Podnikanie
Posledná kontrola : 16/12/2022

Informačné centrá pre cezhraničnú zdravotnú starostlivosť

Národné kontaktné miesta

V každej krajine EÚ sa nachádza minimálne jedno národné kontaktné miesto (niektoré krajiny majú aj regionálne alebo miestne kontaktné miesta), kde vám poradia v prípade otázok o lekárskom ošetrení v inej krajine EÚ.

Vybrať krajinu:

 • Rakúskoatbg
 • Belgickobeen
 • Bulharskobgbg
 • Chorvátskocren
 • Cypruscyel
 • Českoczcs
 • Dánskodken
 • Estónskoeeenet
 • Fínskofienfisv
 • Francúzskofrenfr
 • Nemeckodede
 • Gréckogren
 • Maďarskohuenhu
 • Islandisen
 • Írskoieen
 • Talianskoiten
 • Lotyšskolvenlv
 • Lichtenštajnskolide
 • Litvalten
 • Luxemburskoluen
 • Malta*mt
 • Holandskonlennl
 • Nórskonoen
 • Poľskoplenpl
 • Portugalskoptpt
 • Rumunskoroenro
 • Slovenskosken
 • Slovinskosien
 • Španielskoesenes
 • Švédskoseen

* Informácie nie sú ešte k dispozícii.

Vo vašej domovskej krajine

Národné kontaktné miesto vám poskytne informácie o vašom práve na zdravotnú starostlivosť v iných krajinách EÚ, vrátane informácií o:

V krajine, v ktorej sa chcete nechať ošetriť

Národné kontaktné miesto vám poskytne informácie o:

Inštitúcie zdravotného poistenia

Aj vaša zdravotná poisťovňa vám môže poskytnúť informácie o vašom práve na potrebné alebo plánované lekárske ošetrenie v inej krajine EÚ. Môže vám najmä poskytnúť ďalšie informácie o tom, ako získať európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP), náhradu výdavkov či predchádzajúce povolenie, ako aj o akýchkoľvek administratívnych formalitách týkajúcich sa lekárskeho ošetrenia v zahraničí.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ako sú nemocnice, kliniky alebo iné zdravotnícke zariadenia, vás musia informovať o:

Ak potrebujete zdravotnú starostlivosť v zahraničí alebo ak ste podstúpili ošetrenie v inej krajine, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti by vám mali poskytnúť kópiu vášho písomného alebo elektronického zdravotného záznamu.

SOLVIT

Ak si myslíte, že vnútroštátne orgány nerešpektovali vaše práva EÚ v oblasti cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, so žiadosťou o pomoc sa môžete obrátiť na sieť SOLVIT en .
SOLVIT je služba, ktorú poskytujú vnútroštátne administratívne orgány v každej krajine EÚ, ako aj v Lichtenštajnsku, Nórsku a na Islande. Služby siete SOLVIT sú bezplatné. Cieľom je nájsť riešenie do 10 týždňov od momentu, keď váš prípad prevzalo centrum siete SOLVIT v krajine, v ktorej problém vznikol.
 

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: