Posledná kontrola: 03/06/2022

Služby zákazníkom pre online podniky

Aby boli tieto služby stále aktuálne vzhľadom na potreby zákazníkov, vytvorte systém na vyžiadanie a získavanie spätnej väzby od všetkých vašich zákazníkov a promptne odpovedajte na všetky ich pripomienky alebo sťažnosti. Takisto zodpovedáte za spracovanie záruk a garancií na výrobky, ktoré predávate, pričom tieto podliehajú osobitným pravidlám.

Záruky a garancie na výrobky

Ak na svojom webovom sídle predávate tovar, máte právnu povinnosť poskytnúť svojim zákazníkom bezplatnú záruku na dva roky aspoň na náhradu alebo opravu výrobku, ak je výrobok chybný alebo iný než inzerovaný výrobok. V niektorých krajinách EÚ je zákonná záručná lehota dlhšia.

Otázky a pripomienky zákazníkov

Na webovom sídle by sa mali uvádzať aj jasné informácie o tom, ako váš podnik rieši sťažnosti zákazníkov. Musíte uviesť aspoň e-mailovú adresu, na ktorú môžu zákazníci posielať otázky alebo žiadosti.

Mali by ste sa snažiť riešiť sťažnosti zákazníkov promptne a priamo, ale ak sa nedokážete dohodnúť, môžete takisto navrhnúť, aby ste sa spolu so zákazníkmi obrátili na orgán pre alternatívne riešenie sporov (ARS). Zistite viac o alternatívnom riešení sporov.

Európska komisia vytvorila viacjazyčnú platformu na riešenie sporov online s cieľom zjednodušiť využívanie ARS pri sporoch, ktoré vyplývajú z online transakcií.

Kliknite sem pre viac informácií o platforme na riešenie sporov online.

Pamätajte, že v prípade cezhraničných sporov v súvislosti s pohľadávkami do výšky 5 000 EUR môže váš podnik, ako aj vaši zákazníci využiť zjednodušený európsky postup – európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu en . Ide o písomné konanie, ktoré si nevyžaduje prítomnosť advokáta.

Viac informácií o veciach s nízkou hodnotou sporu nájdete v časti venovanej riešeniu sporov.

Riešenie sporov online

Platforma na riešenie sporov online (RSO) pomáha obchodníkom riešiť spory so zákazníkmi online bez toho, aby sa obracali na súd. Platformu RSO môžete využiť na urovnávanie zmluvných sporov vyplývajúcich z online predaja, ak má váš podnik aj dotknutý zákazník sídlo v EÚ alebo v Európskom hospodárskom priestore.

Pozrite si náš podrobný článok o  riešení sporov online, v ktorom nájdete viac informácií o tom, ako toto riešenie umožniť aj na vašom webovom sídle.

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Na nájdenie najvhodnejšej pomoci môžete využiť aj vyhľadávač služieb pomoci.

Zdieľať túto stránku: