Život a cestovanie
Posledná kontrola: 12/08/2022

Dodanie a spracovanie objednávok pri online predaji

Služby dodávania

Keď si vyberáte spôsob dodávania, mali by ste zvážiť veľkosť vašej spoločnosti, vlastnosti vašich výrobkov a takisto skutočnosť, či pôsobíte iba na domácom trhu alebo aj v zahraničí, ako aj váš obchodný model a potreby či preferencie vašich zákazníkov.

Okrem toho sa uistite, že poznáte vnútroštátne požiadavky aj požiadavky EÚ v súvislosti s  právami vašich zákazníkovpravidlá, ktoré sa vzťahujú na konkrétne kategórie výrobkov, ktoré budete prepravovať v Európe.

Nakupujúci online očakávajú, že si budú môcť vybrať z viacerých flexibilných možností dodania. Medzi dôležité prvky patrí:

Upozornenie

 Vezmite do úvahy, že zákazníci v rôznych krajinách môžu preferovať rôzne možnosti dodania a akceptovať rôzne časy tranzitu.  Kontaktujte združenie elektronického obchodu en vo svojej krajine alebo v krajine určenia, aby ste si overili miestne postupy.

 Zákazníkom môžete navrhnúť rôzne možnosti dodania. Mali by ste presne uviesť náklady na každú službu dodania. V každej cenovej ponuke musíte jasne uviesť, či sú náklady na dodanie zahrnuté v cene.

 Uistite sa, že ešte pred zadaním objednávky informujete svojich zákazníkov o dodacích podmienkach (vrátane postupu vrátenia a nákladov na vrátenie tovaru). Ak nebudete svojich zákazníkov riadne informovať o postupe vrátenia, budete znášať náklady na vrátenie tovaru.

Podľa hmotnosti, veľkosti, objemov (jednotlivo aj v danom počte) a miesta určenia balíkov, ktoré odosielate, môžete nájsť vhodného prevádzkovateľa zodpovedajúceho vašim potrebám, ako sú:

Špecializovaní prevádzkovatelia služieb dodávania vám môžu ponúknuť lepšie ceny, väčší rozsah služieb a vyššiu kvalitu, ako aj spoľahlivosť služieb dodávania:

Prečítajte si viac o  doručovaní balíkov v EÚ vrátane nástroja, ktorý vám pomôže nájsť vhodné služby a ceny pre vaše cezhraničné zásielky.

Doplnkové služby k dodaniu

Ak nie je uvedené inak, vyžaduje sa, aby ste ponúkali dodaciu lehotu, ktorá neprekračuje 30 dní od nákupu. Ste zodpovední za všetky zdržania a položky poškodené pri preprave. Tu sa dozviete viac o tom, čo môžu vaši zákazníci očakávať.

Splnenie požiadaviek na dodanie výrobkov

Podľa typu tovaru a služieb, ktoré predávate online, sa v rôznych oblastiach uplatňujú nariadenia EÚ:

Dodávateľské povinnosti voči vašim zákazníkom

Okrem dodržania dohodnutého časového rámca dodania zodpovedáte aj za prípadné straty a poškodenia tovaru, kým sa fyzicky dostanú k vašim zákazníkom.

Takisto priamo zodpovedáte za akékoľvek sťažnosti zákazníkov vrátane sťažností týkajúcich sa dodania položiek.

Sťažnosti spojené s dodaním zvyčajne urovnáte s prevádzkovateľom služieb dodávania, s ktorým máte uzatvorenú zmluvnú dohodu (bez ohľadu na to, s koľkými subdodávateľmi prevádzkovateľ spolupracoval), aby ste pre zákazníka našli uspokojivé riešenie.

Ak váš prevádzkovateľ služieb dodávania nemôže ponúknuť uspokojivé riešenie, môžete využiť mimosúdne mechanizmy riešenia sporov alebo iné európske súdne konania.

Ak ste využili služby poskytovateľa univerzálnej služby, môžete takisto kontaktovať príslušný vnútroštátny verejný orgán pre sťažnosti en so žiadosťou o dodatočnú pomoc a usmernenie.

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Na nájdenie najvhodnejšej pomoci môžete využiť aj vyhľadávač služieb pomoci.

Zdieľať túto stránku: