Posledná kontrola: 30/06/2022

Uznávanie kvalifikácií

Chcete prijať pracovníka, ktorý získal kvalifikáciu v inej krajine EÚ (V tomto prípade 27 členských štátov EÚ), do regulované povolania vo vašej krajine? V takom prípade sa musíte ubezpečiť, že jeho odborná skúsenosť a kvalifikácia je uznaná v krajine, v ktorej chce pracovať.

O regulovanépovolanie ide vtedy, ak sa pred začatím jeho vykonávania vyžaduje konkrétny diplom, absolvovanie konkrétnych skúšok alebo registrácia na profesijnom orgáne.

Keďže v prípade určitých povolaní je uznanie odborných kvalifikácií povinné, musia si vaši zamestnanci v databáze regulovaných povolaní en overiť, či ich povolanie je v krajinách EÚ regulované a na ktoré orgány sa majú eventuálne obrátiť. Ak vaši zamestnanci nevedia nájsť svoje povolanie v databáze, môžu požiadať o pomoc národné asistenčné centrum pre odborné kvalifikácie en v krajine, v ktorej chcú pracovať.

Príklad

Laszlo je vlastníkom reštaurácie v Maďarsku a potrebuje najať nového kuchára. Po výberovom konaní sa rozhodne zamestnať Blaža, šéfkuchára z Chorvátska. Po nahliadnutí do online databázy Lazslo zistil, že kuchár je regulovaným povolaním tak v Chorvátsku, ako aj v Maďarsku. Blaž musí kontaktovať príslušný orgán v Maďarsku a požiadať o uznanie svojej odbornej kvalifikácie, aby mohol pracovať v Lazslovej reštaurácii. Blažovi môže v tomto procese pomôcť asistenčné centrum v Maďarsku.

Pravidlami týkajúcimi sa uznávania odborných kvalifikácií v zahraničí sa musia riadiť zamestnanci aj samostatne zárobkovo činné osoby. Postupy podávania žiadostí a uznávania sa líšia v závislosti od toho, či ide o trvalé alebo dočasné poskytovanie služieb.

V záujme ďalších informácií o oboch možnostiach si môžete naštudovať pravidlá týkajúce sa uznávania odborných kvalifikácií.

V určitých odvetviach en , ako sú napr. právnici, riadiaci letovej prevádzky a piloti, platia osobitné pravidlá EÚ týkajúce sa uznávania odborných kvalifikácií. V prípade lekárov, všeobecných zdravotných sestier, pôrodných asistentiek, zubných lekárov, lekárnikov, architektov a veterinárnych lekárov sa kvalifikácie uznávajú automaticky.

Európsky profesijný preukaz

V prípade piatich povolaní je na základe európskeho profesijného preukazu (EPC) možné požiadať o uznanie kvalifikácií online. Tento režim sa vzťahuje na tieto povolania:

Ak je uchádzač o zamestnanie držiteľom európskeho profesijného preukazu, jeho platnosť si môžete overiť v databáze európskych profesijných preukazov.

Pozri tiež

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Na nájdenie najvhodnejšej pomoci môžete využiť aj vyhľadávač služieb pomoci.

Zdieľať túto stránku: