Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Posledná kontrola : 14/03/2018

Informačné centrá: plánované lekárske ošetrenie v zahraničí

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Spojené kráľovstvo zatiaľ ostáva plnoprávnym členom EÚ a aj naďalej sa naň a na jeho území v plnom rozsahu uplatňujú práva a povinnosti.

 • Otázky a odpovede týkajúce sa spoločnej správy EÚ a Spojeného kráľovstva z 8. decembra 2017English
 • Publikácie EÚ o brexiteEnglish
 • Informácie a usmernenia vlády Spojeného kráľovstva týkajúce sa brexituEnglish

Národné kontaktné miesta

V každej krajine EÚ sa nachádza minimálne jedno národné kontaktné miesto (niektoré krajiny majú regionálne alebo miestne kontaktné miesta), kde vám poradia s prípravou vášho lekárskeho ošetrenia v zahraničí.

Vyberte krajinu:

Vo vašej domovskej krajine

Národné kontaktné miesto vám poskytne informácie o vašom práve na zdravotnú starostlivosť v iných krajinách EÚ, vrátane informácií o:

 • vašom práve na náhradu niektorých alebo všetkých výdavkov,
 • typoch preplácaných ošetrení a výške náhrady výdavkov,
 • potrebe predchádzajúceho povolenia a ako oň požiadať,
 • možnostiach nápravy v prípade porušenia vašich práv.

V krajine, v ktorej sa chcete nechať ošetriť

Národné kontaktné miesto vám poskytne informácie o:

 • systéme zdravotnej starostlivosti v danej krajine a spôsobe, ako sa zabezpečuje jeho kvalita, bezpečnosť a súlad s vnútroštátnymi normami
 • tom, či je konkrétny poskytovateľ registrovaný a oprávnený poskytovať špecifické ošetrenia a aký systém kvality a bezpečnosti sa naňho vzťahuje,
 • právach pacientov v danej krajine a o tom, aké sú vaše možnosti, ak niečo zlyhá alebo ak nie ste s ošetrením a poskytnutou starostlivosťou spokojní.

Inštitúcie zdravotného poistenia

Aj vaša zdravotná poisťovňa vám môže poskytnúť informácie o vašom práve na plánované lekárske ošetrenie v inej krajine EÚ. Konkrétne vám môže poskytnúť ďalšie informácie o náhrade výdavkov, predchádzajúcom povolení a prípadných obmedzeniach, ktoré sa vzťahujú na vaše lekárske ošetrenie v zahraničí.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ako sú nemocnice, kliniky alebo iného zdravotnícke zariadenia, vás musia informovať o:

 • rôznych možnostiach ošetrenia, kvalite a bezpečnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti, povoleniach/registrácii poskytovateľa zdravotnej starostlivosti atď., aby ste sa mohli informovane rozhodnúť,
 • cenách ošetrenia, a to ešte pred jeho poskytnutím. Následne vám musia poskytnúť prehľadnú faktúru s cieľom uľahčiť náhradu,
 • svojom poistení zodpovednosti za škodu alebo ekvivalentnom poistení,
 • (prípadne) o rôznych možnostiach krytia nákladov na ošetrenie.
Verejné konzultácie
  Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
  Pomoc a poradenstvo