Podnikanie
Posledná kontrola : 06/05/2022

Zdravotné poistenie v prípade krátkodobých pobytov

Ak neočakávane ochoriete počas krátkodobého pobytu v inej krajine EÚ – napr. počas dovolenky, služobnej cesty alebo štúdia, máte ako občan EÚ nárok na lekársku starostlivosť, ktorá nemôže počkať do vášho návratu domov. Máte rovnaké práva na zdravotnú starostlivosť ako poistenci danej krajiny.

Pri všetkých cestách do zahraničia by ste mali mať so sebou európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP). Ten osvedčuje, že máte poistenie v niektorej z krajín EÚ.

Ak nemáte európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP) alebo ho nemôžete použiť (napríklad v prípade súkromnej zdravotnej starostlivosti), nemôže vám byť ošetrenie odmietnuté. Je však možné, že zaň budete musieť zaplatiť vopred a náhradu výdavkov si uplatniť po návrate domov.

Ako získať európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP)

V niektorých krajinách sa európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP) vydáva spolu s vnútroštátnym preukazom poistenca. V iných oň musíte požiadať.

Jeho vydanie by malo byť bezplatné. Mali by ste ho získať bezplatne vo vašej zdravotnej poisťovni ešte pred odchodom do zahraničia.

Upozornenie

Určité podvodné webové stránky môžu od vás vyžadovať za objednanie európskeho preukazu zdravotného poistenia platbu. Nikdy ich nevyužívajte: miesto toho sa obráťte priamo na vášho poskytovateľa zdravotného poistenia.

Nezabudnite sa informovať u vášho poskytovateľa zdravotného poistenia, do akej miery sa vaše zdravotné poistenie vzťahuje na členov vašej rodiny.

Viac informácií o európskom preukaze zdravotného poistenia (EPZP) v krajinách:

Vyberte krajinu:

 • Rakúskoatde
 • Belgickobefr
 • Bulharskobgbg
 • Chorvátskocren
 • Cypruscyen
 • Českoczen
 • Dánskodkda
 • Estónskoeeen
 • Fínskofien
 • Francúzskofrfr
 • Nemeckodede
 • Gréckogren
 • Maďarskohuhu
 • Islandisen
 • Írskoieen
 • Talianskoitit
 • Lotyšskolven
 • Lichtenštajnskolide
 • Litvalten
 • Luxemburskoluen
 • Maltamten
 • Holandskonlen
 • Nórskonoenno
 • Poľskoplpl
 • Portugalskoptpt
 • Rumunskororo
 • Slovenskosksk
 • Slovinskosiensl
 • Švédskosefi

Máte ďalšie otázky?

Upozorňujeme, že Európska komisia nie je zodpovedná za obsah externých webových lokalít.

Obmedzenia týkajúce sa používania európskeho preukazu zdravotného poistenia

Príklad

Uzavrite doplnkové poistenie cestovných rizík

Sven je Švéd, ktorý sa šiel lyžovať do Francúzska. V druhý deň dovolenky si pri zjazde zranil koleno a zo svahu ho musela dostať francúzska záchranná služba. Po návrate domov mu prišiel nemalý účet za záchrannú operáciu. Sven ho musel uhradiť v plnej výške, keďže náklady na pátracie a záchranné služby EPZP nepokrýva.

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: