Uzņēmējdarbība
Pēdējā pārbaude: 28/04/2022

Darba ņēmēji, kas regulāri šķērso robežu

Ja strādājat vienā ES valstī, bet dzīvojat citā un tur atgriežaties katru dienu vai vismaz reizi nedēļā, tad saskaņā ar ES tiesībām jūs uzskata par pārrobežu darba ņēmēju (jeb pārrobežu svārstmigrantu).

Noteikti noskaidrojiet, kā tas ietekmē:

Skatiet arī:

Tiesības dzīvot citā ES valstī

Automašīnas reģistrācijas noteikumi pārrobežu darba ņēmējiem

Kuras valsts likumi attiecas uz jums?

Ikdienas dzīvē uz jums attiecas abu valstu likumi.

Darbavietas valsts likumi attiecas uz:

Dzīvesvietas valsts likumi attiecas uz:

Piemērs no dzīves

Strādādams citā valstī, jūs neko nevarat zaudēt.

Evelīna no Nīderlandes desmit gadus braukāja darbā uz Vāciju. Šajā laikā viņa sāka krāt privātu pensiju Vācijā un no Vācijas iestādēm saņēma pensijas uzkrājuma pielikumu.

Kad viņa pensionējās, Vācijas iestādes lūdza viņu samaksāt atpakaļ visus pensijas uzkrājuma pielikumus, kas viņai bija izmaksāti iepriekšējo 10 gadu laikā. Iestādes apgalvoja, ka tas esot tāpēc, ka viņa pārtraukusi maksāt nodokļus Vācijā. Tomēr, kolīdz Evelīna pārtrauca darbu Vācijā, viņai bija jāmaksā nodokļi dzīvesvietas valstī — Nīderlandē.

Evelīna cēla prasību Vācijas tiesā. Tiesa piekrita, ka, tā kā viņa ir pārrobežu darba ņēmēja, viņai šis pielikums pienācās, jo tas skaitās papildu pabalsts. Evelīnai šī nauda nebija jāatdod atpakaļ.

Ja jums atsaka papildu pabalstu, kuru saņem darba ņēmēji valstī, kurā jūs strādājat, sazinieties ar Eiropas nodarbinātības padomdevējuAtidaryti kaip išorės nuorodą vai mūsu informācijas un palīdzības dienestiem.

Piemērs no dzīves

Pabalsti, kas jums pienākas valstī, kurā strādājat

Rozita ar vīru un trīs bērniem dzīvo Itālijā, bet strādā Francijā. Viņa vēlas saņemt vilciena biļeti nedēļai, mēnesim vai sezonai ar atlaidi, kas pienākas daudzbērnu ģimenēm, bet to viņai nedod tāpēc, ka ne viņa, ne viņas bērni nedzīvo Francijā.

Rozitai nevajadzētu samierināties un, ja vajadzīgs, būtu jālūdz palīdzība dažādajos ES palīdzības dienestos. No pirmās darba dienas visiem ES darba ņēmējiem, kuriem ir daudzbērnu ģimene (daudzās valstīs tās ir ģimenes ar trijiem vai vairākiem bērniem), ir tiesības uz lētākām vilciena biļetēm braukšanai valstī, kurā viņi strādā, — ja šādas atlaides pastāv attiecīgās valsts pilsoņiem.

Bankas konts algas maksājumiem

Lai varētu pārskaitīt algu, jūsu darba devējs, iespējams, prasīs, lai atverat bankas kontu valstī, kurā strādājat.

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Kopīgot šo lapu: