Uzturēšanās un ceļošana
Pēdējā pārbaude: 15/02/2019

Sociālais nodrošinājums un veselība

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Kad pieņemat darbā darbiniekus, jums ir jāzina ES noteikumi par darba ņēmēju sociālā nodrošinājuma iemaksām. Uz darbinieku var attiekties tikai vienas valsts sociālā nodrošinājuma tiesību akti – parasti tās valsts tiesību akti, kurā viņš strādā kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais.

Gādājiet, lai jūsu darbinieki strādā drošā un veselībai nekaitīgā darba vidē. Kā darba devējam jums jāievēro ES noteikumi par riska novērtēšanu un pārvaldību, lai maksimāli samazinātu nelaimes gadījumu risku un novērstu bīstamas situācijas.

Kopīgot šo lapu: