Posledná kontrola: 02/07/2020

Systémy sociálneho zabezpečenia v EÚ

Týka sa vás brexit?

Pravidlá a podmienky uvedené na tejto stránke sa aj naďalej uplatňujú v Spojenom kráľovstve, ako aj na občanov Spojeného kráľovstva v EÚ.

Ak ste pred 31. decembrom 2020 získali práva v oblasti sociálneho zabezpečenia (napr. právo na zdravotnú starostlivosť, dávky v nezamestnanosti, dôchodky), v dohode o vystúpení Spojeného kráľovstva sa stanovujú všeobecné pravidlá ochrany týchto práv. Ďalšie informácie o vašich právach.

Ak máte problémy s uplatňovaním vašich práv, obráťte sa na naše asistenčné služby.

V jednotlivých krajinách EÚ existujú rozdielne prístupy k organizácii systémov sociálneho zabezpečenia (napr. dávok, zdravotnej starostlivosti a iných služieb sociálneho zabezpečenia).

Každá krajina EÚ má vlastné právne predpisy, v ktorých sa stanovuje:

Pravidlá EÚ určujú iba to, ktorá krajina je zodpovedná za vaše sociálne zabezpečenie, ak sa vo vašej situácii rozhoduje medzi dvoma alebo viacerými krajinami.

Pravidlom je, že sa v rovnakom čase na vás vzťahujú právne predpisy iba jednej krajiny. V tejto krajine zároveň platíte príspevky do systému sociálneho zabezpečenia a máte rovnaké práva a povinnosti ako jej štátni príslušníci.

Systém dávok vo vašej hostiteľskej krajine sa môže významne líšiť od systému, na ktorý ste zvyknutí. Nedorozumenia môžu mať závažné dôsledky, preto si overte, aké sú vaše práva na dávky v krajine, do ktorej odchádzate.

Príbeh

Každá krajina má vlastné pravidlá priznávania dávok

Line z Dánska žila a pracovala na Cypre, potom však prišla o prácu a požiadala v tejto krajine o dávky v nezamestnanosti.

Zistila však, že tieto dávky sa jej budú vyplácať len 156 dní. V Dánsku by sa jej dávky vyplácali až 4 roky. Line by si nikdy nepomyslela, že rozdiel môže byť taký veľký.

Užitočné formuláre

Ak chcete prejsť zo systému sociálneho zabezpečenia jednej krajiny do systému sociálneho zabezpečenia inej krajiny, je možné, že po príchode do novej krajiny budete musieť predložiť formuláre, ktoré potvrdzujú vaše nároky na dávky.

Viac informácií o štandardných formulároch sociálneho zabezpečenia

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Zdieľať túto stránku: