Laatste controle: 30/06/2022

Erkenning van kwalificaties

Wilt u beroep dat in uw land gereglementeerd is medewerkers aannemen die hun diploma in een ander EU-land (In dit geval de 27 EU-lidstaten) hebben behaald? In dat geval moet u erop letten dat hun buitenlandse ervaring en beroepskwalificaties ook in uw land erkend worden.

Een beroep is gereglementeerd als u daar een speciaal diploma voor nodig heeft, een bepaald examen moet afleggen en/of zich bij een beroepsorganisatie moet inschrijven voordat u dit beroep mag uitoefenen.

Omdat werknemers voor bepaalde beroepen over erkende beroepskwalificaties moeten beschikken, moeten zij in de database van gereglementeerde beroepen en nagaan hoe hun beroep in het betrokken EU-land is geregeld en welke instanties hierover gaan. Kunnen zij hun beroep niet vinden in die database, dan kunnen zij contact opnemen met het nationaal centrum voor beroepskwalificaties en in het land waar ze aan de slag willen.

Voorbeeld

Laszlo heeft een restaurant in Hongarije en is op zoek naar een nieuwe kok. Na de selectieprocedure gaat zijn voorkeur uit naar Blaž, een kok uit Kroatië. Laszlo ziet in de onlinedatabase dat dit beroep zowel in Kroatië als in Hongarije gereglementeerd is. Blaž moet contact opnemen met de bevoegde instantie in Hongarije om zijn diploma te laten erkennen. Daarna mag Laszlo hem in dienst nemen. Heeft hij hulp nodig, dan kan Blaž terecht bij het assistentiecentrum in Hongarije.

Zowel werknemers als zelfstandigen moeten zich aan de regels houden als zij in een ander EU-land een gereglementeerd beroep willen uitoefenen. Er zijn verschillende aanvraag- en erkenningsprocedures voor permanent en tijdelijk werk.

Lees meer over de twee regelingen in de regels voor de erkenning van beroepskwalificaties.

Er zijn speciale EU-regels voor de erkenning van diploma's in bepaalde sectoren en , zoals advocaten, luchtverkeersleiders en piloten. Diploma's van artsen, algemeen verpleegkundigen, verloskundigen, tandartsen, apothekers, architecten en dierenartsen worden automatisch erkend.

Europese beroepskaart

De Europese beroepskaart of EPC is een handig middel waarmee bepaalde beroepsgroepen hun diploma online kunnen laten erkennen. Het gaat om de volgende beroepen:

Krijgt u een sollicitatie van iemand met een Europese beroepskaart, dan kunt u online in de database van Europese beroepskaarten nagaan of die kaart geldig is.

Zie ook

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Hebt u vragen over zakendoen in het buitenland? Denkt u aan exporteren of uitbreiden naar een ander EU-land? Zo ja, dan kan het Enterprise Europe Network u gratis advies geven.

U kunt ook gebruikmaken van de zoekfunctie voor ondersteunende diensten om de juiste hulp voor u te vinden.

Deze bladzijde delen: