Posledná kontrola: 20/07/2022

Spotrebiteľské zmluvy a záruky

Pri podpise zmluvy so spotrebiteľmi musíte dodržiavať požiadavky EÚ a členských štátov v oblasti spravodlivých podmienok a transparentnosti a zabezpečiť, aby vaše zmluvy neobsahovali nekalé podmienky. Prečítajte si, ako zabezpečiť, aby vaše podnikanie bolo v súlade s právnymi predpismi o ochrane spotrebiteľa.

Overte si, aké máte povinnosti po predaji v rámci spotrebiteľských zmlúv, resp. ďalšie povinnosti vo vzťahu k spotrebiteľom, napríklad 14-dňová lehota na odstúpenie od zmluvy pri predaji online, mimo prevádzkových priestorov alebo na diaľku. Informujte sa o zákonných zárukách a doplnkových zárukách v jednotlivých krajinách EÚ.

V niektorých prípadoch môžete niesť zodpovednosť za chybné výrobky, ktoré predávate. Uistite sa, že viete, ako postupovať, ak chcete oznámiť, že výrobok, ktorý predávate, by mohol byť podľa vás chybný. Nebezpečné výrobky môžete vyhľadávať aj v databáze Safety Gate.

Zdieľať túto stránku: