Podnikanie
Posledná kontrola : 02/02/2023

Doklady maloletých osôb pri cestovaní v rámci EÚ

Koronavírus: Bezpečné obnovenie cestovania

Okrem povinnosti mať vlastný pas alebo občiansky preukaz, každé dieťa, ktoré cestuje:

môže potrebovať osobitný (úradný) dokument podpísaný rodičmi, poprípade druhým rodičom alebo zákonným zástupcom či zástupcami, ktorý ho oprávňuje cestovať za uvedených okolností.

Táto záležitosť nie je upravená žiadnymi predpismi EÚ. O tom, či dieťa musí mať úradné povolenie podpísané jeho rodičmi alebo zákonnými zástupcami, rozhoduje každá krajina EÚ. Skontrolujte si presné pravidlá pre krajiny, do/z ktorých cestujete.

Výber štátu

Majte na pamäti, že aj keď niektorá krajina nevyžaduje, aby maloleté osoby mali takéto úradné povolenie na opustenie jej územia alebo vstup naň, ostatné krajiny, cez ktoré prechádzajú, ich môžu požiadať, aby sa ním preukázali.

Upozornenie

Odporúča sa, aby ste si pred cestou lietadlom vopred overili požiadavky leteckej spoločnosti, keďže mnohé spoločnosti vyžadujú takéto povolenia a na tento účel používajú svoje vlastné formuláre.

Vzhľadom na to, že každá krajina môže zmeniť svoje pravidlá bez upozornenia, overte si ich u samotných orgánov alebo na príslušnom veľvyslanectve či konzuláte.

Pozri aj: Zákonné cestovanie s deťmi do zahraničia

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: