Posledná kontrola: 22/10/2021

Nezosobášené páry

Táto stránka je o partneroch v stabilnom vzťahu, ktorí nie sú v manželskom ani v úradne registrovanom zväzku.

Zistite, aké práva majú životní alebo registrovaní partneri.

Ak s partnerom žijete v stabilnom a trvalom vzťahu, vzťahujú sa na Vás v celej EÚ určité práva, aj keď váš zväzok nie je úradne registrovaný.

Presťahovanie sa do inej krajiny EÚ

Ak sa so svojim faktickým partnerom presťahujete do inej krajiny EÚ, je táto krajina povinná umožniť vášmu partnerovi vstup a pobyt na svojom území bez ohľadu na to, či je štátnym príslušníkom EÚ.

Musíte preukázať, že spolu žijete alebo máte dlhodobý vzťah. Väčšina krajín EÚ však zatiaľ presne nezadefinovala, akým spôsobom možno preukázať dlhodobý vzťah alebo spolužitie.

Práva a povinnosti

V krajinách EÚ, ktoré uznávajú faktické zväzky, sa na vás budú vzťahovať aj práva a povinnosti týkajúce sa vlastníctva, dedenia a platieb výživného po rozchode.

Tieto práva sú dôležité najmä pre páry rovnakého pohlavia, pretože nie všetky krajiny EÚ im umožňujú manželstvo alebo registrované partnerstvo.

Zmluvy o spolužití

Ak žijete v krajine, v ktorej nemôžete uzavrieť manželstvo alebo vaše partnerstvo zaregistrovať, alebo ak sa rozhodnete, že tak urobiť nechcete, môžete so svojím partnerom uzavrieť zmluvu o spolužití, v ktorej si upravíte niektoré praktické a právne aspekty spolužitia.

V skutočnosti však môže byť pre vás aj napriek tejto zmluve ťažké presadiť si svoje práva. V prípade majetkových sporov sa uplatňuje právny poriadok štátu, v ktorom ku sporu došlo.

Najčastejšie otázky

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: