Podnikanie
Posledná kontrola: 13/12/2019

Doklady maloletých osôb pri cestovaní v rámci EÚ

Koronavírus: Bezpečné obnovenie cestovania

Okrem povinnosti mať vlastný pas alebo občiansky preukaz, každé dieťa, ktoré cestuje:

môže potrebovať osobitný (úradný) dokument podpísaný rodičmi, poprípade druhým rodičom alebo zákonným zástupcom či zástupcami, ktorý ho oprávňuje cestovať za uvedených okolností.

Táto záležitosť nie je upravená žiadnymi predpismi EÚ. O tom, či dieťa musí mať úradné povolenie podpísané jeho rodičmi alebo zákonnými zástupcami, rozhoduje každá krajina EÚ. Pred tým, ako dieťa vycestuje , si overte požiadavky krajiny, do ktorej cestuje, ako aj tej, ktorej územie opúšťa:

Výber štátu
  • Rumunskoroenro
  • Slovenskoskensk
  • Slovinsko *si
  • Spojené kráľovstvogben
  • Talianskoitenit
  • Írskoieen
  • Česko *cz
  • Španielskoesenes
  • Švédskoseensv

* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

Majte na pamäti, že aj keď niektorá krajina nevyžaduje, aby maloleté osoby mali takéto úradné povolenie na opustenie jej územia alebo vstup naň, ostatné krajiny, cez ktoré prechádzajú, ich môžu požiadať, aby sa ním preukázali.

Odporúča sa, aby ste si pred cestou lietadlom vopred overili požiadavky leteckej spoločnosti, keďže mnohé spoločnosti vyžadujú takéto povolenia a na tento účel používajú svoje vlastné formuláre.

Vzhľadom na to, že každá krajina môže zmeniť svoje pravidlá bez upozornenia, overte si ich u samotných orgánov alebo na príslušnom veľvyslanectve či konzuláte.

Pozri aj: Zákonné cestovanie s deťmi do zahraničia

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Zdieľať túto stránku: