Vietnes rīki

Valodu atlasītājs

ES karogs

Navigācijas ceļš

Izvēlne

Atjaunināts : 15/11/2017

Veselības apdrošināšana, kad īslaicīgi uzturaties citā ES valstī

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Pašreiz šī valsts joprojām ir pilntiesīga ES dalībvalsts, un attiecīgās tiesības un pienākumi joprojām pilnā mērā attiecas uz Apvienoto Karalisti.

 • Jautājumi un atbildes, kuru pamatā ir ES un Apvienotās Karalistes 2017. gada 8. decembra kopīgais ziņojumsEnglish
 • ES publikācijas par "Brexit"English
 • Lielbritānijas valdības informācija un nostādnes par "Brexit"English

Ja esat ES pilsonis un jums gadās negaidīti saslimt, kamēr īslaicīgi uzturaties ārzemēs – atvaļinājuma, komandējuma vai studiju laikā –, jums ir tiesības uz ārstēšanos, kas nevar pagaidīt līdz brīdim, kad atgriezīsities mājās. Jums uz veselības aprūpi ir tādas pašas tiesības kā tās valsts iedzīvotājiem, kurā tobrīd atrodaties.

Dodoties uz ārzemēm, allaž vajadzētu ņemt līdzi Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK). Ar to varat pierādīt, ka esat apdrošināts kādā ES valstī.

Ja jums nav Eiropas veselības apdrošināšanas kartes (EVAK) vai nevarat to izmantot (piemēram, privātā veselības aprūpes iestādē), ārstēšanos jums nevar liegt, bet var gadīties, ka vispirms būs pašam par to jāsamaksā. Pēc atgriešanās mājās gan varēsit pieprasīt atlīdzināt šos izdevumus.

Eiropas veselības apdrošināšanas kartes (EVAK) saņemšana

Dažās valstīs Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK) izsniedz kopā ar valsts veselības apdrošināšanas karti. Citās valstīs jums tā jāpieprasa atsevišķi.

Par EVAK izsniegšanu nekas nav jāmaksā. Noformējiet to savā veselības apdrošināšanas iestādē, pirms braucat projām.

Ir dažas krāpnieciskas tīmekļa vietnes, kas pieprasa samaksu par Eiropas veselības apdrošināšanas kartes noformēšanu. Nekādā gadījumā neizmantojiet tās: uzreiz vērsieties savas valsts veselības apdrošināšanas iestādē.

Pārbaudiet savas valsts veselības apdrošināšanas iestādē, vai jūsu veselības apdrošināšana attiecas arī uz jūsu ģimeni.

Uzziniet vairāk par Eiropas veselības apdrošināšanas karti:

Izvēlieties valsti:

Eiropas Komisija neatbild par ārēju tīmekļa vietņu saturu.

Ierobežojumi attiecībā uz Eiropas veselības apdrošināšanas kartes (EVAK) izmantošanu

 • Personas, kas nav ES pilsoņi, nevar izmantot EVAK karti, lai ārstētos Dānijā.
 • Horvātijas pilsoņi nevar izmantot EVAK karti, lai ārstētos Šveicē.
 • EVAK karte nesedz glābšanas un repatriācijas izdevumus – ja pēc nopietnas saslimšanas vai negadījuma citā ES valstī jums būs vajadzīgs transports atpakaļ uz mājām, to varēs segt tikai papildu apdrošināšana.
 • Karte nesedz privātās veselības aprūpes izmaksas vai plānotu ārstēšanos citā ES valstī.

Piemērs

Noslēdziet papildus ceļojuma apdrošināšanas līgumu!

Zviedrs Svens devās uz Franciju, lai slēpotu. Jau otrajā atvaļinājuma dienā viņš, kalnos slēpojot, sasita celi, un Francijas glābšanas dienestiem vajadzēja nākt palīgā, lai viņu aiztransportētu no kalna. Pārbraucis mājās, viņš saņēma iespaidīgu rēķinu par glābšanas izmaksām. Svenam nācās pašam pilnībā apmaksāt šo rēķinu, jo Eiropas veselības apdrošināšanas karte nesedz meklēšanas un glābšanas izmaksas.

Sabiedriskās apspriešanas
  Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
  Vaicājiet, un mēs dosim padomu.