Uzņēmējdarbība
Pēdējā pārbaude: 05/05/2022

Granti un darba iespējas pētniekiem

Ierobežojumi saistībā ar pilsonību nepastāv

Ikviens pētnieks ES ir tiesīgs izmantot mācību un nodarbinātības iespējas, ko finansē valstu piešķirtie granti un dotācijas, pat ja viņš nav šīs valsts pilsonis vai pastāvīgais iedzīvotājs.

Uzmanību

Pētniekiem, kas nav ES pilsoņi, jāiepazīstas ar zinātnieka vīzas paketi en , lai uzzinātu, kādi ir noteikumi attiecībā uz iebraukšanu, kādas formalitātes jākārto un kādas ir iespējas veikt pētījumus.

ES atbalsts zinātniekiem

ES finansējums var palīdzēt jums mācībās un zinātniskās karjeras attīstībā.

Pētniecības un finansējuma saņemšanas iespējas dažādās valstīs

Ja esat zinātnieks, jums ir iespēja ērti meklēt vakances en un iespējas saņemt vietēju finansējumu en citā ES valstī.

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Kopīgot šo lapu: