Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Posledná kontrola : 21/03/2018

Systémy sociálneho zabezpečenia v EÚ

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Spojené kráľovstvo zatiaľ ostáva plnoprávnym členom EÚ a aj naďalej sa naň a na jeho území v plnom rozsahu uplatňujú práva a povinnosti.

  • Otázky a odpovede týkajúce sa spoločnej správy EÚ a Spojeného kráľovstva z 8. decembra 2017English
  • Publikácie EÚ o brexiteEnglish
  • Informácie a usmernenia vlády Spojeného kráľovstva týkajúce sa brexituEnglish

V jednotlivých krajinách EÚ existujú rozdielne prístupy k organizácii systémov sociálneho zabezpečenia (napr. dávok, zdravotnej starostlivosti a iných služieb sociálneho zabezpečenia).

Každá krajina EÚ má vlastné právne predpisy, v ktorých sa stanovuje:

  • na aké dávky máte nárok, aká je ich výška a ako dlho ich môžete poberať,
  • aké sú kritériá na získanie nároku na dávky v nezamestnanosti, pravidlá pre výpočet a dĺžka trvania dávok.

Pravidlá EÚ určujú iba to, ktorá krajina je zodpovedná za vaše sociálne zabezpečenie, ak sa vo vašej situácii rozhoduje medzi dvoma alebo viacerými krajinami.

Pravidlom je, že sa v rovnakom čase na vás vzťahujú právne predpisy iba jednej krajiny. V tejto krajine zároveň platíte príspevky do systému sociálneho zabezpečenia a máte rovnaké práva a povinnosti ako jej štátni príslušníci.

Systém dávok vo vašej hostiteľskej krajine sa môže významne líšiť od systému, na ktorý ste zvyknutí. Nedorozumenia môžu mať závažné dôsledky, preto si overte, aké sú vaše práva na dávky v krajine, do ktorej odchádzate.

Príbeh

Každá krajina má vlastné pravidlá priznávania dávok

Line z Dánska žila a pracovala na Cypre, potom však prišla o prácu a požiadala v tejto krajine o dávky v nezamestnanosti.

Zistila však, že tieto dávky sa jej budú vyplácať len 156 dní. V Dánsku by sa jej dávky vyplácali až 4 roky. Line by si nikdy nepomyslela, že rozdiel môže byť taký veľký.

Užitočné formuláre

Ak chcete prejsť zo systému sociálneho zabezpečenia jednej krajiny do systému sociálneho zabezpečenia inej krajiny, je možné, že po príchode do novej krajiny budete musieť predložiť formuláre, ktoré potvrdzujú vaše nároky na dávky.

Viac informácií o štandardných formulároch sociálneho zabezpečenia

Právne predpisy EÚ
Verejné konzultácie
    Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
    Pomoc a poradenstvo