Pēdējā pārbaude: 29/10/2021

Apgādnieka zaudējuma pabalsts un bēru pabalsti

Nāves gadījumā tuviniekiem noteiktos apstākļos ir tiesības uz apgādnieka zaudējuma pabalstu. Pabalsti un iespējamie saņēmēji dažādās ES valstīs ir atšķirīgi. Pie izplatītākajiem tuviniekiem domātajiem pabalstiem pieder šādi.

Apgādnieka zaudējuma pensijas

Apgādnieka zaudējuma pensija ir ikmēneša pabalsts, kas atbilst tās pensijas procentuālai daļai, kuru mirušais saņēma vai būtu saņēmis. To izmaksā tuvākajiem radiniekiem. To piešķir tā pati organizācija, kura izmaksāja vai būtu izmaksājusi attiecīgo pensiju. Maksājamo summu aprēķina tāpat kā vecuma pensiju.

Jums ir jāiesniedz apgādnieka zaudējuma pensijas pieprasījums tās valsts kompetentajās iestādēs , kurā bija mirušā pēdējā dzīvesvieta vai darbavieta. Valsts iestādes izskatīs jūsu prasību un pārsūtīs to atbildīgajai ES valstij.

Ja neizpildāt valstī paredzētos apgādnieka zaudējuma pensijas saņemšanas nosacījumus, jums var būt tiesības uz atraitnības pabalstu.

Uzmanību

Ne visas ES valstis maksā apgādnieka zaudējuma pensiju.

Bēru pabalsti

Bēru pabalsts ir vienreizējs maksājums pēc nāves iestāšanās.

Uzmanību

Ne visas ES valstis maksā bēru pabalstus.

Pirms pieprasāt bēru pabalstu, jums ir jāpārbauda:

Kur iesniegt pieprasījumu?

Jums ir jāvēršas sociālās nodrošināšanas iestādē, kurai mirušais bija piederīgs, tajā valstī, kurā bija viņa pēdējā dzīvesvieta. Valsts iestādes izskatīs jūsu prasību un pārsūtīs to atbildīgajai ES valstij.

Kura valsts atbild par pabalsta izmaksu?

Ja jūsu mirušais tuvinieks saņēma pensiju no vairākām ES valstīm, bēru pabalsts un/vai apgādnieka zaudējuma pabalsts ir jāizmaksā vai nu:

Jebkurā gadījumā pieprasījums ir jāiesniedz sociālā nodrošinājuma iestādei, kurā bija reģistrēta mirusī persona, tajā valstī, kurā tā dzīvoja.

Piemērs

Noskaidrojiet, kura valsts atbild par bēru pabalsta izmaksu

Elsa un Jans no Nīderlandes dodas pensijā un pārceļas uz dzīvi Itālijā. Pēc vīra nāves Elsa uzzina, ka viņa Nīderlandē var pieprasīt bēru pabalstu, bet viņa nezina, kurā iestādē vērsties.

Viņa sazinās ar Eiropas nodarbinātības padomdevēju, kurš viņai izskaidro, ka viņai ir jāiesniedz savs pieprasījums veselības apdrošināšanas iestādē, kur bija reģistrēts viņas vīrs, Itālijā. Šī iestāde pārsūtīs viņas pieprasījumu Nīderlandes iestādēm.

Ir piemērojami vieni un tie paši noteikumi neatkarīgi no tā, vai mirušais ir vai nav pensijā. Ja viņš/viņa ir maksājis/-usi sociālās apdrošināšanas iemaksas, jums kā apgādnieka zaudētājam ir tiesības uz pabalstu.

Apgādnieka zaudējuma pabalsta saņemšanas nosacījumi ir atšķirīgi dažādās ES valstīs.

Noskaidrojiet, kādi noteikumi ir spēkā valstī, kur jūsu mirušais radinieks bija apdrošināts:

Izvēlieties valsti:

Jums ir vēl citi jautājumi?

Bieži uzdotie jautājumi

ES tiesību akti

Vai jūs skar “Brexit”?

Šajā lapā izklāstītie noteikumi un nosacījumi joprojām attiecas uz ES pilsoņiem Apvienotajā Karalistē un Lielbritānijas pilsoņiem ES, ciktāl viņus aizsargā līgums par Apvienotās Karalistes izstāšanos ES.

Ja esat ieguvis tiesības sociālā nodrošinājuma jomā (kā tiesības uz veselības aprūpi, bezdarbnieka pabalstu, pensiju) pirms 2020. gada 31. decembra, Apvienotās Karalistes Izstāšanās līgums nosaka vispārīgos noteikumus par šo tiesību aizsardzību. Lasiet vairāk par ES pilsoņu tiesībām Apvienotajā Karalistēen.

Uzskatāt, ka jūsu tiesības saskaņā ar ES tiesību aktiem netiek ievērotas un jums ir vajadzīgs padoms? Sazinieties ar mūsu palīdzības dienestu.

Ja esat ES pilsonis Apvienotajā Karalistē, jums vispirms jāvēršas attiecīgajās Apvienotās Karalistes iestādēs. Ja problēmu neizdodas atrisināt, par jūsu tiesību pārkāpumiem varat ziņot Apvienotās Karalistes neatkarīgajai uzraudzības iestādeien

Esat Apvienotās Karalistes pilsonis kādā ES valstī un vēlaties iesniegt sūdzību? Varat to adresēt Eiropas Komisijai.

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Kopīgot šo lapu: