdvietas.

Kolīdz izvēlaties vienu no šīm trijām iespējām, jums vairs nav tiesību uz pārējām divām. Tomēr var būt, ka aviosabiedrības pienākums nodrošināt kompensāciju joprojām ir spēkā,

 • ja izvēlaties biļetes cenas atmaksu — kompensācija ir atkarīga no lidojuma tipa,
 • ja izšķiraties par maršruta maiņu — kompensācija būs atkarīga no lidojuma tipa un kavēšanās, kad nonākat savā galamērķī, salīdzinot ar sākotnēji paredzēto ielidošanas laiku.

Jums nav tiesību uz kompensāciju:

 • ja jūs informēja vairāk nekā 14 dienas iepriekš;
 • ja jūs informēja laikposmā starp 2 nedēļām un 7 dienām pirms paredzētās izlidošanas un piedāvāja maršruta maiņu, kas jums ļauj:
  • izlidot ne vairāk kā 2 stundas pirms sākotnēji paredzētā izlidošanas laika un
  • sasniegt jūsu galamērķi mazāk par 4 stundām pēc sākotnēji paredzētā ielidošanas laika;
 • ja jūs informēja mazāk nekā 7 dienas pirms paredzētās izlidošanas un piedāvāja maršruta maiņu, kas jums ļauj:
  • izlidot ne vairāk kā 1 stundu pirms sākotnēji paredzētā izlidošanas laika un
  • sasniegt jūsu galamērķi mazāk par 2 stundām pēc sākotnēji paredzētā ielidošanas laika.

Ja aviosabiedrība jums piedāvā maršruta maiņu un ja savu galamērķi sasniedzat ar 2, 3 vai 4 stundu kavēšanos, kompensāciju var samazināt par 50 %.

Drukātam vai elektroniskam paziņojumam, kas informē par jūsu aviopasažiera tiesībām ES, ijābūt izvietotam redzamā vietā pie reģistrēšanās letes, uz pašreģistrācijas kioskiem, kā arī tiešsaistē. Ja jums ir atteikta iekāpšana, ja jūsu lidojums atcelts, ja izlidošana kavējas vairāk par 2 stundām vai ja nonākat galamērķī ar būtisku kavēšanos, aviokompānijai ir pienākums jums izsniegt rakstisku paziņojumu, kurā izklāstīti noteikumi par kompensāciju un palīdzību.

Jums nav tiesību uz kompensāciju ārkārtējos apstākļos, no kuriem nebūtu bijis iespējams izvairīties pat tad, ja tiktu veikti kādi samērīgi pasākumi.

 

Kompensācija — ielidošanas kavēšanās

Summa eiro

Attālums

250

līdz 1500 km

400

vairāk nekā 1500 km ES iekšienē un visi citi lidojumi attālumā starp 1500 km un 3500 km

600

vairāk nekā 3500 km

 • Ja nonākat galamērķī ar vismaz triju stundu kavēšanos, jums ir tiesības uz kompensāciju tad, ja kavēšanās nav notikusi ārkārtēju apstākļu dēļ.
 • Ja nepaspējat uz savienoto lidojumu, kad ceļojat Eiropas Savienībā vai aiz tās robežām ar reisu, kurš sākas kādā ES valstī, jums būtu jāsaņem kompensācija, ja nonākat galamērķī ar kavēšanos, kas pārsniedz 3 stundas. Nav svarīgi, vai attiecīgos savienotos lidojumus nodrošina aviosabiedrība, kas reģistrēta ES vai aiz tās robežām.
 • Ja dodaties ceļā no kādas ārpussavienības valsts uz galamērķi, kas atrodas kādā ES valstī, izmantojot savienotos lidojumus, kurus secīgi nodrošina aviosabiedrības, kas reģistrētas ārpus ES un ES iekšienē, vai vienīgi ES aviosabiedrības, tad tikai lidojumus, ko nodrošina ES aviosabiedrības, ņem vērā saistībā ar kompensācijas tiesībām gadījumā, kad galamērķis sasniegts ar būtisku kavēšanos.
 • Jums nav tiesību saņemt kompensāciju, ja nepaspējāt uz savienoto lidojumu, tāpēc ka aizkavējās drošības kontrole vai netikāt ievērojis iekāpšanas laiku, kas tranzīta lidostā bija noteikts lidojumam.
 • Ja piekrītat lidot uz citu lidostu, kas nav tā, kura paredzēta sākotnējā rezervācijā, un ja lidojums tiek veikts ar kavēšanos, jums ir tiesības uz kompensāciju. Ierašanās laiks, ko ņem vērā, lai aprēķinātu kavēšanos, ir laiks, kad sasniegta lidosta, kas minēta sākotnējā rezervācijā, vai galamērķis, par kuru vienojāties ar aviosabiedrību. Transporta izmaksas starp alternatīvo lidostu jeb aizstājējlidostu un lidostu, kas paredzēta sākotnējā rezervācijā, vai galamērķi, par kuru vienojāties, ir jāsedz attiecīgajai aviosabiedrībai..

Ja aviosabiedrība jums piedāvā maršruta maiņu un galamērķi sasniedzat ar 2, 3 vai 4 stundu kavēšanos, jūsu kompensāciju var samazināt par 50 %.

 

Kompensācija gadījumā, kad iekāpšana atteikta virsrezervācijas dēļ

Summa eiro

Attālums

250

līdz 1500 km

400

vairāk nekā 1500 km ES iekšienē un visi citi lidojumi attālumā starp 1500 km un 3500 km

600

vairāk nekā 3500 km

Jums vienmēr ir tiesības uz kompensāciju, ja ir atteikta iekāpšana.

Savienotie lidojumi: viena rezervācija un viena reģistrācija

Ja nevarējāt iekāpt lidmašīnā, tāpēc ka aviosabiedrība, kas nodrošina savienoto lidojumu, uzskatīja, ka uz šo lidojumu esat ieradies par vēlu (pirmā lidojuma kavēšanās dēļ), jums ir tiesības uz kompensāciju.

Ja aviosabiedrība jums piedāvā maršruta maiņu un ja galamērķi sasniedzat ar 2, 3 vai 4 stundu kavēšanos, jūsu kompensāciju var samazināt par 50 %.

 

Palīdzība gadījumā, kad atteikta iekāpšana

Aviosabiedrībai ir jums jāpiedāvā bezmaksas palīdzība laikā, kamēr gaidāt. Ja ceļošanas laikā rodas problēmas, jums ir jāsazinās ar attiecīgo aviosabiedrību, lai izvairītos no situācijas, kurā jums pašam jārod alternatīvi risinājumi. Turklāt attiecīgajai aviosabiedrībai, ja iespējams, arī jānodrošina, ka izmitināšana ir pieejama personām ar invaliditāti un viņu pavadoņsuņiem. Sniegtajā palīdzībā ietilpst:

 • dzērieni,
 • maltīte,
 • izmitināšana (ja jūsu lidojums pārrezervēts nākamajai dienai),
 • transports starp lidostu un izmitināšanas vietu,
 • 2 tālruņa zvani, teleksa, faksa vai e-pasta ziņojumi.

Ja nesaņēmāt palīdzību un ja samaksājāt par savām maltītēm un dzērieniem utt., aviokompānijai ir pienākums jums tos atlīdzināt, ja vien šie izdevumi bija nepieciešami, pienācīgi un saprātīgi. Šim nolūkam saglabājiet visus čekus. Palīdzība pienākas tikai laikā, kamēr gaidāt uz maršruta maiņu — uz rezervāciju lidojumam pēc iespējas drīz, ar līdzīgiem transporta nosacījumiem un uz galamērķa lidostu — vai uz atpakaļceļa lidojumu.

Izņēmuma gadījumos aviosabiedrība var nolemt palīdzību ierobežot vai noraidīt lūgumu pēc tās, ja šī palīdzība radītu papildu kavēšanos pasažieriem, kuri gaida aizstājējlidojumu vai aizkavētu lidojumu.

 

Palīdzība gadījumā, kad lidojums atcelts

Aviosabiedrībai ir jums jāpiedāvā bezmaksas palīdzība laikā, kamēr gaidāt. Ja ceļošanas laikā rodas problēmas, jums ir jāsazinās ar attiecīgo aviosabiedrību, lai izvairītos no situācijas, kurā jums pašam jārod alternatīvi risinājumi. Turklāt attiecīgajai aviosabiedrībai, ja iespējams, arī jānodrošina, ka izmitināšana ir pieejama personām ar invaliditāti un viņu pavadoņsuņiem. Sniegtajā palīdzībā ietilpst:

 • dzērieni,
 • maltīte,
 • izmitināšana (ja jūsu lidojums pārrezervēts nākamajai dienai),
 • transports starp lidostu un izmitināšanas vietu,
 • 2 tālruņa zvani, teleksa, faksa vai e-pasta ziņojumi.

Ja nesaņēmāt palīdzību un ja samaksājāt par savām maltītēm un dzērieniem utt., aviokompānijai ir pienākums jums tos atlīdzināt, ja vien šie izdevumi bija nepieciešami, pienācīgi un saprātīgi. Šim nolūkam saglabājiet visus čekus. Palīdzība pienākas tikai laikā, kamēr gaidāt uz maršruta maiņu — uz rezervāciju lidojumam pēc iespējas drīz, ar līdzīgiem transporta nosacījumiem un uz galamērķa lidostu — vai uz atpakaļceļa lidojumu.

Izņēmuma gadījumos aviosabiedrība var nolemt palīdzību ierobežot vai noraidīt lūgumu pēc tās, ja šī palīdzība radītu papildu kavēšanos pasažieriem, kuri gaida aizstājējlidojumu vai aizkavētu lidojumu.

 

Palīdzība gadījumā, kad kavējas izlidošana

Aviosabiedrībai ir jums jāpiedāvā bezmaksas palīdzība laikā, kamēr gaidāt. Ja ceļošanas laikā rodas problēmas, jums ir jāsazinās ar attiecīgo aviosabiedrību, lai izvairītos no situācijas, kurā jums pašam jārod alternatīvi risinājumi. Turklāt attiecīgajai aviosabiedrībai, ja iespējams, arī jānodrošina, ka izmitināšana ir pieejama personām ar invaliditāti un viņu pavadoņsuņiem. Sniegtajā palīdzībā ietilpst:

 • dzērieni,
 • maltīte,
 • izmitināšana (ja jūsu lidojums pārrezervēts nākamajai dienai),
 • transports starp lidostu un izmitināšanas vietu,
 • 2 tālruņa zvani, teleksa, faksa vai e-pasta ziņojumi.

Ja nesaņēmāt palīdzību un ja samaksājāt par savām maltītēm un dzērieniem utt., aviokompānijai ir pienākums jums tos atlīdzināt, ja vien šie izdevumi bija nepieciešami, pienācīgi un saprātīgi. Šim nolūkam saglabājiet visus čekus. Palīdzība pienākas tikai laikā, kamēr gaidāt uz maršruta maiņu — uz rezervāciju lidojumam pēc iespējas drīz, ar līdzīgiem transporta nosacījumiem un uz galamērķa lidostu — vai uz atpakaļceļa lidojumu.

Izņēmuma gadījumos aviosabiedrība var nolemt palīdzību ierobežot vai noraidīt lūgumu pēc tās, ja šī palīdzība radītu papildu kavēšanos pasažieriem, kuri gaida aizstājējlidojumu vai aizkavētu lidojumu.

 

Palīdzība gadījumā, kad iekāpšana atteikta virsrezervācijas dēļ

Aviosabiedrībai ir jums jāpiedāvā bezmaksas palīdzība laikā, kamēr gaidāt. Ja ceļošanas laikā rodas problēmas, jums ir jāsazinās ar attiecīgo aviosabiedrību, lai izvairītos no situācijas, kurā jums pašam jārod alternatīvi risinājumi. Turklāt attiecīgajai aviosabiedrībai, ja iespējams, arī jānodrošina, ka izmitināšana ir pieejama personām ar invaliditāti un viņu pavadoņsuņiem. Sniegtajā palīdzībā ietilpst:

 • dzērieni,
 • maltīte,
 • izmitināšana (ja jūsu lidojums pārrezervēts nākamajai dienai),
 • transports starp lidostu un izmitināšanas vietu,
 • 2 tālruņa zvani, teleksa, faksa vai e-pasta ziņojumi.

Ja nesaņēmāt palīdzību un ja samaksājāt par savām maltītēm un dzērieniem utt., aviokompānijai ir pienākums jums tos atlīdzināt, ja vien šie izdevumi bija nepieciešami, pienācīgi un saprātīgi. Šim nolūkam saglabājiet visus čekus. Palīdzība pienākas tikai laikā, kamēr gaidāt uz maršruta maiņu — uz rezervāciju lidojumam pēc iespējas drīz, ar līdzīgiem transporta nosacījumiem un uz galamērķa lidostu — vai uz atpakaļceļa lidojumu.

Izņēmuma gadījumos aviosabiedrība var nolemt palīdzību ierobežot vai noraidīt lūgumu pēc tās, ja šī palīdzība radītu papildu kavēšanos pasažieriem, kuri gaida aizstājējlidojumu vai aizkavētu lidojumu.

 

Atlīdzinājums, maršruta maiņa vai cita lidojuma rezervācija saistībā ar iekāpšanas atteikumu

Aviosabiedrībai ir pienākums jums piedāvāt vienreizēju izvēli starp:

 1. jūsu biļetes cenas atmaksu un, ja jums ir savienots lidojums, atpakaļlidojumu uz izlidošanas lidostu pie pirmās izdevības;
 2. maršruta maiņu — jaunu rezervāciju lidojumam uz jūsu galamērķi pie pirmās izdevības vai
 3. maršruta maiņu — rezervāciju lidojumam vēlāk, jums piemērotā laikā un ar līdzīgiem transporta nosacījumiem, ja vien ir pieejamas sēdvietas.

Kolīdz izvēlaties vienu no šīm trijām iespējām, jums vairs nav tiesību uz pārējām divām. Tomēr var būt, ka aviosabiedrībai joprojām ir pienākums nodrošināt kompensāciju atkarībā no jūsu lidojuma attāluma un kavēšanās salīdzinājumā ar sākotnēji paredzēto ielidošanas laiku.

 • Ja aviosabiedrība neievēro savu pienākumu piedāvāt maršruta maiņu vai atpakaļlidojumu ar līdzīgiem transporta nosacījumiem un pie pirmās izdevības, tai ir jums jāatmaksā lidojuma cena.
 • Ja aviosabiedrība nepiedāvā izvēli starp atmaksu un maršruta maiņu, bet vienpusēji nolemj atmaksāt jūsu sākotnējās biļetes cenu, jums ir tiesības prasīt, lai jums papildus atmaksā cenas starpību ar jauno biļeti (ar līdzīgiem transporta nosacījumiem).
 • Ja esat rezervējis turpceļa lidojumu un atpakaļceļa lidojumu atsevišķi dažādās aviosabiedrībās un turpceļa lidojums tiek atcelts, atlīdzinājums pienākas tikai par šo atcelto lidojumu.

Tomēr, ja turpceļa un atpakaļceļa lidojumus nodrošina dažādas aviosabiedrības, bet uz tiem attiecas viena rezervācija, jums lidojuma atcelšanas gadījumā ir tiesības uz:

 • kompensāciju,
 • visas biļetes cenas atmaksu (turpceļa un atpakaļceļa lidojumi) vai maršruta maiņu uz citu reisu turpceļa lidojumam.

 

Atlīdzinājums, maršruta maiņa vai cita lidojuma rezervācija saistībā ar lidojuma atcelšanu

Aviosabiedrībai ir pienākums jums piedāvāt vienreizēju izvēli starp:

 1. jūsu biļetes cenas atmaksu un, ja jums ir savienots lidojums, atpakaļlidojumu uz izlidošanas lidostu pie pirmās izdevības;
 2. maršruta maiņu — jaunu rezervāciju lidojumam uz jūsu galamērķi pie pirmās izdevības, vai
 3. maršruta maiņu — rezervāciju lidojumam vēlāk, jums piemērotā laikā un ar līdzīgiem transporta nosacījumiem, ja vien ir pieejamas sēdvietas.

Kolīdz izvēlaties vienu no šīm trijām iespējām, jums vairs nav tiesību uz pārējām divām. Tomēr var būt, ka aviosabiedrībai joprojām ir pienākums nodrošināt kompensāciju atkarībā no jūsu lidojuma attāluma un kavēšanās salīdzinājumā ar sākotnēji paredzēto ielidošanas laiku.

 • Ja aviosabiedrība neievēro savu pienākumu piedāvāt maršruta maiņu vai atpakaļlidojumu ar līdzīgiem transporta nosacījumiem un pie pirmās izdevības, tai ir jums jāatmaksā lidojuma cena.
 • Ja aviosabiedrība nepiedāvā izvēli starp atmaksu un maršruta maiņu, bet vienpusēji nolemj atmaksāt jūsu sākotnējās biļetes cenu, jums ir tiesības prasīt, lai jums papildus atmaksā cenas starpību ar jauno biļeti (ar līdzīgiem transporta nosacījumiem).
 • Ja esat rezervējis turpceļa lidojumu un atpakaļceļa lidojumu atsevišķi dažādās aviosabiedrībās un turpceļa lidojums tiek atcelts, atlīdzinājums pienākas tikai par šo atcelto lidojumu.

Tomēr, ja turpceļa un atpakaļceļa lidojumus nodrošina dažādas aviosabiedrības, bet uz tiem attiecas viena rezervācija, jums ir tiesības lidojuma atcelšanas gadījumā izvēlēties:

 • kompensāciju,
 • visas biļetes cenas atmaksu (turpceļa un atpakaļceļa lidojumi) vai maršruta maiņu uz citu reisu turpceļa lidojumam.

 

Atlīdzinājums un atpakaļceļa lidojums nopietnas kavēšanās gadījumā (vismaz 5 stundas)

Ja izlidošana kavējas vismaz 5 stundas, aviokompānijai ir jāatmaksā jūsu biļetes cena, un, ja jums ir savienots lidojums, jāpiedāvā lidojums atpakaļ uz izlidošanas lidostu pie pirmās izdevības.

 

Atlīdzinājums, maršruta maiņa vai cita lidojuma rezervācija saistībā ar iekāpšanas atteikumu virsrezervācijas dēļ

Aviosabiedrībai ir pienākums jums piedāvāt vienreizēju izvēli starp:

 1. jūsu biļetes cenas atmaksu un, ja jums ir savienots lidojums, lidojumu atpakaļ uz izlidošanas lidostu pie pirmās izdevības;
 2. maršruta maiņu — jaunu rezervāciju lidojumam uz jūsu galamērķi pie pirmās izdevības, vai
 3. maršruta maiņu — rezervāciju lidojumam vēlāk, jums piemērotā laikā un ar līdzīgiem transporta nosacījumiem, ja vien ir pieejamas sēdvietas.

Kolīdz izvēlaties vienu no šīm trijām iespējām, jums vairs nav tiesību uz pārējām divām. Tomēr var būt, ka aviosabiedrībai joprojām ir pienākums nodrošināt kompensāciju atkarībā no jūsu lidojuma attāluma un kavēšanās salīdzinājumā ar sākotnēji paredzēto ielidošanas laiku.

 • Ja aviosabiedrība neievēro savu pienākumu piedāvāt maršruta maiņu vai atpakaļlidojumu ar līdzīgiem transporta nosacījumiem un pie pirmās izdevības, tai ir jums jāatmaksā lidojuma cena.
 • Ja aviosabiedrība nepiedāvā izvēli starp atmaksu un maršruta maiņu, bet vienpusēji nolemj atmaksāt jūsu sākotnējās biļetes cenu, jums ir tiesības prasīt, lai jums papildus atmaksā cenas starpību ar jauno biļeti (ar līdzīgiem transporta nosacījumiem).
 • Ja esat rezervējis turpceļa lidojumu un atpakaļceļa lidojumu atsevišķi dažādās aviosabiedrībās un turpceļa lidojums tiek atcelts, atlīdzinājums pienākas tikai par šo atcelto lidojumu.

Tomēr, ja turpceļa un atpakaļceļa lidojumus nodrošina dažādas aviosabiedrības, bet uz tiem attiecas viena rezervācija, lidojuma atcelšanas gadījumā jums ir tiesības uz:

 • kompensāciju,
 • visas biļetes cenas atmaksu (turpceļa un atpakaļceļa lidojumi) vai maršruta maiņu uz citu reisu turpceļa lidojumam.

 

Ārkārtēji apstākļi — atcelšana

Ārkārtēju apstākļu dēļ var tikt atcelti vai aizkavēti vairāki lidojumi uz galamērķi. Par ārkārtējiem apstākļiem var uzskatīt, piemēram, lēmumus par aviosatiksmes pārvaldību, politisko nestabilitāti, nelabvēlīgus meteoroloģiskos apstākļus un drošības riskus.

Situācijas, kuras neuzskata par ārkārtējiem apstākļiem, ir, piemēram, šādas:

 • lielākā daļa tehnisko problēmu, kas konstatētas lidaparātu tehniskās apkopes laikā vai radušās tāpēc, ka tehniskā apkope nav veikta,
 • pārvietojamā trapa sadursme ar lidaparātu

Jebkuru triecienu, kas ietekmē aviosabiedrības darbu, var uzskatīt par ārkārtējiem apstākļiem. Tomēr, lai varētu nemaksāt kompensācijas maksājumu, aviosabiedrībai ir jāpierāda, ka: i) pastāv saikne starp ārkārtējiem apstākļiem un lidojuma kavēšanos vai anulēšanu un ii) no kavēšanās vai anulēšanas nevarētu izvairīties pat tad, ja tiktu veikti visi iespējamie pasākumi.

Ja aviosabiedrība nesniedz apmierinošu skaidrojumu, varat sazināties ar kompetento savas valsts iestādipdfen , lai saņemtu palīdzību.

 

Ārkārtēji apstākļi — aizkavēšanās

Ārkārtēju apstākļu dēļ var tikt atcelti vai aizkavēti vairāki lidojumi uz galamērķi. Par ārkārtējiem apstākļiem var uzskatīt, piemēram, lēmumus par aviosatiksmes pārvaldību, politisko nestabilitāti, nelabvēlīgus meteoroloģiskos apstākļus un drošības riskus.

Situācijas, kuras neuzskata par ārkārtējiem apstākļiem, ir, piemēram, šādas:

 • lielākā daļa tehnisko problēmu, kas konstatētas lidaparātu tehniskās apkopes laikā vai radušās tāpēc, ka tehniskā apkope nav veikta,
 • pārvietojamā trapa sadursme ar lidaparātu

Jebkuru triecienu, kas ietekmē aviosabiedrības darbu, var uzskatīt par ārkārtējiem apstākļiem. Tomēr, lai varētu nemaksāt kompensācijas maksājumu, aviosabiedrībai ir jāpierāda, ka: i) pastāv saikne starp ārkārtējiem apstākļiem un lidojuma kavēšanos vai anulēšanu un ii) no kavēšanās vai anulēšanas nevarētu izvairīties pat tad, ja tiktu veikti visi iespējamie pasākumi.

Ja aviosabiedrība nesniedz apmierinošu skaidrojumu, varat sazināties ar kompetento savas valsts iestādipdfen , lai saņemtu palīdzību.

 

Izmantojiet savas tiesības!

1. posms: iesniedziet sūdzību aviokompānijai

Vispirms nosūtiet sūdzību attiecīgajai aviosabiedrībai, aizpildot ES sūdzības veidlapu par aviopasažieru tiesībām[119 KB]

2. posms: iesniedziet sūdzību valsts iestādēm

Ja nesaņemat aviosabiedrības atbildi 2 mēnešu laikā vai neesat apmierināts ar atbildi un ja uzskatāt, ka ES garantētās aviopasažiera tiesības nav ievērotas, saprātīgā termiņā varat iesniegt sūdzību tās valsts kompetentajai valsts iestādeipdfen , kurā notika negadījums.

Valsts iestādei ir jāsniedz nesaistošs juridisks atzinums par to, kā būtu jārīkojas saistībā ar jūsu sūdzību.

3. posms: izmantojiet alternatīvas strīdu izšķiršanas iestādes (ASI) vai strīdu izšķiršanas tiešsaistes platformu (SIT).

Ja neesat apmierināts ar atbildi, ko sniegusi aviosabiedrība, varat lūkot pēc strīdus risinājuma ārpustiesas procesā vai ar savu jautājumu vērsties strīdu alternatīvas izšķiršanas iestādē. Ja savu biļeti nopirkāt tiešsaistē, varat iesniegt savu sūdzību vietnē, kas īpaši izveidota strīdu izšķiršanai tiešsaistē (SIT)en.

ASI un SIT mehānismi ir pieejami tikai tām personām, kuras dzīvo ES.

4. posms: vēršanās ar prasību tiesā

Attiecībā uz lidojumiem starp ES valstīm (kurus nodrošina viena aviosabiedrība) varat saskaņā ar ES noteikumiem iesniegt prasību par kompensāciju, izmantojot Eiropas procedūru maza apmēra prasībām. Varat iesniegt savu prasību ielidošanas vai izlidošanas valstī. Varat vērsties arī tās valsts tiesā, kurā ir reģistrēta attiecīgā aviosabiedrība. Termiņi prasības iesniegšanai pret aviosabiedrību valsts tiesā ir definēti saskaņā ar valsts noteikumiem par termiņu ierobežojumiem katrā ES valstī.

Varat arī vērsties savas valsts Eiropas Patērētāju centrāen, lai saņemtu palīdzību un padomu tad, ja rodas problēmas, kas saistītas ar aviopasažieru tiesībām.

Svarīga informācija tiem, kuri iesniedz sūdzību prasību aģentūrā: Paziņojumspdfen par attiecīgajiem ES tiesību aktiem jautājumā par patērētāju aizsardzību, marketingu un datu aizsardzību, kuri piemērojami darbībām, ko veic aviopasažieriem nodarītu kaitējumu jeb aviopasažieru prasību izskatīšanas aģentūras saistībā ar Regulu 261/2004 par aviopasažieru tiesībām

 

Bieži uzdotie jautājumi

ES tiesību akti

Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Ikkondividi din il-paġna: