Laatste controle: 15/09/2022

Indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen

Als verkoper van gevaarlijke chemicaliën binnen de EER (In dit geval de 27 EU-lidstaten plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) moet u zich houden aan de verordening betreffende indeling, etikettering en verpakking. Dit is een aanvulling op de Reach-verordening en zorgt ervoor dat de gevaren van chemicaliën duidelijk worden gemaakt aan werknemers en consumenten door middel van pictogrammen en standaardvermeldingen op etiketten en veiligheidsinformatiebladen.

Als u niet bekend bent met de EU-wetgeving over chemische stoffen, lees dan de gids voor het mkb/kmo’s over de veiligheid van chemische stoffen in uw bedrijfDeze link brengt u naar een andere website. Bij de planning van uw CLP-procedures bent u verplicht de Reach-procedures te volgen en, als het over biociden en pesticiden en Deze link brengt u naar een andere website gaat, te voldoen aan de wetgeving over die stoffen.

Gevaarlijke chemische stoffen

Voordat u chemicaliën (een stof of een mengsel) op de markt brengt, moet u:

Brengt u een gevaarlijke stof op de markt, in pure vorm of in een mengsel, dan moet u de indeling en etikettering meldenDeze link brengt u naar een andere website in de inventaris van indelingen en etiketteringen van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHADeze link brengt u naar een andere website). Melding is gratis en moet plaatsvinden binnen een maand nadat u de stof (of het mengsel) voor het eerst op de markt heeft gebracht. Bent u importeur, dan begint deze termijn te lopen vanaf de dag waarop een stof of mengsel in het douanegebied van de EU binnenkomt.

Hoe moet u chemische stoffen indelen, etiketteren en verpakken?

U moet twee regels volgen:

Unieke formule-identificatie

De unieke formule-identificatiecode of UFI-code is ontwikkeld om gifcentra te helpen producten bij noodoproepen snel en correct te identificeren. De UFI-code moet op het etiket worden vermeld van alle producten die gevaarlijke stoffen bevatten.

UFI-richtsnoeren en codegenerator en

Hoe kunt u voldoen aan de CLP-verordening?

De CLP-verordening geldt voor een breed scala aan ondernemingen:

Uw plichten zijn afhankelijk van uw rol in de toeleveringsketen.

De EU heeft de nieuwe wereldwijde regels (Globally Harmonised System — GHS) van de Verenigde Naties verwerkt in haar verordening betreffende indeling, etikettering en verpakking. Het doel is wereldwijde handel makkelijker te maken en de consument te helpen.

Zie ook:

Zie ook

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Nationale chemicaliën-helpdesks

De nationale helpdesks kunnen u helpen bij vragen over uw verplichtingen in het kader van REACH en CLP.

Productcontactpunt

Uw productcontactpunt geeft informatie over de nationale productwetgeving en helpt u als u de rest van de EU-markt op wilt.

Hebt u vragen over zakendoen in het buitenland? Denkt u aan exporteren of uitbreiden naar een ander EU-land? Zo ja, dan kan het Enterprise Europe Network u gratis advies geven.

U kunt ook gebruikmaken van de zoekfunctie voor ondersteunende diensten om de juiste hulp voor u te vinden.

Deze bladzijde delen: