Uzturēšanās un ceļošana
Pēdējā pārbaude: 02/05/2019

PVN par digitālajiem pakalpojumiem (MOSS režīms)

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

PVN mini vienas pieturas aģentūra (MOSS režīms) ir brīvprātīgi izmantojams režīms, kas jums ļauj deklarēt PVN – kas parasti ir jāmaksā vairākās ES valstīs – tikai vienā ES valstī.

Ja pārrobežu telesakaru, televīzijas un radio apraides vai digitālos pakalpojumus sniedzat personām, kas nav nodokļa maksātājas, jums, iespējams, ir tiesības izmantot šo režīmu. Pakalpojumi, uz kuriem attiecas MOSS režīms, ietver šādus:

Izmantojot MOSS režīmu, jums nav jāreģistrējas nodokļu iestādēs katrā ES valstī, kur pārdodat savus pakalpojumus. Tā vietā jūs varat reģistrēties kā PVN maksātājs, iesniegt PVN deklarācijas un veikt maksājumus tikai vienā vietā. Jums attiecīgie MOSS režīma noteikumi jāievēro attiecībā uz saviem klientiem visās ES valstīs, kurās sniedzat pakalpojumus.

MOSS aptver divus režīmus:

Lai saprastu, kurš režīms der jums, izvēlieties sev atbilstošāko variantu.

Piezīme. Jūs arī varat izmantot priekšrocības, ko sniedz vienkāršoti PVN noteikumi tiem, kuru gada apgrozījums ir neliels un kuriem nav jāreģistrējas MOSS. Pārliecinieties, vai jums ir tiesības izmantot šādu iespēju.

 

Jūsu uzņēmumam

 

Savienības režīms

Jūs varat izmantot Savienības režīmu, ja sniedzat pārrobežu telesakaru, televīzijas un radio apraides vai digitālos pakalpojumus klientiem visās ES valstīs, izņemot:

ES valsti, kurā sniedzat pakalpojumus, sauc par patēriņa dalībvalsti.

Identifikācijas dalībvalsts norādīšana

Jums ir jānorāda sava identifikācijas dalībvalsts. Tā ir ES valsts, kurā jūsu uzņēmums veic uzņēmējdarbību (kurā atrodas tā galvenais birojs).

Reģistrācija

Reģistrēties jūs varat tiešsaistē, savas identifikācijas dalībvalsts portālā.

Izvēlieties valsti:

 • Austrijaaten
 • Beļģijabeen
 • Bulgārijabgen
 • Horvātijacren
 • Kipracyen
 • Čehijaczen
 • Dānijadken
 • Igaunijaeeen
 • Somijafien
 • Francijafren
 • Vācijadeen
 • Grieķijagren
 • Ungārijahuen
 • Īrijaieen
 • Itālijaiten
 • Latvijalven
 • Lietuvalten
 • Luksemburgaluen
 • Maltamten
 • Nīderlandenlen
 • Polijaplen
 • Portugālepten
 • Rumānijaroen
 • Slovākijasken
 • Slovēnijasien
 • Spānijaesen
 • Zviedrijaseen
 • Apvienotā Karalisteuken

Tiklīdz jūsu reģistrācijas dati būs saņemti un apstiprināti, jūsu identifikācijas dalībvalsts tos saglabās datubāzē un pārsūtīs visām pārējām ES valstīm.

Kad jūsu reģistrācija kļūst aktīva?

Ja vien neesat norādījis citādi, parasti reģistrācija stāsies spēkā tā kalendārā ceturkšņa pirmajā dienā, kas seko dienai, kad esat nosūtījis MOSS izmantošanas pieprasījumu.

Piemēram, ja jūsu pieteikums par pievienošanos MOSS ir pieņemts 20. jūlijā (proti, 3. ceturksnī), jūsu reģistrācija stāsies spēkā 1. oktobrī (4. ceturkšņa sākumā).

Aktivizējiet reģistrāciju agrāk

Jūs varat pieprasīt pievienošanos režīmam pirms nākamā ceturkšņa sākuma. Šādā gadījumā jums ir jāinformē sava identifikācijas dalībvalsts līdz tā mēneša 10. datumam, kas seko pēc tam, kad esat pirmo reizi sniedzis attiecīgos pakalpojumus.

Piemēram, ja 5. martā jau esat uzsācis pakalpojumu tirdzniecību un, sākot ar šo datumu, režīmu vēlaties izmantot arī attiecībā uz jūsu sniegtajiem pakalpojumiem, jums līdz 10. aprīlim jāinformē identifikācijas dalībvalsts par to, ka vēlaties pievienoties šim režīmam. Ja tas ir izdarīts, režīms tiks piemērots visiem pakalpojumiem, kurus sniedzat no 5. marta.

Reģistrācijas atcelšana

Ja režīmu vairs nevēlaties izmantot, jums par to jāinformē sava identifikācijas dalībvalsts. Tas jādara vismaz 15 dienas pirms kalendārā ceturkšņa beigām. Kalendārie ceturkšņi ir šādi:

Tiklīdz jūsu pieprasījums būs pieņemts, jūs saņemsiet elektronisku paziņojumu un 6 mēnešus no šī brīža jūs nevarēsiet pieteikties jaunam režīmam.

Izslēgšana no režīma

Jūs tiksiet izslēgts no režīma, ja:

Pagaidu izslēgšana (karantīnas periods)

No viena vai abu MOSS režīmu izmantošanas uz noteiktu laiku (tā saukto karantīnas periodu) jūs var izslēgt šādos gadījumos:

PVN noteikumi

Jums ir jāizmanto tas pats PVN maksātāja numurs, ko patlaban norādāt iekšzemes PVN deklarācijās, un jāmaksā PVN pēc to ES valstu likmes, kur dzīvo jūsu klienti.

Jums ir jāpiemēro tādi paši rēķinu piesūtīšanas noteikumi, kādi ir jūsu identifikācijas dalībvalstī (vairumā valstu rēķins netiek pieprasīts, ja pakalpojumi tiek sniegti MOSS režīmā). Tas attiecas arī uz pakalpojumu sniegšanu no uzņēmējdarbības veikšanas dalībvalstīm.

Visiem sniegtajiem pakalpojumiem, uz kuriem neattiecas MOSS režīms, jāpiemēro iekšzemes pārdošanā izmantojamās standarta nodokļa likmesen.

PVN deklarācijas

20 dienu laikā pēc katra pārskata perioda jums jāiesniedz detalizēta ceturkšņa PVN deklarācija. Pēc tam, garantējot datu drošību, šo informāciju jūsu identifikācijas dalībvalsts pārsūta attiecīgajai patēriņa dalībvalstij.

Šīs PVN deklarācijas tiek sagatavotas papildus jūsu parastajām iekšzemes PVN deklarācijām.

Pārbaudiet PVN likmes

PVN likmes, kas piemērojamas telesakaru, apraides un elektroniski sniegtiem pakalpojumiem, var pārbaudīt Nodokļu informācijas apmaiņas datubāzēen.

Uzskaite

Jums jāveic uzskaite par savām darbībām 10 gadus no tā gada beigām, kad tika sniegts pakalpojums, un pēc pieprasījuma nekavējoties jādara pieejamas digitālās kopijas.

Veicot uzskaiti, jāiekļauj šāda informācija:

Vairāk informācijas par MOSS režīmu varat atrast portālā par MOSS režīmu PVNen, un detalizēta informācija ir izklāstīta rokasgrāmatāspdfen .

 

Savienības režīms

Jūs varat izmantot Savienības režīmu, ja sniedzat pārrobežu telesakaru, televīzijas un radio apraides vai digitālos pakalpojumus klientiem visās ES valstīs, izņemot:

ES valsti, kurā sniedzat pakalpojumus, sauc par patēriņa dalībvalsti.

Identifikācijas dalībvalsts norādīšana

Jums ir jānorāda sava identifikācijas dalībvalsts.

Tā var būt jebkura ES valsts, kur atrodas jūsu uzņēmuma filiāle (uzņēmējdarbības veikšanas dalībvalstis).

Šogad un divus nākamos kalendāros gadus jūs nevarat mainīt savu identifikācijas dalībvalsti; to var darīt vienīgi tad, ja vairs neatbilstat režīma izmantošanas nosacījumiem, piemēram, jums vairs nav filiāles identifikācijas dalībvalstī. Šādā gadījumā jūs varat mainīt identifikācijas dalībvalsti uz jebkuru citu ES valsti, kur atrodas jūsu filiāle.

Šo valsts maiņu jūs varat veikt vienas dienas laikā, taču jums par savu izvēli ir jāinformē gan vecā, gan jaunā identifikācijas dalībvalsts. Tas jāizdara līdz tā mēneša 10. datumam, kas seko pēc izmaiņu veikšanas.

Reģistrācija

Reģistrēties jūs varat tiešsaistē, savas identifikācijas dalībvalsts portālā.

Izvēlieties valsti:

 • Austrijaaten
 • Beļģijabeen
 • Bulgārijabgen
 • Horvātijacren
 • Kipracyen
 • Čehijaczen
 • Dānijadken
 • Igaunijaeeen
 • Somijafien
 • Francijafren
 • Vācijadeen
 • Grieķijagren
 • Ungārijahuen
 • Īrijaieen
 • Itālijaiten
 • Latvijalven
 • Lietuvalten
 • Luksemburgaluen
 • Maltamten
 • Nīderlandenlen
 • Polijaplen
 • Portugālepten
 • Rumānijaroen
 • Slovākijasken
 • Slovēnijasien
 • Spānijaesen
 • Zviedrijaseen
 • Apvienotā Karalisteuken

Tiklīdz jūsu reģistrācijas dati būs saņemti un apstiprināti, jūsu identifikācijas dalībvalsts tos saglabās datubāzē un pārsūtīs visām pārējām ES valstīm.

Kad jūsu reģistrācija kļūst aktīva?

Ja vien neesat norādījis citādi, parasti reģistrācija stāsies spēkā tā kalendārā ceturkšņa pirmajā dienā, kas seko dienai, kad esat nosūtījis MOSS izmantošanas pieprasījumu.

Piemēram, ja jūsu pieteikums par pievienošanos MOSS ir pieņemts 20. jūlijā (proti, 3. ceturksnī), jūsu reģistrācija stāsies spēkā 1. oktobrī (4. ceturkšņa sākumā).

Aktivizējiet reģistrāciju agrāk

Jūs varat pieprasīt pievienošanos režīmam pirms nākamā ceturkšņa sākuma. Šādā gadījumā jums ir jāinformē sava identifikācijas dalībvalsts līdz tā mēneša 10. datumam, kas seko pēc tam, kad esat pirmo reizi sniedzis attiecīgos pakalpojumus.

Piemēram, ja 5. martā jau esat uzsācis pakalpojumu tirdzniecību un, sākot ar šo datumu, režīmu vēlaties izmantot arī attiecībā uz jūsu sniegtajiem pakalpojumiem, jums līdz 10. aprīlim jāinformē identifikācijas dalībvalsts par to, ka vēlaties pievienoties šim režīmam. Ja tas ir izdarīts, režīms tiks piemērots visiem pakalpojumiem, kurus sniedzat no 5. marta.

Reģistrācijas atcelšana

Ja režīmu vairs nevēlaties izmantot, jums par to jāinformē sava identifikācijas dalībvalsts. Tas jādara vismaz 15 dienas pirms kalendārā ceturkšņa beigām. Kalendārie ceturkšņi ir šādi:

Tiklīdz jūsu pieprasījums būs pieņemts, jūs saņemsiet elektronisku paziņojumu un 6 mēnešus no šī brīža jūs nevarēsiet pieteikties jaunam režīmam.

Izslēgšana no režīma

Jūs tiksiet izslēgts no režīma, ja:

Pagaidu izslēgšana (karantīnas periods)

No viena vai abu MOSS režīmu izmantošanas uz noteiktu laiku (tā saukto karantīnas periodu) jūs var izslēgt šādos gadījumos:

PVN noteikumi

Jums ir jāizmanto tas pats PVN maksātāja numurs, ko patlaban norādāt iekšzemes PVN deklarācijās, un jāmaksā PVN pēc to ES valstu likmes, kur dzīvo jūsu klienti.

Jums ir jāpiemēro tādi paši rēķinu piesūtīšanas noteikumi, kādi ir jūsu identifikācijas dalībvalstī (vairumā valstu rēķins netiek pieprasīts, ja pakalpojumi tiek sniegti MOSS režīmā). Tas attiecas arī uz pakalpojumu sniegšanu no reģistrācijas dalībvalstīm.

Visiem sniegtajiem pakalpojumiem, uz kuriem neattiecas MOSS režīma tvērums, jāpiemēro iekšzemes pārdošanā izmantojamās standarta nodokļa likmesen.

PVN deklarācijas

20 dienu laikā pēc katra pārskata perioda jums jāiesniedz detalizēta ceturkšņa PVN deklarācija. Pēc tam, garantējot datu drošību, šo informāciju jūsu identifikācijas dalībvalsts pārsūta attiecīgajai patēriņa dalībvalstij.

Šīs PVN deklarācijas tiek sagatavotas papildus jūsu parastajām iekšzemes PVN deklarācijām.

Pārbaudiet PVN likmes

PVN likmes, kas piemērojamas telesakaru, apraides un elektroniski sniegtiem pakalpojumiem, var pārbaudīt Nodokļu informācijas apmaiņas datubāzēen.

Uzskaite

Jums jāveic uzskaite par savām darbībām 10 gadus no tā gada beigām, kad tika sniegts pakalpojums, un pēc pieprasījuma nekavējoties jādara pieejamas digitālās kopijas.

Veicot uzskaiti, jāiekļauj šāda informācija:

Vairāk informācijas par MOSS režīmu varat atrast portālā par MOSS režīmu PVNen, un detalizēta informācija ir izklāstīta rokasgrāmatāspdfen .

 

Ārpussavienības režīms

Jūs varat izmantot ārpussavienības režīmu, ja sniedzat pārrobežu telesakaru, televīzijas un radio apraides vai digitālos pakalpojumus klientiem visās ES valstīs (arī tajā ES valstī, kas norādīta kā jūsu identifikācijas dalībvalsts).

ES valsti, kurā sniedzat pakalpojumus, sauc par patēriņa dalībvalsti.

Identifikācijas dalībvalsts norādīšana

Jums ir jānorāda sava identifikācijas dalībvalsts. Tā var būt jebkura jūsu izvēlēta ES valsts.

Ja vēlaties, vēlāk identifikācijas dalībvalsti varat mainīt. Tā var būt jebkura jūsu izvēlēta ES valsts.

Lai veiktu izmaiņas, jums jāanulē sava reģistrācija pašreizējā identifikācijas dalībvalstī un jāpārreģistrējas no jauna izvēlētajā identifikācijas dalībvalstī.

Reģistrācija

Reģistrēties jūs varat tiešsaistē, savas identifikācijas dalībvalsts portālā.

Izvēlieties valsti:

 • Austrijaaten
 • Beļģijabeen
 • Bulgārijabgen
 • Horvātijacren
 • Kipracyen
 • Čehijaczen
 • Dānijadken
 • Igaunijaeeen
 • Somijafien
 • Francijafren
 • Vācijadeen
 • Grieķijagren
 • Ungārijahuen
 • Īrijaieen
 • Itālijaiten
 • Latvijalven
 • Lietuvalten
 • Luksemburgaluen
 • Maltamten
 • Nīderlandenlen
 • Polijaplen
 • Portugālepten
 • Rumānijaroen
 • Slovākijasken
 • Slovēnijasien
 • Spānijaesen
 • Zviedrijaseen
 • Apvienotā Karalisteuken

Tiklīdz jūsu reģistrācijas dati būs saņemti un apstiprināti, jūsu identifikācijas dalībvalsts tos saglabās datubāzē un pārsūtīs visām pārējām ES valstīm.

Kad jūsu reģistrācija kļūst aktīva?

Ja vien neesat norādījis citādi, parasti reģistrācija stāsies spēkā tā kalendārā ceturkšņa pirmajā dienā, kas seko dienai, kad esat nosūtījis MOSS izmantošanas pieprasījumu.

Piemēram, ja jūsu pieteikums par pievienošanos MOSS ir pieņemts 20. jūlijā (proti, 3. ceturksnī), jūsu reģistrācija stāsies spēkā 1. oktobrī (4. ceturkšņa sākumā).

Aktivizējiet reģistrāciju agrāk

Jūs varat pieprasīt pievienošanos režīmam pirms nākamā ceturkšņa sākuma. Šādā gadījumā jums ir jāinformē sava identifikācijas dalībvalsts līdz tā mēneša 10. datumam, kas seko pēc tam, kad esat pirmo reizi sniedzis attiecīgos pakalpojumus.

Piemēram, ja 5. martā jau esat uzsācis pakalpojumu tirdzniecību un, sākot ar šo datumu, režīmu vēlaties izmantot arī attiecībā uz jūsu sniegtajiem pakalpojumiem, jums līdz 10. aprīlim jāinformē identifikācijas dalībvalsts par to, ka vēlaties pievienoties šim režīmam. Ja tas ir izdarīts, režīms tiks piemērots visiem pakalpojumiem, kurus sniedzat no 5. marta.

Reģistrācijas atcelšana

Ja režīmu vairs nevēlaties izmantot, jums par to jāinformē sava identifikācijas dalībvalsts. Tas jādara vismaz 15 dienas pirms kalendārā ceturkšņa beigām. Kalendārie ceturkšņi ir šādi:

Tiklīdz jūsu pieprasījums būs pieņemts, jūs saņemsiet elektronisku paziņojumu un 6 mēnešus no šī brīža jūs nevarēsiet pieteikties jaunam režīmam.

Izslēgšana no režīma

Jūs tiksiet izslēgts no režīma, ja:

Pagaidu izslēgšana (karantīnas periods)

No viena vai abu MOSS režīmu izmantošanas uz noteiktu laiku (tā saukto karantīnas periodu) jūs var izslēgt šādos gadījumos:

PVN noteikumi

PVN maksātāja numuru jums piešķirs tā ES valsts, kuru esat norādījis par savu identifikācijas dalībvalsti, un būs jāmaksā PVN pēc to ES valstu likmes, kur dzīvo jūsu klienti.

Jums ir jāpiemēro tādi paši rēķinu piesūtīšanas noteikumi, kādi ir jūsu identifikācijas dalībvalstī (vairumā valstu rēķins netiek pieprasīts, ja pakalpojumi tiek sniegti MOSS režīmā).

PVN deklarācijas

20 dienu laikā pēc katra pārskata perioda jums jāiesniedz detalizēta ceturkšņa PVN deklarācija. Pēc tam, garantējot datu drošību, šo informāciju jūsu identifikācijas dalībvalsts pārsūta attiecīgajai patēriņa dalībvalstij.

Šīs PVN deklarācijas tiek sagatavotas papildus jūsu parastajām iekšzemes PVN deklarācijām.

Pārbaudiet PVN likmes

PVN likmes, kas piemērojamas telesakaru, apraides un elektroniski sniegtiem pakalpojumiem, var pārbaudīt Nodokļu informācijas apmaiņas datubāzēen.

Uzskaite

Jums jāveic uzskaite par savām darbībām 10 gadus no tā gada beigām, kad tika sniegts pakalpojums, un pēc pieprasījuma nekavējoties jādara pieejamas digitālās kopijas.

Veicot uzskaiti, jāiekļauj šāda informācija:

Vairāk informācijas par MOSS režīmu varat atrast portālā par MOSS režīmu PVNen, un detalizēta informācija ir izklāstīta rokasgrāmatāspdfen .

 

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Vietējs atbalsts uzņēmumiem - Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla.

Kopīgot šo lapu: