Posledná kontrola: 02/01/2023

Rovnaké zaobchádzanie a kvalifikácie

Uistite sa, že s uchádzačmi o zamestnanie z iných členských štátov EÚ zaobchádzate rovnako ako s uchádzačmi z vlastnej krajiny. Svojim zamestnancom musíte poskytnúť rovnaké pracovné podmienky bez ohľadu na krajinu EÚ, z ktorej pochádzajú, a nesmiete ich diskriminovať na základe pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, náboženstva, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie.

Zamestnancom so zdravotným postihnutím musíte zabezpečiť primerané úpravy. Vďaka nim sa môžu uchádzať o pracovné funkcie, vykonávať ich a postupovať v nich alebo absolvovať odbornú prípravu. Podľa právnych predpisov EÚ sa právo na primerané úpravy vzťahuje na všetky činnosti súvisiace s prácou.

Aby vaši zamestnanci, ktorí získali vzdelanie v inej krajine EÚ, mohli pracovať vo vašej krajine, musia sa uistiť, že ich prax a povolanie sú v nej uznávané – napríklad pomocou európskeho profesijného preukazu.

Zdieľať túto stránku: