Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Posledná kontrola : 20/03/2018

Zdravotné poistenie v prípade krátkodobých pobytov

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Spojené kráľovstvo zatiaľ ostáva plnoprávnym členom EÚ a aj naďalej sa naň a na jeho území v plnom rozsahu uplatňujú práva a povinnosti.

 • Otázky a odpovede týkajúce sa spoločnej správy EÚ a Spojeného kráľovstva z 8. decembra 2017English
 • Publikácie EÚ o brexiteEnglish
 • Informácie a usmernenia vlády Spojeného kráľovstva týkajúce sa brexituEnglish

Ak neočakávane ochoriete počas krátkodobého pobytu v inej krajine EÚ – napr. počas dovolenky, služobnej cesty alebo štúdia, máte ako občan EÚ nárok na lekársku starostlivosť, ktorá nemôže počkať do vášho návratu domov. Máte rovnaké práva na zdravotnú starostlivosť ako poistenci danej krajiny.

Pri všetkých cestách do zahraničia by ste mali mať so sebou európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP). Ten osvedčuje, že máte poistenie v niektorej z krajín EÚ.

Ak nemáte európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP) alebo ho nemôžete použiť (napríklad v prípade súkromnej zdravotnej starostlivosti), nemôže vám byť ošetrenie odmietnuté. Je však možné, že zaň budete musieť zaplatiť vopred a náhradu výdavkov si uplatniť po návrate domov.

Ako získať európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP)

V niektorých krajinách sa európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP) vydáva spolu s vnútroštátnym preukazom poistenca. V iných oň musíte požiadať.

Jeho vydanie by malo byť bezplatné. Mali by ste ho získať bezplatne vo vašej zdravotnej poisťovni ešte pred odchodom do zahraničia.

Určité podvodné webové stránky môžu od vás vyžadovať za objednanie európskeho preukazu zdravotného poistenia platbu. Nikdy ich nevyužívajte: miesto toho sa obráťte priamo na vášho poskytovateľa zdravotného poistenia.

Nezabudnite sa informovať u vášho poskytovateľa zdravotného poistenia, do akej miery sa vaše zdravotné poistenie vzťahuje na členov vašej rodiny.

Viac informácií o európskom preukaze zdravotného poistenia (EPZP) v krajinách:

Vyberte krajinu:

Upozorňujeme, že Európska komisia nie je zodpovedná za obsah externých webových lokalít.

Obmedzenia týkajúce sa používania európskeho preukazu zdravotného poistenia

 • Príslušníci nečlenských krajín EÚ nemôžu použiť európsky preukaz na lekársku starostlivosť v Dánsku, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku a Švajčiarsku, pokiaľ nie sú utečencami s pobytom na území členského štátu EÚ alebo sa na nich nevzťahuje poistenie rodinného príslušníka občana EÚ.
 • Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko majú na účely koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia postavenie krajín EÚ
 • Preukaz EPZP nepokrýva záchranné činnosti a návrat do vlasti – ak v prípade závažného ochorenia alebo úrazu v inej krajine EÚ potrebujete bezplatnú dopravu domov, budete potrebovať osobitné poistné krytie.
 • Preukaz nepokrýva služby súkromnej zdravotnej starostlivosti ani náklady na plánovanú starostlivosť v inej krajine EÚ.

Príklad

Uzavrite doplnkové poistenie cestovných rizík

Sven je Švéd, ktorý sa šiel lyžovať do Francúzska. V druhý deň dovolenky si pri zjazde zranil koleno a zo svahu ho musela dostať francúzska záchranná služba. Po návrate domov mu prišiel nemalý účet za záchrannú operáciu. Sven ho musel uhradiť v plnej výške, keďže náklady na pátracie a záchranné služby EPZP nepokrýva.

Verejné konzultácie
  Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
  Pomoc a poradenstvo