Wonen en reizen
Laatste controle: 14/10/2021

Indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen

Als verkoper van gevaarlijke chemicaliën binnen de EER (Hiermee worden de 28 EU-lidstaten + IJsland, Liechtenstein en Noorwegen bedoeld) moet u zich houden aan de Verordening betreffende indeling, etikettering en verpakking. Dit is een aanvulling op de REACH-verordening en zorgt ervoor dat de gevaren van chemicaliën duidelijk worden gemaakt aan werknemers en consumenten door middel van pictogrammen en standaardvermeldingen op etiketten en veiligheidsinformatiebladen.

Waarschuwing

Op 1 juni 2015 is er een nieuw systeem voor indeling, etikettering en verpakking (CLP) in werking getreden. Alle bedrijven die gevaarlijke chemische stoffen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) leveren, moeten zich aan dit systeem houden.

Als u niet bekend bent met de EU-wetgeving over chemische stoffen, lees dan de gids over Veiligheid van chemische stoffen in uw bedrijfDeze link brengt u naar een andere websitePDF-document voor het mkb/kmo's. Bij de planning van uw CLP-procedures bent u verplicht de REACH-procedures te volgen en, als het over biociden en pesticiden gaat, te voldoen aan de wetgeving over die stoffen.

Gevaarlijke chemische stoffen

Voordat u chemicaliën (een stof of een mengsel) op de markt brengt, moet u

Brengt u een gevaarlijke stof op de markt, in pure vorm of in een mengsel, dan moet u de indeling en etikettering meldenDeze link brengt u naar een andere website in de inventaris van indelingen en etiketteringen van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHADeze link brengt u naar een andere website). Melding is gratis en moet plaatsvinden binnen een maand nadat u de stof (of het mengsel) voor het eerst op de markt heeft gebracht. Bent u importeur, dan begint deze termijn te lopen vanaf de dag waarop een stof of mengsel in het douanegebied van de EU binnenkomt.

Hoe moet u chemische stoffen indelen, etiketteren en verpakken?

Sinds juni 2015 moet u twee regels volgen:

Hoe kunt u voldoen aan de Verordening betreffende indeling, etikettering en verpakking?

De CLP-verordening geldt voor een breed scala aan ondernemingen:

Uw plichten zijn afhankelijk van uw rol in de toeleveringsketen.

De EU heeft de nieuwe wereldwijde regels (Globally Harmonised System - GHS) van de Verenigde Naties verwerkt in haar verordening betreffende indeling, etikettering en verpakking. Het doel is wereldwijde handel makkelijker te maken en de consument te helpen.

Gerelateerde onderwerpen

EU-wetgeving

Getroffen door de brexit?

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

ProductcontactpuntDeze link brengt u naar een andere website

Uw productcontactpunt geeft informatie over de nationale productwetgeving en helpt u als u de rest van de EU-markt op wilt.

Nationale chemicaliën-helpdesksDeze link brengt u naar een andere website

De nationale helpdesks kunnen u helpen bij vragen over uw verplichtingen in het kader van REACH en CLP.

Andere ondersteuningsdiensten

Deze bladzijde delen: