Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Posledná kontrola : 07/05/2018

Cestovné doklady pre maloletých

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Spojené kráľovstvo zatiaľ ostáva plnoprávnym členom EÚ a aj naďalej sa naň a na jeho území v plnom rozsahu uplatňujú práva a povinnosti.

  • Otázky a odpovede týkajúce sa spoločnej správy EÚ a Spojeného kráľovstva z 8. decembra 2017English
  • Publikácie EÚ o brexiteEnglish
  • Informácie a usmernenia vlády Spojeného kráľovstva týkajúce sa brexituEnglish

Okrem povinnosti mať vlastný pas alebo občiansky preukaz, každé dieťa, ktoré cestuje:

  • bez sprievodu alebo
  • s dospelou osobou, ktorá nie je jeho zákonným zástupcom alebo
  • len s jedným z rodičov,

môže potrebovať osobitný (úradný) dokument, ktorý ho oprávňuje cestovať bez rodičov, podpísaný rodičmi, poprípade druhým rodičom alebo zákonným zástupcom.

Neexistujú nijaké pravidlá EÚ, ktoré by upravovali túto oblasť, a každá krajina EÚ rozhoduje o tom, či bude alebo nebude vyžadovať takéto dokumenty. Pred tým, ako dieťa vycestuje, si overte požiadavky krajiny, do alebo z ktorej cestujete:

Výber štátu

* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

Európska komisia nezodpovedá za obsah externých webových lokalít.

Majte na pamäti, že aj keď niektorá krajina nevyžaduje, aby maloleté osoby mali takéto povolenie na opustenie alebo vstup na jej územie, ostatné krajiny, cez ktoré prechádzajú, ich môžu požiadať, aby sa ním preukázali.

Odporúča sa, aby ste si pri cestovaní lietadlom vopred overili požiadavky leteckej spoločnosti, keďže mnohé spoločnosti si vyžadujú takéto povolenia a na tento účel používajú svoje vlastné formuláre.

Vzhľadom na to, že každá krajina môže zmeniť svoje pravidlá bez upozornenia, overte si ich u konkrétnych orgánov alebo na príslušnom veľvyslanectve alebo konzuláte.

Pozri tiež: Zákonné cestovanie s deťmi do zahraničia

Verejné konzultácie
    Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
    Pomoc a poradenstvo