Posledná kontrola: 08/04/2019

Žiadosť o trvalé poskytovanie služieb

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Ak sa plánujete dlhodobo presťahovať do inej krajiny EÚ, v ktorej chcete vykonávať svoju regulovanú profesiu, budete musieť požiadať o uznanie odbornej kvalifikácie.

Ak ste lekár, zdravotná sestra zodpovedná za všeobecnú starostlivosť, pôrodná asistentka, zubný lekár, farmaceut, architekt alebo veterinárny lekár, vzťahuje sa na vás automatické uznávanieen kvalifikácií.

Aké doklady potrebujete predložiť

K žiadosti o uznanie odbornej kvalifikácie je potrebné predložiť tieto doklady:

Spracovanie žiadosti

Po odoslaní prihlášky a sprievodných dokumentov orgány:

Ak orgány rozhodnú, že existujú podstatné rozdiely medzi požiadavkami na získanie vašej kvalifikácie vo vašej domovskej krajine a požiadavkami v hostiteľskej krajine, môžu vás požiadať, aby ste absolvovali skúšku spôsobilosti alebo stáž. V takom prípade príjmu konečné rozhodnutie až po tom, ako splníte tieto dodatočné podmienky.

Ak musíte splniť ďalšie podmienky na preukázanie platnosti vašich kvalifikácií, mali by ste mať možnosť vybrať si medzi skúškou spôsobilosti alebo adaptačnou stážou. V prípade niektorých povolaní však orgány môžu osobitne požadovať buď skúšky spôsobilosti, alebo adaptačnú stáž.

Ak príslušné orgány neprijmú rozhodnutie do 4 mesiacov, môžete sa obrátiť na naše asistenčné služby alebo národné kontaktné miestaen pre odborné kvalifikácie. Ak vám nevedia pomôcť, môžete podať návrh na vnútroštátnom súde.

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: