Tools

Taalkeuzemenu

EU-vlag

Kruimelpad

Menu

Bijgewerkt : 17/03/2017

Werken in het buitenland

Besluit VK artikel 50 EU-Verdrag: Meer informatie

Voorlopig blijft het Verenigd Koninkrijk volwaardig EU-lid. De EU-rechten en -plichten blijven onverminderd van kracht voor EU-burgers in het VK en voor Britten elders in de EU.

  • Vragen en antwoorden op basis van het gezamenlijk verslag van 8 december 2017 van het EU en het VKEnglish
  • EU-publicaties over de BrexitEnglish
  • Informatie en advies van de Britse regering over de BrexitEnglish

Als onderdaan van een EU-land mag u zonder werkvergunning werken - als werknemer of als zelfstandige - in elk EU-land.

Uitzondering: Voor werknemers uit Kroatië gelden nog tijdelijke beperkingen in de EU.

En als u ergens werkt, hebt u het recht om er te wonen - onder bepaalde voorwaarden.

Als u in een ander EU-land woont en werkt, is het belangrijk om de gevolgen te kennen voor:

  • uw uitkeringen e.d. (ziekte, ouderschap, pensioenen, beroepsongevallen en -ziekten, uitkeringen bij overlijden, werkloosheid, vroegtijdig pensioen, gezinstoelagen, enz.)
  • waar u belasting moet betalen.

Meer over:

Zie ook:

Openbare raadpleging