Podnikanie
Posledná kontrola: 24/01/2019

Cestovné doklady pre maloletých

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Okrem povinnosti mať vlastný pas alebo občiansky preukaz, každé dieťa, ktoré cestuje:

môže potrebovať osobitný (úradný) dokument, ktorý ho oprávňuje cestovať bez rodičov, podpísaný rodičmi, poprípade druhým rodičom alebo zákonným zástupcom.

Neexistujú nijaké pravidlá EÚ, ktoré by upravovali túto oblasť, a každá krajina EÚ rozhoduje o tom, či bude alebo nebude vyžadovať takéto dokumenty. Pred tým, ako dieťa vycestuje, si overte požiadavky krajiny, do alebo z ktorej cestujete:

Výber štátu
  • Rumunskoroenro
  • Slovenskoskensk
  • Slovinskosi
  • Spojené kráľovstvogben
  • Talianskoitenit
  • Írskoieen
  • Českocz
  • Španielskoesenes
  • Švédskoseensv

* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

Majte na pamäti, že aj keď niektorá krajina nevyžaduje, aby maloleté osoby mali takéto povolenie na opustenie alebo vstup na jej územie, ostatné krajiny, cez ktoré prechádzajú, ich môžu požiadať, aby sa ním preukázali.

Odporúča sa, aby ste si pri cestovaní lietadlom vopred overili požiadavky leteckej spoločnosti, keďže mnohé spoločnosti si vyžadujú takéto povolenia a na tento účel používajú svoje vlastné formuláre.

Vzhľadom na to, že každá krajina môže zmeniť svoje pravidlá bez upozornenia, overte si ich u konkrétnych orgánov alebo na príslušnom veľvyslanectve alebo konzuláte.

Pozri tiež: Zákonné cestovanie s deťmi do zahraničia

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: