Podnikanie
Posledná kontrola: 09/03/2020

Informačné centrá: plánované lekárske ošetrenie v zahraničí

Týka sa vás brexit?

Národné kontaktné miesta

V každej krajine EÚ sa nachádza minimálne jedno národné kontaktné miesto (niektoré krajiny majú regionálne alebo miestne kontaktné miesta), kde vám poradia s prípravou vášho lekárskeho ošetrenia v zahraničí.

Vyberte krajinu:

 • Gréckogren
 • Maďarskohuhuen
 • Islandisen
 • Írskoieen
 • Talianskoiten
 • Lotyšskolvlven
 • Lichtenštajnskolide
 • Litvalten
 • Luxemburskoluen
 • Maltamten
 • Holandskonlnlen
 • Nórskonoen
 • Poľskoplplen
 • Portugalskoptpt
 • Rumunskororoen
 • Slovenskosken
 • Slovinskosien
 • Španielskoesfresen
 • Švédskoseen
 • Spojené kráľovstvouken

Vo vašej domovskej krajine

Národné kontaktné miesto vám poskytne informácie o vašom práve na zdravotnú starostlivosť v iných krajinách EÚ, vrátane informácií o:

V krajine, v ktorej sa chcete nechať ošetriť

Národné kontaktné miesto vám poskytne informácie o:

Inštitúcie zdravotného poistenia

Aj vaša zdravotná poisťovňa vám môže poskytnúť informácie o vašom práve na plánované lekárske ošetrenie v inej krajine EÚ. Konkrétne vám môže poskytnúť ďalšie informácie o náhrade výdavkov, predchádzajúcom povolení a prípadných obmedzeniach, ktoré sa vzťahujú na vaše lekárske ošetrenie v zahraničí.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ako sú nemocnice, kliniky alebo iného zdravotnícke zariadenia, vás musia informovať o:

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: