Život a cestovanie
Posledná kontrola: 15/02/2019

Rovnaké zaobchádzanie a kvalifikácie

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Pokiaľ sa v ratifikovanej dohode o vystúpení nestanoví iný dátum alebo sa Európska rada a Spojené kráľovstvo jednomyseľne nedohodnú na predĺžení dvojročného obdobia rokovaní, prestanú pre Spojené kráľovstvo od 30. marca 2019 platiť všetky právne predpisy EÚ. Viac informácií o právnych následkoch pre podniky:

Uistite sa, že s uchádzačmi o zamestnanie z iných členských štátov EÚ zaobchádzate rovnako ako s uchádzačmi z vlastnej krajiny. Svojim zamestnancom musíte poskytnúť rovnaké pracovné podmienky bez ohľadu na krajinu EÚ, z ktorej pochádzajú, a nesmiete ich diskriminovať na základe pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, náboženstva, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie.

Aby vaši zamestnanci, ktorí získali vzdelanie v inej krajine EÚ, mohli pracovať vo vašej krajine, musia sa uistiť, že ich prax a povolanie sú v nej uznávané – napríklad pomocou európskeho profesijného preukazu.

Zdieľať túto stránku: